Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Professor Drude Dahlerup
Foto: Pressefoto

Mænd er i overtal i bestyrelser på mellemlange videregående uddannelser

En ud af tre bestyrelsesmedlemmer er kvinde på landets seks professionshøjskoler og otte erhvervsakademier. Det strukturelle problem bliver tydeligt, når selv en branche med et kæmpe rekrutteringsgrundlag ikke kan udpege flere kvinder til sine bestyrelser, siger professor i statskundskab.

Emneord:

Ifølge ligestillingslovens paragraf 11, stk. 2, har statslige institutioner pligt til at sørge for, at kønsfordelingen så vidt muligt er afbalanceret i deres bestyrelseslokaler. Men det er langtfra situationen i dag på landets mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner.

Det viser en optælling, som DM Professionshøjskoler foretog på kvindernes kampdag.

34,4 procent af de udpegede til bestyrelserne på landets seks professionshøjskoler er kvinder, mens det gælder for 36 procent på landets otte erhvervsakademier. I konkrete tal er 87 mænd og 30 kvinder udpeget til bestyrelser på professionshøjskolerne og 94 mænd og 34 kvinder til bestyrelserne på erhvervsakademierne.

Den kønslige ubalance er bekymrende af flere grunde. Det mener Drude Dahlerup, der er professor emerita ved Stockholms Universitet og adjungeret professor i statskundskab på RUC.

“Uddannelsesinstitutionerne ser stort på loven. Uligheden sidder i væggene, og det holder ikke, hverken ud fra et retfærdighedsprincip, eller ud fra, at de arbejder for statslige penge”, siger Drude Dahlerup.

Opfordring ikke fulgt

Københavns Professionshøjskole er den eneste af de mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner, der har en ligelig kønsfordeling med otte kvinder og syv mænd i sin bestyrelse.

Skævest står det til på UC Lillebælt, hvor professionshøjskole og erhvervsakademi fusionerede i 2018. Her er seks ud af 16 bestyrelsesmedlemmer kvinder, og både formand, næstformand og rektor er mænd. Den fordeling er ikke ideel, erkender UCL’s bestyrelsesformand Poul Erik Madsen.

“Det var vanskeligt at få bestyrelseskabalen til at gå op, da vi fusionerede de to uddannelsesinstitutioner. Det må jeg påtage mig en del af ansvaret for”, siger han. Af de tre medlemmer, som bestyrelsen selv udpegede, er kun det ene en kvinde. De øvrige medlemmer af den rekordstore bestyrelse er udpeget af fx Dansk Industri, Dansk Erhverv, FTF samt regioner og kommuner.

Det var vanskeligt at få bestyrelseskabalen til at gå op, da vi fusionerede de to uddannelsesinstitutioner. Det må jeg påtage mig en del af ansvaret for.

Poul Erik Madsen, bestyrelsesformand i UC Lillebælt

I et brev, der blev sendt til udpegerne i forbindelse med valg til bestyrelsen efter fusionen, gjorde daværende rektor for UCL Erik Knudsen opmærksom på, at “Vi ønsker en ligelig sammensætning af kvinder og mænd og skal derfor venligst anmode om, at dette forhold indgår i overvejelserne ved udpegningen, evt. ved at der peges både på en kvinde og en mand til posten som medlem af bestyrelsen”.

Den opfordring blev ikke fulgt, men bestyrelsesformand Poul Erik Madsen tør godt love, at det bliver anderledes, når UCL’s bestyrelse kommer på valg næste gang. “Vi ønsker at leve op til vores forpligtelse”, fastslår han.

Beretningen fra UC Lillebælt bekræfter Drude Dahlerup i, at eliten næsten overalt fortsat er præget af mandsdominans. “Det bliver meget tydeligt, at Danmark har et fundamentalt strukturelt problem med ligestilling, når selv en branche med mange kvindelige ledere og derfor et kæmpe rekrutteringsgrundlag ikke udpeger flere kvinder til sine bestyrelser”, siger professoren i statskundskab.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen