29.11.2018
Blogindlæg

Blog: Fejl er ikke noget at være stolt af!

Fejl er kun værdifulde, hvis der følger læring med, mener Jonathan Løw. Her giver han fem konkrete råd til, hvordan du kan være med til at accelerere læring i din egen organisation.

Af Jonathan Løw
Hvorfor er det, at fejl pludselig er blevet moderne? Så moderne at nogle virksomheder profilerer sig på at uddele champagne til dem, der har fejlet mest?

Fejl og læring er to vidst forskellige ting
Selvfølgelig skal der være plads til eksperimenter og nysgerrighed, men fejl er i sig selv en dødssyg ting at italesætte som noget positivt. Der er nemlig ingen sammenhæng imellem, at man tør begå fejl og så sandsynligheden for, at man lykkes i sidste ende.

Der er derimod en sammenhæng imellem vores evne til at lære og accelerere læring og så succesraten i forhold til innovation, forretningsudvikling etc. Blot er fejl og læring to vidt forskellige ting!

Fejl er ikke noget at være stolt af, og i langt de fleste processer kan de være overordentligt kritiske. Det er derfor kun sundt, at medarbejderne forbliver skeptiske i forhold til sjusk, fejl etc.

Til gengæld er det et stort problem, at der i mange organisationer er siloer, hvor fejl begået ét sted ikke fører til læring på tværs af organisationen. Disse siloer gør det nemlig umuligt at overføre viden, og eftersom fejl kun er værdifulde, hvis læring følger med, så gør det problemet ved fejl begået ét sted desto større.

At accelerere læring
Vi har i mine øjne ikke så meget brug for et opgør med nulfejlskulturen, som vi har brug for et øget fokus på, hvordan vi sikrer læring og deler viden. Kigger man ud i verden, så er det sandt, at ingen formentlig vil kende til virksomheder som zShops, Traf-o-Data og Odeo. Det interessante er heller ikke virksomhederne, for de er alle gået konkurs, men derimod stifterne bag: Bill Gates, Evan Williams og Jeff Bezos.

Det er ingen hemmelighed, at det med de tre herrers efterfølgende firmaer Microsoft, Twitter og Amazon er gået noget bedre, og de fremhæver alle tre evnen til at accelerere læring og dele viden som helt afgørende for forskellen på de respektive virksomheder.

For at gøre det endnu mere konkret så lad mig tage min egen nuværende startup JumpStory som eksempel. Vi arbejder med kunstig intelligens, og vi etablerede firmaet i foråret 2018. Lige nu er vi 11 medarbejdere, og jeg ved ikke endnu, om vi kommer til at lykkes eller ej.

Jeg ved imidlertid, at vi arbejder meget bevidst med læring og konstant fokuserer på, hvordan vi hurtigst muligt kan lære mest muligt af hver eneste fejl. Det sker ud fra mindsettet ”think big – act small – fail cheap and fast”.

Læringseksperimenter

I hvert enkelt af vores læringseksperimenter ved vi, at fejl kommer til at være en uundgåelig del af processen, men vi har designet processen på en måde, hvor fejlene bliver så små, at de ikke dræber det større formål.

Hvis man blot hyldede fejl, så kunne man ligeså godt foreslå iværksættere og etablerede virksomheder blot at kaste sig ud i et stort og dyrt eksperiment, for hvis det ikke går, så har vi i det mindste forsøgt. Sådan er virkeligheden indenfor business imidlertid ikke, for konsekvensen af de større fejl er, at man løber tør for penge. Fejlene bliver fatale.

I stedet kan man også begå mindre fejl igennem eksempelvis processer som pretotyping, der netop skal sikre, at man lynhurtigt lærer som organisation, hvad der fungerer, og hvad der fejler.

Denne læringstilgang er ikke kun forbeholdt hverken teknologivirksomheder eller produkter for den sags skyld. Det er ligeså sandt, når vi taler udvikling af en god kultur; måden vi sælger på; måden vi leder på etc.

Det er uundgåeligt at begå fejl, men fejl som mål er meningsløst, ligesom det ikke i sig selv er gavnligt blot at acceptere fejl. Man bør hele tiden have læring in mente, og det giver samtidig den åbenlyse fordel, at hvis en enkelt medarbejder begår en fejl, så bruger man sin energi på at uddrage kollektiv læring af denne fejl frem for at dunke individet oveni hovedet.

5 gode råd til at accelerere læring
Apropos effektiv læring så er her 5 gode råd til, hvordan I kan accelerere læring i jeres organisation. De er hentet fra bogen GURUBOGEN:
 1. Del læring med andre
  Fortæl en kollega hvad du har lært og sørg for at forklare det på en måde, hvor de også lærer det. Det at genfortælle viden styrker dels læring markant og gør dels, at vi husker indholdet 80% bedre end ellers.
 2. Stil flere spørgsmål
  Du lærer ingenting, når du gentager dig selv. Derudover er oprigtigt nysgerrige spørgsmål et utroligt stærkt værktøj indenfor både ledelse og læring.
 3. Kombinér læring med det at have det sjovt
  Til tider kan det lyde som om, at virksomheder forsøger at have det sjovt blot for at undgå at fremstå som kedelige. Imidlertid er der et utroligt stærkt læringsargument for at have det sjovt. Nemlig at det styrker læringen markant. Helt tilbage fra gode gamle Einstein ved vi, at desto sjovere, vi finder læringen, desto bedre erindres den i vores hjerne.
 4. Gør det komplekse simpelt
  Verden er utroligt kompleks, og i mange organisationer opstår der siloer, fordi vi ikke er ret gode til at ’oversætte’, hvad vi arbejder med. Med oversætte mener jeg, at vi ikke evner at gøre stoffet interessant og letforståeligt for andre, og dermed pirrer vi ikke ved deres nysgerrighed for det, vi render rundt at lave. Derfor er det en god læringsøvelse at forsøge at forklare det, du har lært, til et barn – enten konkret eller i overført betydning. Jeg plejer at kalde dette ’simplexity’ – evnen til at gøre det komplekse simpelt for modtageren.
 5. Forstå forskellen på fejl
  ”Fejl” bruges ofte om vidst forskellige ting, hvor nogle er uundgåelige, mens andre burde været undgået. Nogle gange fejler vi ganske enkelt, fordi vi har misforstået et budskab eller en opgave. Det kunne formentlig være undgået igennem et bedre brief eller ved at have stillet flere spørgsmål, men omvendt er det sjældent noget, man fuldstændig kan eliminere.

Til gengæld er der også fejl, som enten skyldes ligegyldighed, sjusk eller som sker systematisk igen og igen. Disse er dybt problematiske, fordi de ikke er koblet sammen med læring og i stedet er et udtryk for en kultur, hvor fejl ikke anvendes til at skabe kollektiv læring, men blot opfattes som noget, der ”jo sker”.

Derfor er det vigtigt, når I arbejder med jeres læringskultur, at I sikre nogle processer og mønstre, som kan forhindre medarbejderne i at begå de samme fejl igen og igen