Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Hanne Leth Andersen
"”Når vi som nu ikke ved, hvor mange penge vi har fra år til år, så bliver det risikabelt for os at være innovative og investere i nye måder at lave uddannelse på”, siger Hanne Leth Andersen, rektor på RUC

Universiteter: Usikkerhed om nye besparelser går ud over innovationen

Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser risikerer at miste ca. 290 millioner kroner i 2020 med Socialdemokratiets finanslovsudspil. Usikkerheden går bl.a. ud over innovationen, mener flere af universiteterne.

Emneord:

Usikkerheden om det såkaldte taxameterløft gør det sværere for universiteterne at være innovative og langsigtede, fortæller flere universitetsledere til Magisterbladet, efter at Socialdemokratiet ikke længere vil garantere, at videreføre løftet. Dermed risikerer universiteterne, at de skal spare ca. 290 millioner kroner eller ca. 10 pct. af budgettet på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser fra 2020.

Hvis taxameterløftet bliver videreført, er der heller ingen garanti fra Socialdemokratiets side for, at det bliver permanent.

”Det er kropumuligt at lave langsigtede investeringer med så stor en usikkerhed, som der er på humaniora og samfundsvidenskab. Det er svært at lave fastansættelser. Og det går både ud over arbejdsvilkårene og uddannelseskvaliteten”, siger Johnny Laursen, dekan på Arts, det humanistiske fakultet på AU.

På RUC ser man også usikkerheden om taxameterløftet som en hæmsko, siger rektor Hanne Leth Andersen.

”Samfundet forventer, at vores uddannelser er i stand til at forny sig, så de passer til de udfordringer, vi står over for, for eksempel i forhold til kunstig intelligens. Men når vi som nu ikke ved, hvor mange penge vi har fra år til år, så bliver det risikabelt for os at være innovative og investere i nye måder at lave uddannelse på”, siger hun.

Budget i 2020

Det er ikke kun de langsigtede investeringer, som tvivlen om taxameterløftet påvirker. Også på den korte bane skaber regeringens udspil til finanslov panderynker.

Magisterbladet har tidligere beskrevet, hvordan usikkerheden har udløst frygt for nye fyringsrunder, og med det sene finanslovsudspil har universiteterne kun kort tid til at finde på løsninger, hvis der skulle komme et hul i deres budgetter i 2020.

De fire universiteter, som Magisterbladet har været i kontakt med - RUC, AU, KU og AAU - mener dog ikke, at medarbejderne skal frygte for dramatiske tiltag i 2020-budget.

På RUC vil man i første omgang være nødt til at bruge af egenkapitalen til at dække et eventuelt nyt hul i budgettet i 2020, fortæller Hanne Leth Andersen.

”Med omprioriteringsbidraget satte vi os ned og lavede en grundig analyse, hvor vi så på, hvordan vi kunne bringe vores årlige budget ned med otte procent efter fire år. Derfor har vi allerede skåret ind til benet", siger Hanne Leth.

"Vi ville være nødt til at gøre det samme, hvis taxameterløftet ikke bliver videreført, men det er simpelthen ikke muligt at lave sådan en analyse inden 2020, så i så fald må vi dække besparelserne med egenkapital indtil næste budget. Det gør dog kun RUC’s udfordring endnu større efter 2020, da egenkapitalen i forvejen er disponeret til de kommende års uddannelses- og forskningsaktiviteter”, forklarer hun.

Mindre uddannelser kan blive udsat

På AAU har man lavet en model, der skal omfordele midlerne internt på universitetet, hvis taxameterløftet ikke bliver videreført, så man på den måde spreder besparelserne ud i 2020, fortæller dekan på Det Humanistiske Fakultet, Henrik Halkier.

”Jeg er glad for opbakningen fra de andre fakulteter, så vi kan få en delvis absorbering af presset, hvis taxameterløftet ikke bliver videreført”, siger han.

Henrik Halkier mener dog ikke, at det er en holdbar løsning på længere sigt, hvis der i de kommende år ikke tegner sig et politisk flertal bag taxameterløftet.

”I så fald vil man begynde at rette søgelyset mod de mindre uddannelser og forsøge at opnå stordriftsfordele. Det ville være naivt at forestille sig, at det ikke fik jobmæssige konsekvenser i så fald”, fortæller han.

På Aarhus Universitet har man indtil videre budgetteret med, at taxameterløftet bliver videreført, og det samme har man på Københavns Universitet, oplyser Jasper Steen Winkel, vicedirektør på Københavns Universitet.

Socialdemokratiets uddannelsesordfører, Kasper Sand Kjær, forstår godt universiteternes bekymringer, og at de er i en særlig problematisk situation nu, hvor de først får svar på, om taxameterløftet bliver videreført eller ej så sent.

”Men vi er meget åbne over for nu at se på, hvorvidt taxameterløftet skal videreføres, og om det i så fald skal være permanent, sammen med vores forhandlingspartnere”, siger han.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen