Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
MetteReissmannRitzauScanpix.jpg

”Det er jo en skandale, for helvede!”: Socialdemokratiet vil stoppe uddannelsesbesparelser

Socialdemokratiet mener, at det er uanstændigt, at regeringen endnu ikke har sikret humaniora og samfundsvidenskab mod nye besparelser. Det fortæller uddannelses- og forskningsordfører, Mette Reissmann, i Magisterbladets valgføljeton. Socialdemokratiet vil dog ikke love, at partiet ikke kan finde på at omprioritere midlerne inden for uddannelsesområdet, selv om selve omprioriteringsbidraget efter planen skal afskaffes fra 2020.

Emneord:

Socialdemokratiets uddannelses og forskningsordfører Mette Reissmann melder nu klart ud, at partiet vil forsøge at forhindre yderligere besparelser på humaniora og samfundsvidenskab ved at sikre, at det såkaldte taxameterløft bliver videreført.

”Taxameterløftet skal selvfølgelig være der. Jeg synes simpelt hen, at det er uanstændigt, at regeringen ikke har taget fat på, at vi skulle have det taxameterløft før, at valget blev udskrevet”, siger hun til Magisterbladet.

Taxameterløftet er et særligt tilskud til humaniora og samfundsvidenskab, og det ville gøre et indhug i uddannelsernes økonomi på 280 mio. kroner om året, hvis det ikke bliver videreført. For nyligt kunne Magisterbladet fortælle, at politikernes nølen med at love at videreføre taxameterløftet skaber frygt for nye besparelser på universiteterne.

Hvad er taxameterløftet?

Taxameterløftet blev indført, efter en rapport for ti år siden konkluderede, at humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser var underfinansierede. Med løftet får uddannelser som økonomi, antropologi, jura og engelsk et ekstra tilskud, hver gang en studerende består et års eksaminer.

Og så længe universiteterne ikke med sikkerhed ved, at det videreføres, vil ledelserne snart være tvunget til at tage konsekvensen og kigge på de kommende års budgetter med en antagelse om, at de vil miste en del af finansieringen på både samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser.

”Vi har sagt det så mange gange til de forskellige ministre: ”Nu er det altså nu, at der skal indkaldes”, og det er ikke sket. Man kan ikke vanrøgte humaniora og samfundsvidenskab på den måde, man har gjort”, siger Mette Reissmann.

Så det vil være en prioritet for jer at få ordnet det så hurtigt som muligt?

”Der skal i hvert fald indkaldes. Jeg kan ikke afgive et løfte. Men det er en forudsætning, at tingene matcher den udfordring, som arbejdsmarkedet byder kommende generationer - at man har styr på det”.

”Det haster, fordi man sidder og budgetterer i øjeblikket på uddannelserne. Vi ved, de sidder og bidder negle. Jeg har lige stået ude på KUA og delt brochurer ud og mødt nogle undervisere, der er dybt frustrerede. Det er jo en skandale, for helvede!”, siger Mette Reissmann.

Vi kommer ikke til at føre pengene krone for krone tilbage til den enkelte institution. Men når vi siger, at pengene bliver i sektoren, så er det hele uddannelsessektoren.
Mette Reissmann, uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet

Udover taxameterløftet har der også været en diskussion om omprioriteringsbidraget på to procent. Socialdemokratiet har tidligere meldt klart ud, at de vil helt af med de årlige besparelser, men de har forbeholdt sig muligheden for omprioritering af midler inden for uddannelsessektoren.

Den linje holder Mette Reissmann fast i.

Vil I garantere, at I ikke kommer til at omprioritere inden for uddannelsessektoren?

”Vi lover, at pengene bliver i sektoren”, siger hun.

Men kunne erhvervsskolerne for eksempel godt få lidt flere penge?

”Det kunne godt ske. Vi kommer ikke til at føre pengene krone for krone tilbage til den enkelte institution. Men når vi siger, at pengene bliver i sektoren, så er det hele uddannelsessektoren”.

Så I vil med andre ord ikke spare, men omprioritere?

”Ja – for vi vil gøre det, vi mener, er bedst for at fremme uddannelse fordelt i hele Danmark – særligt inden for kernevelfærdsområderne. Universiteterne bliver, hvor de er – der kommer ikke til at ske nogen mærkværdigheder der”.

”Der hvor vi pt. bliver pumpet med ramaskrig er til dels nedskæringer på universiteterne. Men også i særlig grad på professionshøjskolerne og herunder sygeplejerskeuddannelser”, fortæller Mette Reissmann.

Taxameterløftet blev indført, efter en rapport for ti år siden konkluderede, at humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser var underfinansierede. Med løftet får uddannelser som økonomi, antropologi, jura og engelsk et ekstra tilskud, hver gang en studerende består et års eksaminer.

Dansk Magisterforening fører for tiden en kampagne med sloganet ”sæt viden bag dit kryds”. Hvis man skal stemme ud fra uddannelsespolitik, hvorfor skal man så stemme på Socialdemokratiet?

”Udover de to helt obligatoriske med ”drop besparelserne” og ”drop uddannelsesloftet”, så er der, at vi vil sikre livslang læring. Det betyder, at vi skal have de kommende generationer uddannet så godt som muligt. Og så skal vi sørge for, at vi har en efter- og videreuddannelse for de, der er på arbejdsmarkedet, og som skal have styrket deres kompetencer, så de kan være med i arbejdsfællesskabet, indtil de forlader arbejdsmarkedet. Der er for eksempel mange af os midt i livet, som er digitale analfabeter”.

”Det er nødvendigt at opgradere hele arbejdsstyrken og løfte fra bunden. Det er en klassisk socialdemokratisk tanke. At man løfter fra ufaglært til faglært og fra faglært til akademiker eller mellemlang uddannelse”, siger Mette Reissmann.

Socialdemokratiet har efter publiceringen af nærværende artikel ønsket at præcisere udtalelserne fra Mette Reissmann, partiets uddannelses- og forskningsordfører. I et skriftligt citat udtaler hun:

"De seneste fire år har regeringen forringet både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser med besparelser, der løber op i næsten 9. mia. kr. Det går ud over kvaliteten på uddannelserne, har betydet fyringer og gør det svært at sikre gode uddannelser i hele landet. Vi får ikke bedre uddannelser, når uddannelserne skal starte hvert år med at skære ned. Tværtimod. Derfor vil Socialdemokratiet stoppe nedskæringerne på uddannelserne og afskaffe omprioriteringsbidraget for de enkelte institutioner og skoler, så uddannelserne ikke skal spare 2 pct. hvert år som under den nuværende regering".

Magisterbladets valgfølgeton

Magisterbladet.dk vil i den kommende tid bringe interviews med uddannelses- og forskningsordførerne om deres ambitioner på uddannelsesområdet.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Holstebro Museum

Museumsinspektør søges til Holstebro Museum

Holstebro Museum

Grønlands Selvstyre, Departementet for Natur, Miljø og Forskning

AC-fuldmægtig til Miljø- og Beredskabsafdelingen

Grønlands Selvstyre, Departementet for Natur, Miljø og Forskning

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen