Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

MP Pension indklaget for Ankenævnet

Måske skulle DM’s medlemmer ikke kun interessere sig for, hvad der sker med overenskomsterne, som DM på glimrende vis tager sig af, men også for hvad der sker bagefter - med pensionsopsparingerne og pensionerne.

Emneord:

Hvis du har din pensionsopsparing i MP Pension – og det har du jo nok som medlem af DM – så skal du måske interessere dig lidt mere for, hvad der foregår i pensionskassen, og i særdeleshed for, hvad din fagforening egentlig foretager sig i bestyrelsen af kassen.

Hvis du har en anciennitet på 6-7 år eller mere, kan du sikkert huske, at MP i 2008 gennemførte en omvalgskampagne om overgang fra MP’s traditionelle rentegaranti til den nye, fleksible pensionsordning. Så sent som på MP’s ekstraordinære generalforsamling den 11. december 2008 omtalte daværende formand Jytte Freisleben rentegarantien som det, der efter det just afsluttede omvalg nu var blevet til gl. ordning, og som de ikke-omvalgte selv måtte betale for.

Det er muligt, at MP gennemgik en kollektiv åbenbaring over julen, for 13. januar 2009 erklærede Jytte Freisleben, at gl. ordning ikke var en rentegaranti, men en ydelsesgaranti, og 15. februar 2009 understregede hun, at rentegaranti – det havde MP aldrig haft!

Det har jeg nu, efter forgæves klage til MP og forskellige kritiske indlæg, klaget over til Ankenævnet for Forsikring.

Kernen i MPs svar på min klage er, at MP ”vedstår sig at have brugt ordet ”rentegaranti”, men uden at der at tale om et juridisk bindende begreb.” Et noget usædvanligt forhold MP har til sine eller rettere vores pensionsgarantier. Man kan jo så forestille sig at henvende sig til sin autoforhandler med en fejl på ens et halvt år gamle bil og med et venligt smil få at vide, at man da bestemt har to års garanti - men uden at der er tale om et juridisk bindende begreb.

Se mere om klagen til Ankenævnet (udvekslingen med MP) på http://kortlink.dk/mppension/drwx           

I den bestyrelse, der må formodes at have oplevet denne kollektive åbenbaring, sad Hanne Sandager som udpeget af DM, og Bjarne Andresen (med Ingrid Stage som suppleant) som medlemsvalgt og næstformand.

Måske husker du også, at MP i 2010 forsøgte at smide ca. 10 % af medlemmerne ud af gruppeforsikringen med 3 måneders varsel, uanset at den gælder, til man er fyldt 67 år (”Regler og Paragraffer”, bilag A, § 4, stk. 2). Udsmidningen blev fastholdt trods Finanstilsynets stærke kritik, der dog medførte en langsommere gennemførelse af denne vedtægtsstridige behandling af medlemmerne.

I den bestyrelse sad Henrik Prebensen som udpeget af DM og medlem af DM’s hovedbestyrelse.
I den nuværende bestyrelse, der mener, at MP’s rentegaranti er et ”ikke juridisk bindende begreb”, sidder Anders Chr. Rasmussen som udpeget af DM, Erik Alstrup som medlemsvalgt og næstformand, begge medlemmer af DM’s hovedbestyrelse, og som ligeledes medlemsvalgt Kristian Nordholm (med Ingrid Stage som suppleant), medlem af bestyrelsen for DM Privat.

Måske skulle DM’s medlemmer ikke kun interessere sig for, hvad der sker med overenskomsterne, som DM på glimrende vis tager sig af, men også for hvad der sker bagefter - med pensionsopsparingerne og pensionerne – og for hvordan MP med DM’s centrale deltagelse, som den største af de tre fagforeninger bag MP, behandler medlemmerne. 

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Grønlands Nationalmuseum

Arkivar - Grønlands nyere historie

Grønlands Nationalmuseum

Københavns Universitet

Projektleder til implementering af et nyt budgetsystem

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

HR-partner til Aarhus Universitet i Roskilde

Aarhus Universitet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen