Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Dorthe Ørnskov og Jenny Friis har sammen stiftet Dansk Selskab for Kliniske Akademikere (DSKA).
Foto: Jesper Voldgaard.

Minoritets-akademikere slutter sig sammen

Med stiftelsen af et fagligt selskab for kliniske akademikere håber Dorthe Ørnskov på en fælles stemme, der kan få kliniske akademikeres synspunkter på banen på hospitalerne, hvor de ellers nemt bliver overhørt.

Emneord:

Som molekylærbiolog på et hospital udgør man en personalemæssig minoritet i forhold til de store personalegrupper, især læger, sygeplejersker og bioanalytikere. Og så er der kun en ting at gøre, hvis man vil skabe et slagkraftigt fagligt fællesskab: rotte sig sammen på tværs af hospitalerne.

Det skridt har en gruppe af cand.scient.’er og cand.polyt.’er taget med stiftelsen af Dansk Selskab for Kliniske Akademikere (DSKA). 4. april var der stiftende generalforsamling i selskabet, der har som sit primære formål at styrke synligheden og indflydelsen for faggruppen.

Forløberen for selskabet var bl.a. en LinkedIn-gruppe, som blev startet i 2017 af Dorthe Ørnskov og Jenny Blechingberg Friis, begge molekylærbiologer.

”Vi sad på samme kontor og delte frustrationer over manglende synlighed, manglende stillingsstruktur og karriereveje, manglende løntillæg. Der skete ikke rigtig nogen udvikling på de områder. Og så dannede vi gruppen for ligesom at finde ud af, om vi var helt alene, eller andre tænkte det samme”, fortæller Dorthe Ørnskov.

”En lille smule glemt”
Hun arbejder på Sygehus Lillebælt inden for klinisk patologi. Her har hun to kolleger, der laver det samme som hun selv, og en personalegruppe af den størrelse er let at overse. Og det er ikke kun tilfældet i Vejle, men generelt på landets hospitaler.

”Hvis jeg skal tilmelde mig et møde, kan jeg ofte ikke registrere mig som molekylærbiolog, for den kategori findes ikke. Da jeg eksempelvis skulle tilmelde mig årsmødet i Patologiselskabet, kunne jeg tilmelde mig som yngre læge, overlæge eller ledsager. Det er ikke ondt ment, men vi er bare en lille gruppe”, siger hun.

Men det med at blive overset giver også nogle mere reelle faglige ulemper.

”Man bliver en lille smule glemt, fordi vi ikke er så store. Og selvfølgelig fordi vi ikke har været gode nok til at sætte fokus på os selv, og det er vi ikke, fordi vi sidder relativt alene. Vi sidder en eller to, og så er det svært at gøre sig synlig i det brede billede”.

Overrasket over fremmøde
Også lønmæssigt kan det være en ulempe at være en lille faggruppe. Når en ansat på hospitalet siger op, er der tradition for at vedkommendes tillæg ryger tilbage til kollegerne i samme faggruppe. Men også her er molekylærbiologerne en for lille gruppe til at blive taget med i ligningen.

Vi sidder en eller to, og så er det svært at gøre sig synlig i det brede billede.
Dorthe Ørnskov, molekylærbiolog

LinkedIn-gruppen, som Dorthe Ørnskov og Jenny Blechingberg Friis startede, fik fin tilslutning, og det var tydeligt, at de havde ramt noget, der berørte mange. I foråret 2018 slog de sig sammen med en tilsvarende gruppe på genetik-området. Sammen besluttede denne initiativgruppe at gå videre og stifte en forening. Forarbejdet blev gjort i årets løb, og 4. april var man altså klar til det stiftende møde. At 70 mennesker dukkede op, var en meget positiv oplevelse for Dorthe Ørnskov og resten af initiativgruppen bag DSKA.

”Jeg var overrasket over, at så mange på helt frivillig basis havde lyst til at komme til Odense fra hele landet for at bakke op om mødet og deltage i projektet”, siger hun.

Ønsker efteruddannelse med autorisation
På mødet valgtes en bestyrelse, og efterfølgende valgte bestyrelsen Inge Søkilde Pedersen, der arbejder på Aalborg Universitetshospital, som formand, mens Dorthe Ørnskov blev næstformand i selskabet. Der blev nedsat fire arbejdsgrupper med forskellige indsatsområder. En skal blandt andet arbejde med stillingsstrukturen og karrierevejene for kliniske akademikere. En anden skal arbejde med efteruddannelse, hvor der også er konkrete problemer:

”En gruppe genetikere er lykkedes med at få godkendt en efteruddannelse, men det afstedkommer ikke autorisation, fordi de er for få. Men kunne man få alle laboratoriespecialerne med, ville vi være noget større. Så den her gruppe skal arbejde med en efteruddannelse, der kan skabe en autorisation for kliniske akademikere”.

DSKA er en faglig forening, der går på tværs af de faglige organisationer. Man håber på samarbejde og støtte fra DM, men også fra Pharma Danmark og IDA. LinkedIn-gruppen, der var udgangspunktet for foreningen, har 200 medlemmer, men Dorthe Ørnskov vurderer, at der er dobbelt så mange potentielle medlemmer ude på landets hospitaler.

Et medlemskab af DSKA koster 200 kroner om året.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Allerød Gymnasium

Rektor

Allerød Gymnasium

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Lektor i dansk sprog og kultur i udlandet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs om

#vihylderhumanister Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Alternative arbejdsformer Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS Coronavirus CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Den nye hverdag Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Lederbloggen Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen