07.10.2015
Blogindlæg

Universitetseksamen er nemmere end køreskolens teoriprøve

Kvaliteten på de videregående uddannelser er udfordret af sparekrav og krav om hurtig gennemførelse, skriver Frederik Thordal, formand for DM Studerende.

Af Frederik Thordal

Jeg har lige modtaget en mail fra min underviser, hvis undervisning jeg nyder meget. Han skriver til mig og de øvrige studerende på mit hold på universitet, at to forelæsninger udgår, fordi han i stedet skal bruge tiden på at give os feedback på vores obligatoriske opgaver.

Det kan simpelthen ikke passe, at der skal aflyses undervisning for at få plads til at give os studerende feedback på obligatoriske opgaver! Min underviser er en dygtig underviser, der brænder for sit fag. Men det er måske ikke så mærkeligt, at han tvinges til at skulle vælge mellem feedback og undervisning, for økonomien er presset på universiteterne.

Det pres vil efter alt at dømme kun tiltage yderligere med regeringens sparekrav på 3.3 mia. over de næste 4. år.

Problemet ved besparelserne på universiteterne er, at uddannelseskvaliteten bliver voldsomt udfordret, når der skæres ned på undervisning og øvrig underviserkontakt. For tingene hænger jo sammen:

Når undervisningen aflyses for at finde tid til at rette opgaver, bliver der mindre tid til at gennemgå pensum. Det er en ond spiral, fordi det tvinger underviserne til også at sænke kravene til eksamen, og dermed det faglige niveau.

Dynamikken er nemlig den, at man ikke kan leve med at de studerende dumper, fordi det vil skabe to potentielle hovedpiner:

  1. Klager fra studerede over for lidt undervisning.
  2. Institutlederen bliver utilfreds over en høj dumpeprocent som er omkostningsfuld, fordi taxametersystemet kun belønner beståede eksaminer.

Min oplevelser er, at løsningen på dette dilemma desværre bliver at sænke det faglige niveau så meget, at alle består. Det oplevede jeg selv, da jeg sidste år gik til en eksamen, hvor kravene var så lave, at der blev givet et enkelt 10-tal, mens resten fik 12-taller.

Berlingske Research bekræfter denne tendens i en undersøgelse, der viser, at 3 ud af 10 professorer og lektorer lader studerende bestå, selv om deres faglige vurdering egentlig er, at den studerende bør dumpe. Dengang kaldte Esben Lunde Larsen det "en bjørnetjeneste”, og at det ”er underminerende for tilliden til akademikere, at man lader dem bestå, som ikke kan deres ting". (se link)

De seneste år har universiteterne optaget rekordmange studerende. Samtidig ruller sparekrav og incitamentsystemer, der får studerende hurtigere igennem, ind over studierne. Alt sammen med den konsekvens, at kvaliteten efter min opfattelse bliver voldsomt udfordret.

Vi ender snart i en situation, hvor det bliver sværere at bestå køreskolens teoriprøve, end det er af få en universitetsgrad.