Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Debat: Mere sprog ikke mindre

Emneord:

Af Bodil Due, formand for netværket "Ja til sprog". Tidligere dekan på Det Humanistiske Fakultet. Fungerer nu som ledelsesrådgiver på Aarhus Universitet

Lige siden uddannelsesminister Sofie Carsten-Nielsen offentliggjorde sin plan for nedskæring af optagetallet til en række kandidatuddannelser, har debatten bølget. Fra netværket Ja til sprog vil vi indtrængende, inden forhandlingerne går i gang, advare mod at skære i sprogfagene.

For det første fordi det vil forstærke den mangel på sammenhæng, der længe har været et af de store problemer i det samlede danske uddannelsessystem, men som der faktisk nu var udsigt til at forbedre. En af de virkelig gode ting ved folkeskolereformen er den vægtning af mere sprog, både dansk og fremmedsprog, der med tiden også ville føre til bedre kvalitet og højere niveau i ungdomsuddannelserne. Der udfoldes mange anstrengelser for at få flere kompetente folkeskolelærere, men det nytter jo ikke meget, hvis der så ikke i de aftagende institutioner, i ungdomsuddannelserne og på universiteterne, er folk uddannet til at tage over. Allerede nu mærker man på mange danske gymnasier, at det er svært at skaffe sproglærere fx til tysk, så det er helt enkelt ikke rigtigt, at der uddannes for mange. Som det er påvist i mange andre indlæg i debatten, har sprogfagene mindre ledighed end mange andre fag, ja et fag som engelsk ingen ledighed, hvis man giver kandidaterne lidt længere frist end den valgte metode tillader.

For det andet vil en beskæring af optagetallet og de dermed affødte eventuelle lukninger af sproguddannelser skade den større internationalisering, som alle er enige om er vigtig for Danmarks muligheder i fremtiden. Her er kendskab til sprog og kultur af afgørende betydning også for erhvervslivet. Det understregede Regeringen selv for et år siden i deres handlingsplan for internationalisering af de videregående uddannelser - Øget indsigt gennem globalt udsyn – hvor bedre fremmedsprogskompetencer blev fremhævet som et af målene.

Det er svært at spå om fremtiden. Men at planlægge fremadrettet udelukkende ved at se bagud, er virkelig helt enkelt ikke godt nok. Uden at kende alle detaljer i planen virker det også ejendommeligt, at man ikke i højere grad har set på de meget forskellige optagetal, der er på forskellige uddannelser. Der er sikkert uddannelser, der optager for mange. Men at skære i optagene til sprogfagene, både erhvervssprog og kultursprog, der i de sidste mange år har kæmpet med faldende ansøgningstal, kan give dødsstødet til et fremtidigt mangfoldigt udbud af fremmedsprog.  Hvordan det vil indvirke på kommende generationers muligheder for at rejse ud og gøre sig selv og danske interesser gældende i en stadig mere globaliseret verden, det er det desværre ikke svært at spå om.

Det er ikke nej til sprog, men ja til sprog og mere sprog, der er brug for.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen