Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Nyuddannet Jobsoegning
Arkivfoto. DM er med i et nyt partnerskab, som regeringen har nedsat for at få dimittender hurtigere i job.
Andrew Neel / Unsplash

Nyt partnerskab: Færre dimittender skal starte som langtidsledige

Vi skal både sørge for, at vi kan skabe hurtigere veje ind på arbejdsmarkedet for nyuddannede, og at vi ikke får en coronaårgang, siger DM’s formand inden møde i regeringens nye partnerskab.

Emneord:

For at hjælpe dimittender med hurtigere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, har regeringen med beskæftigelsesministeren og uddannelses- og forskningsministeren i spidsen lavet et partnerskab med en række centrale aktører på området.

En af dem er DM, som skal være med til at lette overgangen fra uddannelse til job. Opgaven glæder DM's formand Camilla Gregersen.

”Det er rædsomt for nyuddannede at gå med det pres over hovedet, som det er ikke at komme i gang, når man er nyuddannet, og det stresser mange. Derfor skal vi hjælpe dem hurtigst muligt i job. Også fordi vi ved, at det har konsekvenser for løn og vilkår de næste mange år, når man kommer senere i job”, siger Camilla Gregersen og fortsætter:

”Så det er supergodt, at regeringen har lavet partnerskabet. Vi har selv opfordret beskæftigelsesministeren til at nedsætte det, så vi er glade for, at de forskellige tværgående aktører i fællesskab nu kan være med til at hjælpe nyuddannede hurtigere i job”, siger hun.

Flere nyuddannede starter på dagpenge

Fra 2007 til 2018 er antallet af unge, der har taget en videregående uddannelse, steget med 59 procent. I samme periode er andelen af nyuddannede på dagpenge fra de videregående uddannelser steget markant. I 2007 havde 27 procent modtaget dagpenge inden for det første år efter uddannelsens afslutning, og i 2018 var tallet 42 procent.

Og det skal der ændres på, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.  

”Alt for mange nyuddannede begynder deres arbejdsliv med at være arbejdsløse. Det er ærgerligt og betyder også, at vi ikke får udnyttet alle de kompetencer, vi som samfund har”, siger ministeren i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

COVID-19 har kun gjort jobsituationen for de nyuddannede værre, så antallet af dimittender, der modtager dagpenge er steget fra cirka 21.800 til cirka 25.275 fuldtidspersoner fra marts til maj 2020.

Partnerskabet skal

  • Videndele og identificere aktuelle og konkrete udfordringer.
  • Inddrage og udbrede erfaringer fra tidligere indsatser og samarbejder.
  • Følge udviklingen i aktuelle ledighedsudfordringer for dimittender fra de videregående uddannelser og drøfte mulige initiativer, der kan afbøde.
  • Etablere konkrete samarbejder/initiativer mellem relevante aktører.
  • Rådgive regeringen ift. mulige tiltag i overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse for at styrke beskæftigelsen for dimittender.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Partnerskabet mødes i oktober

Partnerne i regeringens initiativ er allerede blevet inviteret til det første møde i oktober, og DM ser frem til at byde ind.

”Vi skal sørge for at hjælpe dem som står i en svær situation på grund af corona-nedlukningen. Men vi skal også generelt skabe hurtigere veje ind på arbejdsmarkedet, for det er ikke kun under corona, at det er en udfordring for de nyuddannede”, siger Camilla Gregersen.

”Vi har fra DM’s side haft megen dialog med arbejdsgiverorganisationerne om, hvordan vi kan få de unge hurtigere i job. For de unge brænder efter at få en fod ind på arbejdsmarkedet, og vi ved, at når de lander det første job, går de videre til det næste. Det handler både om, at arbejdsgiverne kan blive bedre til at ansætte nyuddannede og om, at vi kan hjælpe de studerende med jobsøgningen, allerede inden de bliver færdige med studiet”, forklarer Camilla Gregersen.

"Arbejdsløshed er et samfundsproblem, og derfor skal vi også se, om der er noget strukturelt, der spænder ben, eksempelvis hvornår de nyuddannede kommer ud fra universitetet". 

Bygger videre på senere års reformer

Ifølge Beskæftigelsesministeriet, bygger partnerskabet videre på en række indsatser og reformer fra de senere år. De har haft fokus på at styrke sammenhængen mellem de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet, som forventes at kunne påvirke ledighedstallene for nyuddannede i de kommende år.

Det er eksempelvis dimensionering af de videregående uddannelser fra 2014, en ny bevillingsmodel for de videregående uddannelser, som trådte i kraft fra 2019 samt trainee-indsatsen, der siden 2012 bringer ledige dimittender med videregående uddannelse tættere på arbejdsmarkedet. 

Læs mere om partnerskabet på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Nationalhistoriske Museum

Museumsinspektør

Det Nationalhistoriske Museum

Danmarks Tekniske Universitet

Erfaren fundraiser med praktisk ansøgningserfaring

Danmarks Tekniske Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen