Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Otte, unge kvinder fra kollektivet Flexwerker står bag magasinet af samme navn.
Foto: Jacob Nielsen.

Løstansatte lancerer deres eget magasin om det prekære arbejdsmarked

Flexwerker er et kollektiv af løstansatte, som lancerer et nyt magasin om midlertidige ansættelser og usikkerhed på arbejdsmarkedet. Magasinet er støttet finansielt af Dansk Magisterforening og er et udtryk for et nyt, direkte samarbejde mellem fagforening og medlemmer.

Emneord:

Når man er færdiguddannet, men ikke lige finder et fast arbejde, så kan det blive svært at finde sin rette hylde. Manglen på fællesskab og udsigterne til et usikkert arbejdsliv – måske mange år frem i tiden - har fået en gruppe løstansatte til at starte foreningen Flexwerker.

De er alle videns- og kulturarbejdere, som oplever usikkerhed på arbejdsmarkedet. Men som kollektiv opnår de et fællesskab. De afholder workshops og arrangementer om det usikre arbejdsliv og alternative måder at organiserer sig på som løstansat. Og nu lancerer kollektivet også deres eget magasin om det prekære arbejdsmarked.

Magasinet er et eksperiment, hvor løstansatte arbejdstagere i fællesskab forsøger at finde fælles løsninger på det usikre arbejdsmarked, som er en stor del af deres hverdag.

”Vi havde hver især en følelse af at være ladt lidt alene på arbejdsmarkedet, men vi havde også en tro på, at tingene kan være anderledes. I kollektivet har vi en stor nysgerrighed overfor, hvad der er ved at ske med arbejdsmarkedet, og det ønskede vi at undersøge fra alle mulige forskellige vinkler med magasinet”, siger 31-årige Maja Louise Sørensen, som er uddannet cand.mag. i læring og forandringsprocesser og en del af redaktionsgruppen på otte unge kvinder, som står bag magasinet.

Flexwerker er formentlig det første magasin på dansk jord, som udelukkende sætter fokus på løstansattes forhold på det prekære arbejdsmarked. Det lanceres fredag den 7. juni ved en releasefest i kulturhuset Union i København. 

Magasinet er et kollektiv produkt med bidrag fra over 100 løstansatte - eller flexwerkere som de kalder sig - som har turdet drømme og åbne op for ideen om, at man kan forandre et fragmenteret og usikkert arbejdsmarked med utilstrækkelige organiseringsformer.

”Vi har ønsket at samle alle de erkendelser, vi sammen har fået i den lange proces, det har været at lave dette, for at give løstansatte en fælles stemme. På den måde håber vi måske at kunne nå ud til mange flere for at skabe mere debat og inspirere til handling fra flere kanter omkring de udfordringer, vi står overfor”, siger Maja Louise Sørensen.
 
Et nyt slags samarbejde mellem fagforening og medlemmerne
Magasinet er blevet til i et samarbejde med fagforeningen Dansk Magisterforening (DM), som støtter projektet herunder magasinet finansielt med op til 216.650 kr. i projektperioden 2018 til medio 2019. Det er det største beløb, DM nogensinde har givet direkte til et medlemsdrevet projekt.

”DM ønsker at være en organiserende fagforening. Det betyder bl.a., at vi fra foreningens side skal støtte de ideer og projekter, som medlemmerne arbejder med. Og særligt når projektets målgruppe netop er andre DM-medlemmer”, siger Sine Jensen, som sidder i sektorbestyrelsen for privatansatte og selvstændige medlemmer i DM og til daglig er seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

DM har tidligere støttet et større forskningsprojekt fra Roskilde Universitet om prekarisering af det akademiske arbejde, som udkom i bogform efteråret 2018. Det konkluderede, at en voksende gruppe af akademikere – særligt humanister og scient.er – står over for et arbejdsliv kendetegnet ved løse og korte ansættelser, større arbejdspres og regelmæssig arbejdsløshed, som giver en tilværelse i permanent usikkerhed.

Flexwerkers redaktion har af DM fået fuld frihed og har ansvar for egne aktiviteter og produktioner. Det gælder både magasinet og kollektivets ageren på sociale medier.

Sine Jensen pointerer, at idéen om at lave et magasin, der skal skabe identitet for dem, som har det svært på arbejdsmarkedet, var meget gennemtænkt og velbeskrevet, da DM’s ledelse fik den forelagt fra kollektivet.

”Jeg kan forestille mig, at der er en smule tabu om dette emne, for hvornår skal man fortælle unge og håbefulde studerende at de måske får et hårdt arbejdsliv? Men projektbeskrivelsen var meget gennemtænkt og velargumenteret med et konkret produkt om et magasin, som skulle udarbejdes af og med medlemmer, og jeg tror på, at magasinet er med til at sætte fokus på området på den rigtige måde og skabe noget positiv energi. Det skal en fagforening som DM i den grad være med til at støtte”, siger Sine Jensen.
 
Kan forhåbentligt åbne øjnene på flere
Ordet Flexwerker findes ikke på dansk, men er hollandsk og skal give konnotationer til det flexible og måske usikre arbejdsliv, som mange midlertidige ansatte oplever – det prekære arbejdsmarked – uden fast indkomst, pensionsopsparing og ret til ferie, barsel og sygedage med løn. 

Maja Louise Sørensen håber, at magasinet vil gøre andre klogere på de udfordringer, som flexwerkerne står med hver eneste dag. Det gælder også fagforeningerne, som de ikke i tilstrækkelig grad føler sig repræsenteret godt nok af.

”Vi er medlemmer af en fagforening, fordi vi tror på faglig organisering, men vi oplever også, at klassisk organisering er rettet mod fast fuldtidsarbejde, som ikke er tilfældet for os, fordi vi typisk er ansat flere steder samtidig eller på korttidskontrakter”, siger Maja Louise Sørensen.

Maja Louise Sørensen og Anne Leavy tog derfor kontakt til DM for 1,5 år siden med ideen om at lave et samarbejde, fordi de ønskede mere fokus på dette område. Da kollektivet startede for et halvt år siden, var der ikke meget fokus på prekarisering. Nu er der løbende kommet mere debat omkring det. 

”Vi spurgte ind til, hvordan DM i denne sammenhæng kunne være en del af et mere medlemshandlende fællesskab. Det har handlet meget om at se de vilkår ,vi står midt i, men også om, hvordan man kan organisere sig i og uden for fagforeningerne”, siger Maja Louise Sørensen.

Hun understreger, at flexwerkerne tror på, at der findes fælles løsninger på disse løse ansættelser, som er en del af en global udvikling. Men man skal turde tænke ud af boksen. Også når det gælder faglig organisering.

”Jeg føler, at magasinet for os som gruppe har givet os en ro og en følelse af ikke at være så særegne. At man kan holde udviklingen ud i en kritisk distance har været fedt. Vi har turdet drømme om at skabe et arbejdsmarked, der ser anderledes ud ved at være med til at skubbe til det. Det håber vi, at magasinet nu er første skridt til”, siger Maja Louise Sørensen.

HVEM ER FLEXWERKER?

Flexwerker er et kollektiv af videns- og kulturarbejdere, som mødes til workshops og alternative arrangementer med fokus på det usikre arbejdsmarked, som løsansatte oplever. Kollektivet lancerer den 7. juni 2019 et magasin, støttet finansielt af Dansk Magisterforening, som udforsker prekarisering fra de prekæres egen synsvinkel og på egne præmisser. Ordet Flexwerker findes ikke på dansk, men er hollandsk og skal give konnotationer til det flexible og måske usikre arbejdsliv, som mange løstansatte oplever – det prekære arbejdsmarked – uden fast indkomst, pensionsopsparing og ret til ferie, barsel og sygedage med løn.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen