26.10.2015
Blogindlæg

Giv os løn og fuld merit for praktik

DM Studerende sætter fokus på, at de studerende bør blive betalt for de praktikperioder, de har i løbet af deres studietid.

Af Frederik Thordal og Gry Inger Reiter, formand og næstformand i DM Studerende
Regeringen vil have mere arbejdsmarkedsrelevante uddannelser og uddanne kandidater med praksisnære kompetencer. Det fremgår af det regeringsgrundlag, der blev præsenteret i juni. En helt oplagt indsats for at nå den ambition er, at studerende i løbet af deres uddannelsestid kommer i praktik en eller flere gange.  Praktik styrker koblingen mellem teori og praksis. Praktik giver erhvervserfaring, netværk og bedre jobmuligheder. Og praktik giver den studerende og praktiskstedet indsigt i, hvilke opgaver universitetskandidater kan løse og udvikle med deres nye viden og analytiske tilgang. Ikke kun på papiret. Undersøgelser viser, at de studerende har stort udbytte ved at gå i praktik. Fx viser en undersøgelse fra Dansk Magisterforening, at to ud af tre studerende vurderer, at de i høj grad har fået fagligt udbytte af deres praktikforløb.

Desværre arbejder alt for mange studerende gratis, når de er i praktik. I DM Studerende går vi ind for, at universitetsstuderende bør få del i den værdi, de skaber i den virksomhed, de er i praktik i. Derfor arbejder vi for, at praktik er lønnet. Blandt andet fordi ulønnet praktik bidrager til ulighed i uddannelserne, fordi ikke alle har råd til tage i praktik, når de hverken får SU eller løn. Her er de fleste nemlig afhængige af opsparing eller af støtte fra fx familie.

Lige så urimeligt er det, at mange får ingen eller kun lidt merit, når de er i praktik. Praktik bør normeres til 30 ECTS point, som er det krav, alle studerende skal indfri hvert semester for at kunne bestå. For når man arbejder fuld tid på et praktiksted kan man ikke samtidig følge et fag på universitetet uden at måtte nedprioritere en af delene. Det er en umulig opgave, fordi vi i dag skal være fuldtidsstuderende.

Regeringens målsætning om praksisnære kompetencer er vigtig for at sikre, at vi som universitetsstuderende under uddannelse får den erfaring med arbejdsmarkedet, som er afgørende for, at vi kommer i job, når eksamensbeviset er i hus. Men det kræver, at man anerkender, at god praktik er uddannelse. Derfor skal praktik altid være meritgivende, og universiteterne må påtage sig ansvaret for at sikre, at praktikstederne tilbyder studerende tilpas gode muligheder, som gør at praktikforløbet med rette kan tælle som et semesters arbejdsindsats.