Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Studerende1200
Photo by 85Fifteen on Unsplash

Nyuddannede dimittender tjener mindre i dag end i 2007

Nyuddannede fra de videregående uddannelser fik mindre i startløn i 2014, end de gjorde i 2007, viser et svar i Folketinget fra uddannelsesminister Tommy Ahlers (V). Bachelorers startløn er faldet med 18 procent.

Emneord:
Om få uger er der ansøgningsfrist til de videregående uddannelser. Og skal man vælge uddannelse på baggrund af størrelsen på lønchecken, så skal man vælge en kandidatuddannelse på et universitet, for de tjener mest, når man kigger på startlønnen. Stopper man med at læse som akademisk bachelor, tjener derimod man klart mindst. 

Det viser et nyt svar fra uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) til Uddannelses- og Forskningsudvalget om udviklingen i løn for nyuddannede i deres første job opgjort i 2018-priser.

Tallene afslører, at nyuddannede kandidater fra universiteterne kan se frem til den bedste startløn målt som medianløn.

Men tallene viser også, at en nyuddannet kandidat fra et universitet kan forvente at få en mindre startløn end tidligere. En nyuddannet kandidat fra 2014 tjener nemlig mindre end en nyuddannet kandidat gjorde i 2007.

Således tjener en nyuddannet kandidat fra 2014 i alderen 25-29 år ifølge de seneste tal knap 31.000 kroner om måneden 12-23 måneder efter, at uddannelsen er fuldført. En kandidat fra 2007 i samme alder fik derimod i gennemsnit knap 32.500 kr. om måneden eller knap 18.000 kr. mere om året.

I svaret forklarer Tommy Ahlers (V) at den viste periode er afgrænset til dimittender fra 2007-2014, da det register, som indkomsterne er opgjort på baggrund af, ikke dækker andre årgange.

"Der er kun målt indkomst i måneder, hvor personen er i beskæftigelse. Personer, som efter fuldførelse går i gang med en anden ordinær uddannelse, fjernes af opgørelsen fra tidspunktet, hvor personen går i gang med den anden uddannelse", skriver uddannelsesminister Tommy Ahlers.

Startløn klar lavets for bachelorer
Også blandt nyuddannede fra erhvervsakademierne og professionshøjskolerne er der sket en tilbagegang i startlønnen. Når man kigger på aldersgruppen de 25-29 årige, ses et fald i startlønnen på 2-3 procent.

Ifølge opgørelsen er startlønnen for akademiske bachelorer dog klart lavest. Bachelorerne er også den gruppe, som har oplevet den største tilbagegang i startlønnen i perioden.

Startlønnen for en nyuddannet, akademisk bachelor i alderen 25-29 år var bare 21.032 kr. i 2014. I 2007 var startlønnen for den samme gruppe med den samme alder 25.590 kr. Det svarer til et fald i startlønnen på 18 procent.

Opgørelsen er foretaget i femårsaldersgrupper for de 20-årige til 44-årige, hvor hovedparten af dimittenderne indgår. Den er eksklusiv pensionsindbetalinger, dog er der medtaget ATP-bidrag og personalegoder. 

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen