Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Bliv mentor og styrk dit lederpotentiale

Magistre bør helt oplagt i videre udstrækning end nu sigte efter lederstillinger, skriver Finn Dahlslund, karrierekonsulent i Dansk Magisterforening. Og et godt skridt på vejen kunne eksempelvis være at blive mentor.

Emneord:
Som karriererådgiver i den gamle motorcykelfabrik møder jeg regelmæssigt magistre, der overvejer at få en mentor til at hjælpe sig videre i karrieren. Det kan fx være fordi, at de er kørt lidt fast og savner retning i arbejdslivet, men faktisk drejer det sig lige så ofte om personer, som har en klar idé om, hvor de ønsker at arbejde sig hen imod i karriereforløbet.

Og ofte går karriereønskerne på en form for generalist– eller specialistrolle indenfor kulturområdet, NGO–verdenen, kommunikation eller HR. Så tænker jeg to ting: 
 1. Det virker til at mange glemmer, at der ofte er næsten lige så meget at hente ved selv at blive mentor, som ved at få en mentor, dvs. at blive mentee. Indrømmet, hvis du er ny på arbejdsmarkedet, gælder denne sammenhæng typisk ikke.
 2. Ærgerligt nok, synes jeg, er det derudover stadigvæk sjældent, at man møder magistre som signalerer, at de har en ambition om at blive leder, typisk naturligvis indledningsvis i mindre skala.
Vender man tidsmæssigt blikket fremad, må det være oplagt, at magistrene i højere udstrækning melder sig i ansøgerfeltet, når der er chefstillinger i spil. Hvis man tidsmæssigt kigger bagud, ser man, at en stor del af magistrene, som er uddannet gennem de sidste 10–15 år, har fundet beskæftigelse som fuldmægtige i ministerierne og i kommunerne, samt i forskellige jobs på medarbejderniveau i den private sektor, og sammenlagt er godt og vel halvdelen af den samlede magisterstand i dag privatansat.

I forbindelse med orienteringen mod chefstillinger kan man helt oplagt, som et skridt på vejen, overveje at blive mentor. Og gerne ud fra helt ”egoistiske motiver” om, at man selv skal have noget ud af det! De fleste erfaringer peger således på, at det at være mentor kan være lige så givtigt som at være mentee. Og mentorkompetencer kan vel at mærke bruges, hvad enten du tilhører den oven for nævnte gruppe magistre, der ser sig selv på medarbejdersiden inden for kulturområdet, i NGO–verdenen, inden for kommunikation eller HR, eller hvis du tør følge opfordringen og gå efter en lederrolle.

Før vi ser lidt på erfaringsudbyttet ved at være mentor, er det på sin plads med en kort indkredsning af ledelsesbegrebet, hvor oftest blandt andet følgende stikord indgår:

 • at gå foran.
 • at finde nye veje.
 • at sikre, at medarbejderne trives og forløser deres potentiale.
 • at sikre, at organisationen og medarbejderne kommer sikkert ind i fremtiden.
 • at stikke en kurs ud og lægge en plan for at følge kursen, etc.
Netop i relation til dette er det vigtigt at nævne, at du som mentor får erfaring med:
 • at skabe og understøtte en udviklingsproces.
 • professionelle samtaler.
 • at lytte og være anerkendende.
 • at bidrage til at flytte en person til en forbedret situation.
 • at se, udvikle og formidle andres talenter.
 • coachende lederstil.
 • formidling af egen viden, erfaringer og indsigt.
 • at udstråle energi, drive og troen på, at det kan lade sig gøre.
Mange magistre kan med fordel som mentor begynde at pejle sig ind på kompetencerne efterspurgt i lederrollen, selvom det naturligvis i første omgang bliver ledelse i miniformat.
Finn Dahlslund, karrierekonsulent i Dansk Magisterforening

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen