Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Nanortalik er en af de byer, der udgør Kommune Kujalleq i Grønland.
Foto: Albert Nieboer / Rpe / DPA / Ritzau Scanpix

Dansk afdelingschef får 829.000 kr. i godtgørelse efter ”fjollet sag” mod grønlandsk kommune

Den danske afdelingschef Keld Jensen blev i 2017 afskediget som afdelingschef i den grønlandske kommune Kujalleqs, men kommunen nægtede at betale ham godtgørelse på 18 måneders løn, selvom det var en del af en kollektiv aftale mellem arbejdsgiver og ansatte. Sagen er højest usædvanlig, påpeger Dansk Magisterforening, som har bistået afdelingschefen til serj ved domstolen.

Emneord:

”Det er en kæmpelettelse, at sagen nu er overstået, og at de overenskomstmæssige rettigheder er blevet fulgt i rettens afgørelse. Jeg har også et behov for at sige tak for den støtte jeg har fået fra DM undervejs. Med den måde sagen udviklede sig på havde jeg ikke klaret dette alene med advokatbistand”.

Keld Jensen er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet med en ph.d.. Han blev ansat i Grønlands Statistik i 1997 og var ansat i Selvstyret frem til 2013, hvor han blev afdelingschef i Kommune Kujalleq i det sydlige Grønland.

Efter 21 arbejdsår i Grønland er han tilbage i Danmark. I dag er han på vej på pension, men hans arbejdsliv sluttede ikke helt, som han havde drømt om. Hans stilling som afdelingschef og hele hans afdeling blev nemlig nedlagt i efteråret 2017 i den grønlandske kommune, der som arbejdsgiver desuden valgte at se højt og flot på den kollektive aftale, som ellers var indgået med Dansk Magisterforening på Keld Jensens vegne. Den sikrede ham på papiret nemlig en fratrædelsesgodtgørelse på 18 måneder, fordi han havde været ansat i stillingen i mere end 12 måneder.

Konsulent i Dansk Magisterforening Jens Vraa-Jensen har bistået Keld Jensen i sagen og forklarer, at kommunen i sagen har henholdt sig til, at Selvstyrets Personalestyrelse ikke havde offentliggjort chefaftalen på deres web-sted, som det er sædvane, når en ny aftale bliver indgået.

”Den korte version af kommunens argumentation er, at den ikke mente, at aftalen var gældende for dem, når den ikke var blevet informeret af Selvstyret, som forhandler og indgår kollektive aftaler på vegne af både Selvstyret selv og kommunerne i Grønland”, siger Jens Vraa-Jensen.

Sagen viser, hvor vigtigt det er, at man organiserer sig i en fagforening, fordi man uden faglig bistand og rådgivning ville stå meget svagt i en sådan situation, som jeg havnede i.
Keld Jensen

Man har ikke lov til at gå over for rødt lys
Jens Vraa-Jensen fortæller, at det er helt usædvanligt, at en arbejdsgiver påstår, at en kollektiv aftale ikke gælder for dem på grund af uvidenhed eller manglende information.

”Det er et generelt princip, at ukendskab til love og regler ikke betyder, at man kan hævde ikke at være dækket af dem. Man har ikke lov til at gå over for rødt lys, selv om man hævder ikke at kende forbuddet”, siger Jens Vraa-Jensen.

Keld Jensen mener, at det har været en besynderlig sag.

”Jeg vil faktisk tillade mig at kalde sagen for fjollet. Jeg havde underskrevet en aftale og havde en overenskomst, som viser, at jeg har ret til godtgørelse og fritstilling, da jeg får beskeden om, at min stilling er nedlagt, men kommunen begrundende afvisningen med, at der var kommunikationsproblemer på arbejdsgiverside mellem kommunen og selvstyret. Som arbejdsgiver skulle de under alle omstændigheder ellers kunne give mig de rettigheder, som er kontraktligt aftalt”, siger Keld Jensen.

Dansk Magisterforening bistod som Keld Jensens fagforening ham i sagen ved i første omgang at korrespondere med kommunen direkte. Da kommunen fastholdt deres afvisning af at betale, engagerede DM en advokat, afholdt et mæglingsmøde via Skype med overenskomstens arbejdsgiverpart i Selvstyret, hvor man blev enige om, at chefaftalen var gældende for kommunen, og at Keld Jensen var ansat i en stilling, der var omfattet af chefaftalen.

Da kommunen fastholdt ikke at ville betale den aftalte fratrædelsesgodtgørelse, sendte DM’s advokat kommunen en stævning, som endte med et restmødet i Nuuk, hvor Keld Jensen vandt 18 måneders godtgørelse minus fire måneders løn i opsigelsesperioden svarende til knap 830.000 kr. Derudover skal kommunen betale sagsomkostninger på 60.500 kr for både Dansk Magisterforening og Selvstyret i form af Departementet for Finanser og Skatter, fremgår det af dommen.

Det er en kæmpelettelse, at sagen nu er overstået, og at de overenskomstmæssige rettigheder er blevet fulgt i rettens afgørelse. Jeg har også et behov for at sige tak for den støtte jeg har fået fra DM undervejs. Med den måde sagen udviklede sig på havde jeg ikke klaret dette alene med advokatbistand.
Keld Jensen

Chefaftale lå på DM’s hjemmeside
Jens Vraa-Jensen mener, at det er usædvanligt, at en arbejdsgiver holder fast i ikke at ville betale en godtgørelse, som fremgår af en kollektiv aftale.

”Alle andre end kommunen selv ville være blevet dybt overraskede, hvis retten ikke havde givet os medhold i sagen”, siger han.

Desuden viste det sig, at selv DM’s hjemmeside fik en rolle i sagen, forklarer Jens Vraa-Jensen.

”En morsom detalje til slut var, at både Selvstyret og dommeren henviste til, at den pågældende chefaftale var offentliggjort på dm.dk, og kommunen bare kunne have tjekket den der, da jeg havde sendt et link til vores web-sted”.

Keld Jensen mener, at sagen er principiel, for den handler om, hvorvidt man som lønmodtager på Grønland kan føle sig sikker på, at de gældende overenskomster bliver fulgt.

”At dette overhovedet kunne opstå, mener jeg, skyldes manglende kompetencer hos de involverede arbejdsgivere. Det har været en besynderlig sag, som vi heldigvis vandt. Sagen viser, hvor vigtigt det er, at man organiserer sig i en fagforening, fordi man uden faglig bistand og rådgivning ville stå meget svagt i en sådan situation, som jeg havnede i”, siger Keld Jensen.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Kystdirektoratet

Medarbejder til risikokortlægning i kystzonen

Kystdirektoratet

Miljø- og Fødevareministeriet - Landbrugsstyrelsen

Erfaren jurist til Landbrugsstyrelsen juridiske enhed i København

Miljø- og Fødevareministeriet - Landbrugsstyrelsen

Københavns Universitet - Institut for Idræt og Ernæring

Ekstern lektor til kursus i Idrættens organisering i teori og praksis

Københavns Universitet - Institut for Idræt og Ernæring

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen