Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
MetteFrederiksenFACEBOOK
Socialdemokratiet

Medie: S går til valg på tidligere pension til nedslidte

Socialdemokratiet vil indføre nyt princip for folkepension. I stedte for dåbsattesten skal pensionstidspunktet afgøres af, hvor længe man har været på arbejdsmarkedet.

Emneord:

Socialdemokratiet vil gå til valg på et nyt princip for folkepensionen, der gør op med velfærdsforliget fra 2006. Bliver Mette Frederiksen statsminister, vil hun arbejde for, at pensionstidspunktet kommer til at afhænge af, hvor mange år, man har været på arbejdsmarkedet. Det skriver Avisen Danmark

”Det, vi har i dag, fungerer ikke. Der er skævheder og uretfærdigheder i, at det kun handler om, hvorvidt man har nået en bestemt alder", siger Mette Frederiksen.

LÆS OGSÅ: DM: Alle har ret til en værdig pension

Socialdemokratiet præsenterer ifølge avisen Danmark tirsdag eftermiddag syv principper, der skal danne grundlaget for at nå frem til konkrete ændringer af pensionssystemet sammen med arbejdsmarkedets parter:

1. Fokus på nedslidte: En ny rettighed til at opnå tidligere pension, end man kan forvente i dag, skal målrettes de mest nedslidte - fysisk eller psykisk.

2. Langt arbejdsliv - tidligere pension: Rettigheden skal gælde for dem, som starter tidligst på arbejdsmarkedet.

3. Man skal have ret - man skal ikke bede om lov: Der skal være objektive kriterier for tidlig pension - opfylder man dem, skal man ikke gennem en sagsbehandler for at få lov at gå på pension.

4. Der skal fokus på ligestilling: Mænd og kvinder skal have samme adgang til tidlig pension. Perioder med barsel eller deltid skal ikke stå i vejen for, at man kan få gavn af ordningen.

5. Man skal også kunne visiteres til tidlig folkepension: Borgere, der ikke lever op til kravet om anciennitet på arbejdsmarkedet, men alligevel er nedslidte, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.

6. Modellen skal være simpel: Udgangspunktet for en diskussion med arbejdsmarkedets parter om et nyt pensionssystem skal være, at modellen skal være simpel og gennemskuelig.

7. Det må bare ikke blive for dyrt: "Den tidlige folkepension skal være samfundsøkonomisk ansvarlig og inden for den økonomiske ramme, vi afsætter," skriver Socialdemokratiet i udspillet.

De der starter først, har det hårdest
Når Socialdemokratiet nu skifter kurs i forhold til det velfærdsforlig, partiet selv deltog i, skyldes det ifølge Mette Frederiksen, at præmissen dengang var, at der forsat var efterløn. Men den blev ”de facto afskaffet eller i hvert fald stærkt forringet” i 2011, og derfor opfordrer hun de øvrige partier til at indse, at nogle grupper ikke kan arbejde så længe.

”Det handler om, at vores arbejdsliv er meget forskellige. Nogle er gået lige ud af syvende, ottende eller niende klasse og begyndt at arbejde i fiskeindustrien på Læsø. Samtidig har vi en relativt stor gruppe, der først kommer ud på arbejdsmarkedet i midten eller slutningen af tyverne”, siger Mette Frederiksen med henvisning til personer med en videregående uddannelse.

”De, der kommer tidligst ud på arbejdsmarkedet, har de hårdeste job. Det er en grundlæggende uretfærdighed. Vi bliver nødt til at erkende, at nogle ikke kan have et godt arbejdsliv og seniorliv, hvis vi ikke gør noget markant anderledes end i dag”, siger hun.

Forsker: Fornuftigt og solidarisk
Magisterbladet har forelagt udspillet for Lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Henrik Brønnum-Hansen, der forsker i udviklingen i social ulighed og forventet restlevetid. Ifølge ham er modellen som udgangspunkt god, hvis man ønsker øget lighed i tildelingen af folkepension.

”30-årige mænd og kvinder, der kun har en grundskoleuddannelse, har udsigt til at leve henholdsvis 6,3 og 4,7 år kortere end personer med en videregående uddannelse”, siger han til Magisterbladet.

For 65-årige med en grundskoleuddannelse er forskellen stadig markant. 2,7 år for mænd og 2,4 år for kvinder.

Og trods et kortere liv har danskere med kort uddannelse flere leveår med aktivitetsbegrænsning på grund af helbredsproblemer end danskere med videregående uddannelse.

”Så når man sammenligner helbred og livskvalitet på tværs af uddannelse, vil det skabe mere lighed at basere pensionstidspunktet på antal år på arbejdsmarkedet. Det vil også falde godt i tråd med, at vi trods stigende velstand ikke har formået at gøre noget ved ulighed de seneste 30 år. Faktisk har vi fået øget social ulighed i levetid og helbred”.

Dansk Erhverv: Vi skal hæve, ikke sænke, pensionsalderen
Nuværende administrerende direktør i Dansk Erhverv og tidligere MF og minister for De Konservative, Brian Mikkelsen, er modsat Henrik Brønnum-Hansen ikke specielt begejstret for Socialdemokratiets forslag.

På vegne af sine medlemmer, der udgøres af en stor del af de danske virksomheder, forklarer han, at en stadig større andel af de danske virksomheder i forvejen må opgive at rekruttere arbejdskraft. Derfor er S-forslaget ifølge Dansk Erhverv-direktøren kontraproduktivt.

”Vi har slet og ret brug for arbejdskraft. Derfor bør vi hæve, ikke sænke, pensionsalderen. Danskerne lever heldigvis længere, og de er friske og raske længere. Det skal også afspejle sig i vores pensionsalder. Jeg forstår godt, at der er politiske overvejelser i forhold til, at nogen når at bidrage i mange år og andre i færre. Men idéen om for eksempel at sætte folk automatisk på pension, når de har arbejdet i 40 år, er ikke gangbar. Der er også en række praktiske problemer, som gør, at forslaget bliver svært at gennemføre”, siger Brian Mikkelsen.

Den tidligere K-minister forklarer dog, at Dansk Erhverv selvfølgelig vil møde op, hvis Socialdemokratiet sender en invitation på den anden side af et valg, hvis der skulle vise sig at være et nyt flertal i Folketinget. Han forklarer samtidig, at han tror mere på, at man i stedet gør det umuligt for den enkelte at ændre sit arbejdsliv, når de kommer op i alderen, så man ikke skal lave det samme fysisk opslidende arbejde som 60-årig, som man gjorde, da man var 30.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen