Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Laboratorium på DTU Kemi
Især de studerende, der bruger laboratorier som en del af studiet, er udfordret af coronakrisen.
Foto: Rode Joachim/Ritzau Scanpix

Forslag: Giv studerende flere SU-klip under coronakrise

Coronakrisen lægger forhindringer i vejen for studerende og kan forsinke studierne. Derfor bør forsinkede studerende få ret til flere SU-klip, lyder et forslag fra Dansk Magisterforening.

Emneord:

Politikerne har sat alverdens hjælpepakker i søen for at afbøde de værste konsekvenser af nedlukningen for virksomheder, organisationer og borgere.

Men der er stadig grupper i samfundet, der skal sikres bedre. Det gælder blandt andet de studerende, hvis studier bliver forsinkede og besværede, mener Dansk Magisterforening.

Derfor bør de studerende, der bliver forsinkede under coronakrisen, få ret til nye SU-klip svarende til forsinkelsens periode, og indtil de kan komme til eksamen igen, så deres økonomi er sikret, foreslår formand Camilla Gregersen.

"De studerende har ligesom alle andre fået vendt op og ned på deres hverdag. Mange studerende står i en helt ekstraordinær situation, hvor de skal blive hjemme og for eksempel ikke kan lave laboratorieøvelser eller opsøgende arbejde som indsamling af empiri, feltarbejde eller besøge biblioteket, hvilket besværliggør både opgaver, afleveringer og eksamen. Derfor kan vi allerede nu se, at en del bliver forsinkede - også hvis samfundet langsomt åbner op i løbet af april og maj. Mange står jo over for at skulle aflevere deres opgaver i midten af maj", siger Camilla Gregersen.

Modellen ligner altså det tiltag, der er blevet indført for ledige, som ikke længere opbruger deres dagpengeret under coronakrisen.

Skal skabe mere tryghed

Der er i forvejen indført mulighed for, at studerende kan tage ekstra SU-lån i marts og april. Det er altså muligt at låne op til 9.582 kr. i hver af de to måneder. Det gælder også studerende i lønnet praktik.

Derudover får udvalgte studerende hævet beløbsgrænsen, sådan at de kan tjene mere ved siden af studiet, før det at bliver modregnet i deres SU. Det gælder de studerende, der "indgår i det samfundskritiske beredskab som følge af COVID-19” - med andre ord særligt de sundhedsfaglige studerende. 

Samtidig er det allerede muligt, at søge om at få flere SU-klip, hvis du som studerende bliver forsinket som følge af COVID-19-situationen. Det fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets website såvel som i et svar til Folketinget fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

"Der vil dog altid være tale om en konkret afgørelse i forhold til den enkelte SU-ansøger, hvor du skal kunne godtgøre, at der er årsagssammenhæng mellem COVID 19-situationen og din forsinkelse", skriver ministeriet.

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, mener Camilla Gregersen.

"De studerende skal ikke gå med en usikkerhed om, hvorvidt de får bevilliget ekstra SU-klip eller ej. Derfor mener vi, at forsinkede studerende skal have ret til de ekstra klip, uanset om det så er, fordi de ikke kunne gennemføre laboratoriundersøgelser, lave interviews eller gik psykisk ned under samfundsnedlukningen. Vi opfordrer derfor til et større signal om sikkerhed, hvis de studerende bliver forsinket, så de ikke også skal stresse over det".

Har I regnet på, hvor meget det vil koste at indføre forslaget?

"Nej, men coronakrisen er omkostningstung hele vejen rundt, og dette bliver ikke det dyreste element. Vi skal gøre, hvad vi kan for at holde hånden under de studerende, så de kommer godt igennem deres uddannelser. Der er brug for de unges kompetencer – det er også dem, der skal trække vores samfund op på den anden side af denne krise", siger Camilla Gregersen.

Opbakning fra politiske ordførere

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og løsgænger Uffe Elbæk har tidligere udtrykt opbakning til at sikre ekstra SU-klip til de studerende. Det gjorde de i en skriftlig betænkning, da Folketinget i sidste uge indførte øgede lånemuligheder for de studerende. 

For selv om uddannelsesministeren over for uddannelsesinstitutionerne har italesat, at de skal udvise fleksibilitet i forbindelse med ansøgning om ekstra su-klip, så bør Folketinget sikre sig, at alle får de ekstra SU-klip, ansøgning eller ej, mener de.

Partierne og Uffe Elbæk er "bekymrede for, at der alligevel vil være studerende, som ikke får tildelt ekstra SU-klip" og  "opfordrer derfor ministeren til løbende at drøfte emnet med uddannelsesinstitutionerne og at orientere Folketinget herom for at sikre, at studerende, der er forsinkede på grund af COVID-19, får ekstra SU-klip", står det i betænkningen.

Særlig udfordring for studerende

Også Dansk Studerendes Fællesråd (DSF) og Akademikerne advarer om, at særligt naturvidenskabelige studerende kan komme i klemme, fordi deres studier bliver forsinkede.

"Manglende adgang til laboratorier, som følge af lukningen af universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner, er en særlig udfordring,der rammer specialestuderende, studerende der skriver bachelorprojekter samt studerende, der følger kurser med laboratorieundervisning. I og med virtuel undervisning ikke kan erstatte laboratorieundervisning, er disse studerende havnet i en helt særlig uddannelsesmæssig klemme", skriver de to organisationer i en henvendelse til Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg.

"Disse uforskyldte forsinkelser skal håndteres således, at de studerende hverken kommer i klemme i forhold til aktivitetskrav eller SU-klip", bemærker organisationerne.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet - Sociologisk Institut

Postdoc projekt med fokus på sociale medier, faglig organisering og fag...

Københavns Universitet - Sociologisk Institut

Statens institut for Folkesundhed

Lektor eller professor i statistik og epidemiologi

Statens institut for Folkesundhed

Roskilde Universitet

Postdoc in Digital Infrastructures

Roskilde Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen