Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
CBS, hovedindgang
Bjarke MacCarthy/CBS

Hemmelighedskræmmeri: Ledelsen på CBS ændrede strategi på lukket møde

Uden de ansattes kendskab traf topledelsen på CBS væsentlige beslutninger om uddannelse og forskning på lukket møde. Det siger repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere i Akademisk Råd.

Emneord:

Vigtige elementer i en ny strategi for Copenhagen Business School er blevet tilføjet og vedtaget af ledelsen på et lukket bestyrelsesmøde, uden at de ansatte på forhånd har været bekendt med indholdet.

Dermed har ledelsen krænket CBSs egne vedtægter, lyder kritikken fra 14 medlemmer af universitetets Akademiske Råd i et åbent brev til rektor Nikolaj Malchow-Møller og bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen.

”Akademisk Råd kan ikke legitimere en ny CBS-strategi, hvor centrale elementer er blevet forhandlet i hemmelighed mellem den øverste ledelse og bestyrelsen”, skriver medlemmerne i brevet, der er delt med alle medarbejdere.

”På grund af denne mangel på inddragelse kan Akademisk Råd ikke tage ansvar for (eller anerkende) det nuværende indhold eller give det legitimitet”, står der videre.

På det ekstraordinære møde besluttede bestyrelsen ifølge Akademisk Råd ”i sidste øjeblik” blandt andet, at kursudbudet på CBS skal "standardiseres", og at nuværende kurser, der kun "moderat" bidrager til de studerende fundamentale forretningsforståelse, skal reduceres.

sagen kort

30 april: Et revideret bud på CBS’ strategi drøftes på et bestyrelsesmøde.

5.-19. maj: Strategien i intern høring på CBS. Formelle fora, institutter og CBS Students inviteres til at afgive høringssvar

3. juni: Direktionen præsenterer på baggrunden af høringssvarene en revideret udgave til endelig godkendelse i bestyrelsen. Beslutningen udskydes.

29 juni: En ny version behandles og godkendes på et lukket, ekstraordinært bestyrelsesmøde.

27. august: Strategien vedtaget 29 juni præsenteres.

2. september: Akademisk Råd anklager i et åbent brev ledelsen for at have tilføjet centrale elementer i strategien efter hemmelige forhandlinger.

 

Pludselig fortrolig

En version af den nye strategi for universitetet har ellers været til høring i institutter, Akademisk Råd og blandt de studerende tilbage den 5.-19. maj, hvorefter den på baggrund af kommentarer og høringssvar blev præsenteret i en justeret version til endelig godkendelse på et bestyrelsesmøde 3. juni.

Bestyrelsen valgte imidlertid her at udskyde beslutningen til et senere møde med fokus på at omsætte strategien til en handlingsplan.

Dette møde blev afholdt den 29. juni. Men i modsætning til 3. maj. blev strategien nu behandlet som et lukket punkt på dagsordenen. Medarbejderne på universitetet kendte derfor heller ikke beslutningsdokumenterne ligesom de efterfølgende heller ikke har fået et referat af drøftelserne.

Den 27. august blev den endelig strategi så præsenteret for medarbejderne, og nu ifølge Akademisk Råd med en række afgørende og hidtil ukendte initiativer med potentielt vidtgående konsekvenser for blandt andet organisering af undervisningen og forskning.

Blandt andet står der i den nye version, at der skal udvikles ”standardiserede kursuspakker på alle fag” for at sikre en ensartet, høj undervisningskvalitet, hvilket også indebærer produktionen af professionelle videoer, der kan genbruges af forskellige undervisere.

I mindre konkrete vendinger bebuder strategien også, at kvaliteten af forskningen på CBS skal løftes ved at indføre nye incitamentsstrukturer til at fremme risikovillighed og mod til at udforske nye stier, ligesom der også lægges op til at indføre nye kriterier for forfremmelser.

Men så vigtige forandringer af den måde, CBS fungerer på, kræver omhyggelige diskussioner internt på CBS, lyder indvendingen fra Akademisk Råd. Men frem for at forsøge at inddrage medarbejdere, har ledelsen altså truffet beslutningen i al hemmelighed, hvilket er brud på CBC' egne vedtægter såvel som intentionerne i universitetsloven.

“Principielt mener vi, at det er en krænkelse af CBS' vedtægter at godkende CBS' strategi baseret på et vigtigt dokument, der ikke er blevet diskuteret i Akademisk Råd”, står der i det åbne brev med henvisning til, at organet ifølge bestemmelserne primært er oprettet for at sikre medbestemmelse og i involvering i akademiske spørgsmål.

Men Akademisk Råd skyder langt over målet i sin kritik, lyder det fra rektor Nikolaj Malchow-Møller. For den 35 sider lange uddybning af strategien er ikke en del af selve strategien.

”Bestyrelsen vedtog efter en drøftelse på et ekstraordinært møde d. 29. juni strategien med præcis samme indhold som på forrige bestyrelsesmøde. Den vedtagne strategi er altså 100 pct. identisk med den strategi, som allerede forelå i sin endelige form den 3. juni”, skriver Nikolaj Malchow-Møller i en mail til Magisterbladet.

Ifølge Nikolaj Malchow-Møller ønskede bestyrelsen ”nogle konkrete eksempler på”, hvad strategien kunne komme til at betyde, når den udfoldes, og det er alt, hvad de 35 sider består af.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Nationalhistoriske Museum

Museumsinspektør

Det Nationalhistoriske Museum

Danmarks Tekniske Universitet

Erfaren fundraiser med praktisk ansøgningserfaring

Danmarks Tekniske Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen