Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
MeeToo_1200

Ny vejledning skal beskytte mod krænkende handlinger på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udarbejdet en ny vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen, der skal modvirke bl.a. seksuel chikane og mobning. Sådanne handlinger er helt uacceptable og skal stoppes, påpeger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Emneord:

Arbejdstilsynet er klar med en ny vejledning, der skal bruges til at forebygge krænkende handlinger på arbejdspladsen. Det gælder bl.a. mobning og seksuel chikane.

Vejledningen er lavet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og oplyser arbejdspladser om, hvad der forstås ved krænkende handlinger – både mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere – og hvordan arbejdspladser kan forebygge krænkende handlinger. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) bakker op om den nye vejledning og understreger, at den brede tilslutning til vejledningen er afgørende for, at man når helt ud på de enkelte arbejdspladser og får beskyttet ansatte mod krænkende handlinger. 

"Jeg kan ikke understrege nok, at krænkende handlinger som fx seksuel chikane på arbejdspladser er helt uacceptabelt og skal stoppes. Derfor er det vigtigt, at Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis det forekommer – og med den nye vejledning skal det gerne stå helt klart for alle, hvornår der er tale om krænkende handlinger", siger Troels Lund Poulsen.

Flere udsættes for seksuel chikane
I den seneste nationale undersøgelse Arbejde og Helbred 2018 fra Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) konkluderes det, at andelen af danske lønmodtagere, der har været udsat for seksuel chikane, ”er steget meget“ i perioden 2012 til 2018. Og mobning ligger på trods af et fald i perioden stadig på et højt niveau.

Fire procent af lønmodtagerne har været udsat for seksuel chikane i 2018. Og hver tiende lønmodtager var sidste år udsat for mobning, mens hver fjerde har været vidne til mobning de sidste 12 måneder.

"Jeg har et vedvarende fokus på området, og det gælder også seksuel chikane. I efteråret 2018 hævede jeg godtgørelsen til ofre for seksuelle krænkelser og fik præciseret, at en fri omgangstone på arbejdspladsen aldrig kan undskylde krænkende handlinger", siger Troels Lund Poulsen.

"Det er en ledelsesopgave at gribe ind"
Ifølge NFA er der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

"Jeg vil meget kraftigt opfordre arbejdsgivere til at se kritisk på den kultur, der er på arbejdspladsen. Hvis den på nogen måde kan virke krænkende, er det en ledelsesopgave at gribe ind og gerne før, Arbejdstilsynet gør det", siger Troels Lund Poulsen.

2020-målsætning droppet
Beskæftigelsesministeren understreger, at arbejdet med at sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø på danske arbejdspladser ikke stopper med den nye vejledning.

Ministeren har indkaldt til forhandlinger med Folketingets partier om en ny aftale, der skal sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø.

I de igangværende forhandlinger følges der bl.a. op på de 18 anbefalinger, som regeringens Ekspertudvalg for arbejdsmiljø fremlagde i efteråret 2018. 

Ekspertudvalget blev nedsat, efter en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viste, at der mellem 2012 og 2016 var sket en stigning på 17 procent i andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede.

I regeringens 2020-målsætning skulle andelen af psykisk overbelastede i beskæftigelse være reduceret med 20 procent i 2020 til 11,6 procent.

Det står ifølge flere partier derfor nu klart, at regeringen ikke når sin målsætning, og det har betydet, at regeringen har droppet sin 2020 målsætning.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet, Biotech Research & Innovation Centre, BRIC

Administrationschef søges til biomedicinsk elitecenter på Københavns Un...

Københavns Universitet, Biotech Research & Innovation Centre, BRIC

Syddansk Universitet

Lektorat i dansk sprog og kommunikation

Syddansk Universitet

Aarhus Universitet

Ambitiøs uddannelseskonsulent til DPU i København

Aarhus Universitet

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen