Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Københavns Rådhus Ritzau Scanpix
Torben Åndahl/Ritzau Scanpix

Københavns Kommune vil fyre tre tillidsvalgte

Børne- og Ungdomsforvaltningen har varslet afskedigelse af 15 medarbejdere, hvoraf tre er tillidsvalgte. Det er et angreb på den danske model, siger medarbejderrepræsentanter og tillidsvalgte i Børne- og Ungdomsforvaltningen HovedMED. De kræver at afskedigelsen trækkes tilbage øjeblikkeligt.

Emneord:

15 ansatte er den 4. november blevet indstillet til fyring i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Af dem er tre tillidsvalgte.

Det fremgår af et brev fra medarbejderrepræsentanter og tillidsvalgte i Børne- og Ungdomsforvaltningens øverste samarbejdsudvalg, HovedMED. Her kræver de, at beslutningen om at afskedige de tre tillidsvalgte trækkes tilbage omgående.

”Jeg vil gerne opfordre til, at tillidsrepræsentanter i hele administrationen trækker sig fra TRIO og lokaludvalget, hvis BUF ikke skifter mening i denne uge. Og hvis det fortsætter, så trækker vi os også fra hovedMED. Der er ingen grund til at fortsætte samarbejdet, hvis de er ligeglade med MEDaftalen”.

Det siger Jan Hoby, der er underskriver på brevet. Han er næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger og medlem af hovedsamarbejdsudvalget i BUF.

Han mener, at fyringerne er uberettigede.

”Hvem end der har truffet beslutningen om at fyre tillidsrepræsentanter har ikke styr på MED-rammeaftalen. Der er i den aktuelle sag ikke tale om at lukke en hel arbejdsplads eller afdeling og fjerne alle dens arbejdsopgaver, hvilket er den eneste legitime begrundelse for at fyre tillidsvalgte”, siger han.

Kritik: Et forsøg på at fjerne kritiske tillidsfolk

Afskedigelserne kommer, da BUF skal spare 16 millioner kroner i administrationen. Foruden de 12 andre ansatte er det fællestillidsrepræsentanten for akademikere i hele Københavns Kommune, en TR-suppleant fra HK og en arbejdsmiljørepræsentant for akademikerne, som er blevet indstillet til fyring.

Det er ikke tilfældigt, at netop de tre tillidsvalgte er blevet udpeget til fyringer, lyder det i brevet. 

"Det er nærmest blevet en tendens, at kommunerne i højere grad end tidligere forsøger at komme af med tillidsfolk, som de finder for kritiske, besværlige og udfordrende i det daglige samarbejde omkring kerneopgaven, arbejdsmiljøet og arbejdsfællesskabet", står det.

Jan Hoby mener, at man sagtens ville kunne omplacere de tillidsvalgte i kommunen, hvis man ville det.

”Når de nu har 18.000 medarbejdere i BUF, så burde det være muligt at give tillidsrepræsentanterne andre arbejdsopgaver. Der er ikke noget kompetenceargument for, at man ikke kan bruge dem andre steder”.

Der er onsdag blevet indkaldt til et udvalgsmøde, hvor sagen vil blive taget op. Det vil senere i dag blive besluttet, om der skal indkaldes til et ekstraordinært kontaktmøde i hovedMED, siger Jan Hoby.

Det er nærmest blevet en tendens, at kommunerne i højere grad end tidligere forsøger at komme af med tillidsfolk, som de finder for kritiske, besværlige og udfordrende

Jan Hoby

Centerchef i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Arne Bjerre Hårbo, skriver i et svar til Magisterbladet onsdag eftermiddag, at de nu har påbegyndt en proces for at se på mulige løsninger:  

"Der er på det dansk arbejdsmarked helt klare regler. I forbindelse med varslinger af afskedigelser i BUF følger vi selvfølgelig de regler – både for tillidsrepræsentanter og for alle andre medarbejdere. Forvaltningen er i gang med en større effektivisering og omorganisering, og her er det blevet vurderet, hvilket kompetencer, der er brug for i forhold til fremtidige opgaver," skriver Arne Bjerre Hårbo og fortsætter:

"Forvaltningen har i den efterfølgende udvælgelse været bevidste om, at der skal være tvingende årsager til at udvælge tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til afskedigelse, hvilket har indgået i forvaltningens konkrete vurdering.  Forvaltningen er endvidere opmærksom på, at de konkrete påtænkte afskedigelser for medarbejdere med tillidshverv skal forhandles inden en eventuel afskedigelse kan gennemføres. Tillidsrepræsentanterne er en grundsten i den danske model, og der er et særligt regelsæt, som vi følger meget nøje. Derfor er der også en proces i gang, hvor alle muligheder som for eksempel omplacering og lignende bliver undersøgt, og drøftet med de faglige organisationer."

Dansk Magisterforening bakker op

Formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, er også uforstående over for BUFs beslutning.

”Det er stærkt bekymrende, at man i forbindelse med en fyringsrunde peger på hele tre tillidsvalgte ud af forvaltningens mange medarbejdere. Beskyttelsen af tillidsvalgte er et helt grundlæggende element i vores arbejdsmarkedsmodel og er medvirkende til at gøre det attraktivt og trygt at udføre tillidshverv på arbejdspladsen. Derfor bakker vi naturligvis op om de protester, der har rejst sig i kølvandet på de varslede fyringer og har ligeledes skrevet til den ansvarlige borgmester om sagen”, siger Camilla Gregersen.

I et brev til Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen, skriver Camilla Gregersen, at hun håber borgmesteren og forvaltningen vil genoverveje deres beslutning.

”Jeg er sikker på, at du som borgmester og socialdemokrat bakker op om de grundlæggende elementer, som vores arbejdsmarkedsmodel bygger på, nemlig at det er attraktivt og trygt at udføre tillidshverv på arbejdspladsen. Jeg håber derfor, at du og forvaltningen vil genoverveje beslutningen om at have hele tre tillidsvalgte med i denne sparerunde”, står det i brevet.

Camilla Gregersen siger, at hun vil tage beskyttelsen af tillidsvalgte op til de offentlige overenskomstforhandlinger i 2021: 

”Det er afgørende for medarbejderne, at de tillidsvalgte har tryghed om deres arbejde, og derfor vil vi også rejse krav om øget beskyttelse i forbindelse med OK21”.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Grønlands Selvstyre

AC-fuldmægtig til Miljø- og Beredskabsafdelingen

Grønlands Selvstyre

UCL Erhvervsakademi  og Professionshøjskole - Niels Bohrs Allé, Odense

Uddannelsesfaglig konsulent til videreuddannelsesafdelingen Pædagogik o...

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Niels Bohrs Allé, Odense

Læs om

#vihylderhumanister Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Alternative arbejdsformer Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Lederbloggen Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen