Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
KU1200
Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

KU: Kriseberedskab sendte studerende hjem og uden for indflydelse

Studenterrådet hævder, at Københavns Universitet satte universitetslovens regler om medbestemmelse ud af kraft, da der skulle træffes vigtige beslutninger om den fortsatte undervisning efter regeringens hjemsendelse af de studerende. Vicedirektør afviser, at det er tilfældet.

Emneord:

”Jeg blev målløs”.

Sådan siger Maria Johansson, psykologistuderende og næstforperson ved Studenterrådet ved Københavns Universitet, om en udtalelse fra rektor Henrik C. Wegener under et videomøde i fredags, som hun deltog i sammen med studenterrådets forperson.

Henrik W. Wegener lod de to studerende forstå, at KU’s ledelse, efter regeringens pludselige beslutning om at lukke universitetet, havde valgt at sætte den normale ”demokratiske struktur” ud af kraft, har Studenterrådet efterfølgende skrevet på Facebook.

”Jeg blev målløs over det, de sagde, fordi de ikke på noget tidspunkt forinden havde meldt noget ud om det. Der har ingen kommunikation været om det”, siger Maria Johansson.

Hun har til gengæld hørt flere beretninger om studenterrepræsentanter, der har været frustreret over ikke at have været involveret i den seneste halvanden uges voldsomme forandringer på universitetet.

Ifølge universitetsloven skal ledelsen på universiteterne sikre medinddragelse og medindflydelse i vigtige beslutninger for de studerende og ansatte, blandt andet i de dertil indrettede studienævn.

Det var netop en voksende undren over blandt andet studienævnenes rolle i universitets håndtering af coronakrisen, der fik de to studenterrepræsentanter til at spørge KU-rektoren, hvad der var sket med den lovmæssige medinddragelse.

Ifølge formand for studenterrådet, statskundskabsstuderende Mike Gudbergsen, svarede Henrik C. Wegener, at kriseberedskabet indebar en ændret beslutningsgang.

”Han sagde, at kriseberedskabet indebar, at man holdt beslutningskompetencen meget stringent, også når det gjaldt uddannelser og lignende. Han sagde ikke direkte, at demokratiet var sat ud af kraft, men det var i princippet det, der var takeway fra samtalen”, siger han.

Mail fra rektor
På Københavns Universitet afviser Jasper Steen Winkel, vicedirektør for kommunikation, at studienævnene har været sat ud af kraft. 

En mail afsendt mandag fra Henrik W. Wegener til KU’s dekaner og administrative chefer viser, at universitetet allerede fra 10. marts - hvor det blev kendt, at en studerende med coronasmitte havde deltaget i en fredagsbar på Panum Instituttet - og helt frem til 23. marts har været underlagt såkaldt ”krisestabsstyring”.

I mailen meddeler Henrik W. Wegener, at krisestabsstyringen nu bringes til ophør.

”Med tilbagegang til "normal" organisation vil jeg også gerne understrege vigtigheden af, så vidt det er praktisk muligt, at vende tilbage til normale inddragende processer i studienævn, akademisk råd m.v. Studienævnene vil eksempelvis stå over for en stor opgave i den kommende tid med fortsat omlægning af undervisning, eksamener, dispensationskrav”, skriver han.

Mailen blev efterfølgende videresendt af prodekan Jens Erik Mogensen til blandt andet institutledere på det humanistiske fakultet med følgende påpegning:

”Som I kan se af markeringen med gult, skal vi - så vidt muligt - vende tilbage til de almindelige inddragende processer. En konsekvens heraf er bl.a., at studienævnene skal inddrages der, hvor studienævnene normalt inddrages”.

Ifølge Andreas Jørgensen, medlem af ​​studienævnet på Institut for Kommunikation, er der under krisestyringen blevet truffet væsentlige beslutninger om undervisning, uden at studienævnet har drøftet det.

Han nævner for eksempel en beslutning om, at undervisernes pligt til at registrere aktiv undervisningsdeltagelse skulle erstattes af arbejdsspørgsmål til undervisningen, en beslutning der dog senere blev trukket tilbage.

Et andet eksempel handler om, hvorvidt underviserne skulle optage online undervisningen eller ej.

”Der har jo været et kæmpe kaos og underviserne har selvfølgelig også håndteret det forskelligt. Og i betragtning af situationen, fx risikoen for at forbindelsen forsvinder eller hensynet til studerende, der også passer deres små børn, burde man have besluttet, at undervisningen skulle optages, men det blev i stedet for valgfrit”, siger han.

Magisterbladet har spurgt Henrik C. Wegener, hvilken besked, der udgik fra KU’s ledelse om procedurerne i blandt andet studienævn, da krisestabsstyringen tog over for den normale organisation.

Jasper Steen Winkel har svaret følgende på vegne af Henrik C. Wegener.

”Der har ikke fra KU’s ledelse udgået en meddelelse om, at ledelserne kunne se bort fra inddragelse af studienævn under krisestabsstyringen. Det er en misforståelse. Der har været nedsat – og nu afviklet – en krisestab ift. at prioritere at få løst de mest akutte opgaver ift. at lukke universitetet og overgå til 100 pct. online undervisning samt fastholde kritisk drift”, skriver Jasper Steen Winkel i en mail.

Han skriver samtidig, at der ”angik ikke nogen anvisninger ud til studienævnene ifm. nedlukningen”.

Alle de studenterrepræsentanter, Magisterbladet har talt med, understreger, at de har stor forståelse for, at universitetet har skullet handle hurtigt efter regeringens udmelding forringe onsdag. Men som Mike Gudbergsen siger:

”Vi kan godt se rationalet og behovet for at træffe hurtige beslutninger, men det er problematisk, at der ikke er nogen der melder noget ud om, hvad kriseskabsstyringen indebærer. Akademisk råd og studienævnene har fx så vidt jeg ved ikke været orienteret. Det havde vel været naturligt, at de vidste, hvad nødberedskabet indebar”, siger han.

Ifølge Maria Johansson har Studenterrådet bedt rektor uddybe, hvad han sagde under videomødet i fredags.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen