Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
TroelsLundPoulsenNy1200
Jens Astrup

Regeringen er klar med ny pensionsaftale

Regeringen forhandlede torsdag en aftale om seniorpension på plads med Dansk Folkeparti og De Radikale. Aftalen giver nedslidte ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før andre, og de får forbedret deres muligheder for at arbejde på nedsat tid i et fleksjob. Ordningen vil rumme over 17.000 personer, når den er fuld indfaset.

Emneord:

Nedslidte skal have en ret til at gå tidligere på pension.
Det mener regeringen, som torsdag blev enig med Dansk Folkeparti og De Radikale om en ny aftale om seniorpension.

Den giver efter konkret, individuel vurdering ret til, at man kan få tildelt seniorpension seks år før pensionsalderen, hvis en række kriterier er opfyldt: Man skal kunne arbejde 15 timer eller mindre om ugen og samtidig have haft 20-25 års sammenlagt beskæftigelse på arbejdsmarkedet med en ugentlig arbejdstid på mindst 27 timer.

"Vi har i dag indgået en central aftale, som tager hånd om de mennesker, der er blevet slidt ned gennem arbejdslivet. Det har været vigtigt for os at finde den rigtige løsning for de seniorer, der nedslidt. De skal have mulighed for at trække sig tilbage tidligere fra arbejdsmarkedet", siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), som fremlagde aftalen på vegne af regeringen.

Det skønnes, at der vil være 17.100 personer i ordningen, når den er fuldt indfaset i 2025. Aftalen vil koste seks milliarder kroner frem mod 2025.

For at sikre, at ordningen kommer de nedslidte til gavn, skal der foretages en individuel vurdering primært på grundlag af helbredsmæssige oplysninger. Hvem der skal foretage vurderingen er dog endnu ikke fastslagt.

"Den konkrete administration af seniorpension skal fastlægges i forbindelse med udmøntning af aftalen. Forinden skal der udarbejdes en analyse af relevante myndigheders kompetencer og kapacitet til at varetage administrationen af ordningen samt de økonomiske og administrative konsekvenser", står det i aftaleteksten.

Personer, der tilkendes seniorpension, får ifølge aftalen udbetalt en sats svarende til førtidspension frem til folkepensionsalderen.

En konkret model
Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl påpeger, at forligspartierne med aftalen nu fremlægger en konkret model til danskerne for, hvordan man tænker at nedslidte får en ret til tidligere tilbagetrækning.

"Vi har i månedsvis diskuteret, hvordan vi sikrer de nedslidre en værdig aftale. Nu viser vi i praksis, at den her ordning vil rumme over 17.000 personer, når den er fuldt indfaset”, siger Kristian Thulesen Dahl og pointerer, at han stadig savner, at Socialdemokratiet bliver konkret omkring, hvem partiet påtænker skal indgå i ordningen om differentieret pension, som partiet fremlagde i januar.

Regeringen har siden Socialdemokratiet fremlagde sit forslag om differentieret pension kritiseret partiet for ikke at være konkrete i forhold til, hvem der præcis skal have gavn af en ny pensionsordning.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen har omvendt kritiseret, at Lars Løkke Rasmussens regering først er parat til at justere pensionsalderen efter 2040.

Formand for De Radikale Morten Østergaard pointerer, at den nye seniorpensionsordning kommer til at gælde alle, uanset hvilket job eller uddannelse de har haft.

"Det har været sigtet for os. Med denne aftale forventes det, at mere end 5000 personer hvert år bliver en del af ordningen", siger Morten Østergaard.

Mærkbare forbedringer
Dansk Magisterforening og Ældre Sagen fremlagde tidligere i år et konkret forslag til seniorførtidspension, og formand i DM Camilla Gregersen glæder sig over, at aftaleparterne har lyttet til de input, der var i forslaget.

"Vi har kæmpet for den her model, og det er meget glædeligt, at aftaleparterne har taget vores inputs til sig. Det er helt afgørende, at der nu kommer en holdbar og værdig løsning for de mennesker, der er psykisk og fysisk nedslidte", siger Camilla Gregersen.

Hun understreger, at det har været en mærkesag at få gennemført mærkbare forbedring i seniorpensionen.

"Det har vi fået. Som nedslidt senior bliver det nu muligt at stoppe med at arbejde på en værdig måde – uanset hvilken branche eller uddannelse, man har", siger Camilla Gregersen.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

NY CARLSBERGFONDET

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ

NY CARLSBERGFONDET

Syddansk Universitet, Kolding

Associate Professor in Organizational Communication

Syddansk Universitet, Kolding

Egedal Gymnasium & HF

REKTOR

Egedal Gymnasium & HF

Norddjurs Biblioteker og Grenaa Egnsarkiv

Biblioteksleder for Norddjurs Biblioteker og Grenaa Egnsarkiv

Norddjurs Biblioteker og Grenaa Egnsarkiv

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen