Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Trine Dahl Jensen
"Der er usædvanligt stille i København lige nu", siger seismolog og seniorforsker Trine Dahl-Jensen
Foto: Lars Bech

København er så stille, at jordskælv i Stillehavet kan måles i Rødovre

Coronavirussen har sat menneskelig aktivitet så meget på pause, at det kan måles af jordskælvsforskere. I marts kunne en seismisk målestation i Rødovre helt usædvanligt registrere et jordskælv 17.000 kilometer fra København.

Emneord:

Normalt registrerer GEUS's seismiske målestationer små jordskælv, sprængninger og, i den mere kuriøse afdeling, de svingninger, der opstår i undergrunden, når en stor menneskemængde hopper op og ned til en fodboldkamp.

Lige nu registrerer målestationerne andre detaljer, fordi den menneskelige aktivitet støjer mindre.

”Der er usædvanligt stille i København lige nu. En støjanalyse, som jeg lavede, da Magisterbladet ringede, viser, at aktiviteten under nedlukningen 10 dage i marts i år lå 5-10 decibel lavere, end det var tilfældet de samme 10 dage i 2019”, forklarer Trine Dahl-Jensen, der er seniorforsker ved GEUS.

Hendes analyse bygger på tal fra den seismiske målestation COP, som er placeret i et område tæt ved Vestvolden i bydelen Rødovre og i dag også tæt på Motorring 3, der går i tre spor hele vejen rundt om hovedstaden.

Normalt er der kun stille juleaften

Hvor stille, der er blevet, illustreres tydeligt af grafer fra målestationen.

Graferne viser de seismiske udsving i forbindelse med et jordskælv 1. april 2019 ved øen Reunion i Det Indiske Ocean, 9250 kilometer fra København. Selv om skælvet skete uden for hovedstadens myldretid, kunne det ikke registreres af målestationen COP i Rødovre. Det kunne til gengæld godt registreres af den svenske station FABU, som står tæt på Varberg på fast grund og langt fra trafikårer.

seismografiskeMaalinger_2019.png
Den øverste måling er fra Rødovre. Her kan jordskælvet ikke ses, fordi der er for meget andet støj. Den nederste måling er fra Varberg i Sverige. Her er udsvinget tydeligt.

Da et lige så stort jordskælv 13. marts i år - altså under nedlukningen af Danmark - rystede Kermadec-øerne i det sydlige Stillehav 17.000 kilometer fra Vestvolden, blev det opfanget af målestationerne i både Varberg og Rødovre, selv om det skete på et tidspunkt, hvor der er normal myldretid.

”Det her er usædvanligt. Der er normalt kun et tidspunkt på året, hvor vores instrumenter med sikkerhed registrerer meget lav menneskelig aktivitet, og det er juleaften hvert år i tidsrummet 17:30-21:30”, forklarer Trine Dahl-Jensen.

Seismografiske målinger
I marts måned i år ligner målingerne fra Rødovre (øverst) og Varberg (nederst) hinanden - og jordskælvet i Stillehavet 17.000 kilometer væk bliver klart registreret begge steder. Normalt ville den danske målestation ikke kunne aflæse jordskælvet.

Næppe vilde opdagelser i stilheden

Det er ikke kun København, der er gået i dvale. I det videnskabelige tidsskrift Nature har jordskælvsforskere fra hele verden for nylig beskrevet, hvordan larmen fra mennesker er forstummet så meget, at det opfanges af deres instrumenter.

De fleste af GEUS's målestationer står steder, hvor der i forvejen er stille, fx i Mønsteds kalkgruber eller på indlandsisen i Grønland.

”Men på målingerne fra COP i Rødovre kan vi se meget klart, at bil- og togtrafikken var kraftigt mindsket i marts, og at fx gravemaskiner, trykluftbor og andre industrimaskiner ikke var i sving på samme måde, som de normalt ville være”, forklarer Trine Dahl-Jensen.

Hvorvidt det store fald i støjen fra menneskelig aktivitet kan udnyttes af seismologerne i forskningsmæssig sammenhæng er for tidligt at sige.

”Vi vil formentlig kunne registrere mindre skælv og vibrationer, som under normale omstændigheder ville blive overdøvet. Vi vil formodentlig også kunne opfange flere af de mindre sprængninger, som fx Søværnet foretager, når fiskerne får ueksploderede bomber eller ammunition fra krigen op i deres net”, vurderer Trine Dahl Jensen.

Vilde opdagelser som følge af stilheden forventer seniorforskeren fra GEUS ikke at gøre.

”Vi mennesker er her jo stadig, selv om vi kører mindre i bil. Produktionen af varer er jo heller ikke sat helt i stå, selv om mange af os er mest i vores huse lige nu. I det hele taget opfører jordens indre sig fuldkommen upåvirket af, hvad vi mennesker gør på overfladen”, forklarer Trine Dahl-Jensen.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Roskilde Universitet

Postdoc in Digital Infrastructures

Roskilde Universitet

Professionshøjskolen Absalon

Chef for Uddannelsesservice

Professionshøjskolen Absalon

Arbejdsmiljø København

Digitaliseringskonsulent til Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø København

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen