Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Myten om uligeløn

Så sker det igen. Megafon har for Politiken undersøgt danskernes holdning til de største ligestillingsproblemer, og manglende ligeløn ligger stadig i toppen med 47 procent.

Emneord:

Er det rigtigt, at der er uligeløn i Danmark? I 2008 nedsatte regeringen Lønkommissionen, der påviste, at lønforskellen mellem mænd og kvinder hovedsagelig skyldes kvindernes forkærlighed for fleksible job, deltidsarbejde, lang barselsorlov, omsorgs- og sygedage, inklusive barnets, og tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Dertil kommer, at en gennemsnitlig nyfødt pige over sit livsforløb kan forvente at modtage 1,6 mio. kr. mere fra det offentlige, end hun betaler. Til sammenligning forventes en gennemsnitlig nyfødt dreng at komme til at betale 0,6 mio. kr. netto.

Hertil kommer, at mange familiers fællesøkonomi er med til at udjævne det økonomiske rådighedsbeløb mellem mand og kvinde, så de potentielt har samme disponible forbrug, selvom de ikke tjener det samme.

I februar 2013 offentliggjorde ATP ydermere en undersøgelse, der overraskende konkluderede, at: ”Kvinders pension stort set er upåvirket af barsel, orlov og deltid”.

Årsagen er, at eftersom folkepensionen er indtægtsreguleret, får kvinder, som ikke har sparet så meget op til pensionen, del i et forhøjet folkepensionstillæg, der udligner mændenes indbetalinger.

Paradoksalt nok er det i høj grad de skandinaviske “kvindevenlige” barsels- og omsorgsregler, der er med til at skubbe kvinderne væk fra kampen om høj løn og stillinger. Det er ikke diskrimination, ikke “glasloft”, ikke “old boys’ network”, men et velfærdssystem, der trækker kvinderne i retning af familie og nære relationer.

Intet tyder på, at denne prioritering er noget kvinder bliver tvunget til. Kvinder stemmer typisk på partier, der lover dem en bred vifte af velfærdstilbud, om end regeringens praksis på området de seneste år ikke har været entydig. Ifølge en spritny vælgeranalyse, ville 51 procent af de kvindelige vælgere sætte deres kryds ved Rød Blok.

Hvis det er rigtigt, at der er ligeløn i Danmark i dag, hvad handler alle disse kampagner mod uligeløn så om? At påpege en urimelig 18 % samlet lønforskel mellem danske mænd og kvinder ville være korrekt, hvis vi levede i et samfund med borgerløn, hvor alle skulle modtage den samme indkomst uanset indsats. Så i virkelighed argumenterer kampagnerne for en borgerløn, hvor alle skal have det samme udbetalt, men forklædt som uligeløn.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen