Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Til Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen

Emneord:
Som undervisere og tillidsrepræsentanter i pædagoguddannelserne i Via University College vil vi gerne bidrage til belysning af årsagen til, at de studerende får utilstrækkelig tilbagemelding på opgaver.

Pædagoguddannelsen er en billig uddannelse med et lavt taksameter, en del mindre end hvad læreruddannelsen og meget mindre end hvad f.eks. sygeplejerskeuddannelsen koster. Pædagoguddannelserne er store uddannelser med mange studerende, og derfor har pædagoguddannelserne i høj grad bidraget til etableringen af professionshøjskolerne og til driften af disse.

Gennem en efterhånden lang årrække har pædagoguddannelserne samtidigt været udsat for de almindelige besparelser, der har været på uddannelsesområdet, og det har gjort ondt. Der er sparet på ressourcer til undervisernes kompetenceudvikling, forberedelse og undervisning, samtidig med, at kravene til uddannelserne er blevet mere mangfoldige og komplekse. Også en ny og ret anderledes pædagoguddannelse tager yderligere tid og ressourcer - i hvert fald i en indkøringsperiode.

Der er meget store forventninger til, hvad underviserne på pædagoguddannelserne kan levere i fremtidens pædagoguddannelse. Og det vil vi meget gerne. Desværre har vi for lidt tid, og opgaverne er for mange. Det mærker de studerende. De oplever, at de kun møder undervisere i kort tid, igangsættes med studieopgaver jævnfør studieaktivitetsmodellen, og at der ikke altid er feedback på studieaktiviteter og opgaver.

Det er frustrerende for underviserne at skulle anvende tid på at tilrettelægge studieaktiviteter uden selv at kunne følge dem ordentligt op, at hvert et minut af undervisningen skal være effektivt uden at der kan bruges tid til respons, ikke at kunne levere den fornødne undervisning og tilbagemelding på opgaver, hvilket selvfølgelig er helt centralt for de studerendes læring i en uddannelse.

Som tillidsrepræsentanter i pædagoguddannelsen VIA, må vi sige, at denne problematik ikke kan løses internt i pædagoguddannelsen. Det er tydeligt, at der nu er for få ressourcer til at løse opgaven ordentligt, og det bevirker, at vi hele tiden må prioritere mellem forskellige kerneydelser – f.eks. undervisning, forberedelse og feedback på opgaver.

Politikerne må tage ansvar i denne sag. Taksametertilskuddet til pædagoguddannelsen er for lavt, og vi er nu nødt til at melde ud, at det ikke længere kan hænge sammen.

Vi opfordrer til, at taksameterordningen gennemgås, og at fordelingen til uddannelserne giver alle uddannelser et rimeligt økonomisk grundlag at løse deres opgave på.

Pædagoguddannelsernes ledere gør alt, hvad de kan, for at midlerne kan strække, men vi har brug for, at der er parter udenfor uddannelsen, som nu tager ansvar og forøger de økonomiske ressourcer til denne uddannelse, der er så vigtig for det danske samfund.

Med venlig hilsen

Tillidsrepræsentanterne på pædagoguddannelserne i Via University College

Lis Reinholdt Kjeldsen, Pædagoguddannelsen i Horsens

Kirstine Buus Johansen, Pædagoguddannelsen i Ikast

Eddy Preben Thomsen, Pædagoguddannelsen i Århus

Lene Bejer Damgaard, Pædagoguddannelsen i Viborg

Ann Elsebeth Jacobsen, Pædagoguddannelsen i Holstebro

Erika Zimmer Brandt, Pædagoguddannelsen i Randers

Lars Bøjstrup, Pædagoguddannelsen i Århus

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen