Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Maria Mortensen
Maria Mortensen er Magisterbladets første humanist i juleserien #vihylderhumanister
Foto: Cécile Smetana Baudier. Collage: Magisterbladet

Dagens humanist: "Der er ikke noget vigtigere end mangfoldighed"

I ugevis er humanister blevet kritiseret for at være dovne, forkælede og virkelighedsfjerne. I december sætter Magisterbladet fokus på alt det gode, humaniora bringer med sig. Hver dag frem til jul spørger vi en humanist, hvilken forskel de gør. #vihylderhumanister.

Emneord:

35-årige Maria Mortensens mission er at gøre Københavns Universitet til et bedre sted, hvor alle aldre, køn og mennesketyper er repræsenteret. Hun arbejder som mangfoldigheds- og ligebehandlings konsulent ved Københavns Universitet. Hun er uddannet bachelor i historie og har læst museumsvidenskab og kulturformidling. Derudover har hun en ph.d. i kulturstudier og kønsstudier.

Hvad laver du i dit job?

"Jeg forsøger at hjælpe Københavns Universitet med at indfri de strategiske målsætninger om ligestilling og mangfoldighed, som er en del af universitetets overordnede strategi for 2023. De gælder for alle 10.000 ansatte og 40.000 studerende og går ud på at danne ramme om et mangfoldigt og inkluderende arbejds- og studiemiljø, hvor kritisk tænkning og diversitet går hånd i hånd.

Selve mine arbejdsopgaver er meget forskellige. Jeg ser lidt mit arbejde, som er det et meget stort skib, jeg skal få til at ændre kurs, men jeg har kun nogle meget små bolde, så jeg skal hele tiden skyde på skibet fra alle retninger og vinkler, for at det kan lykkes". 

Hvorfor er dit job vigtigt?

"Jeg mener ikke, at der er noget vigtigere end ligestilling og mangfoldighed på universiteterne - så skulle det lige være bæredygtighed. Men den homogenitet der er i det videnskabelige personale i dag, så det er meget svært at se, hvordan man som universitet kan faciliteret de komplekse problemløsninger. Vi har brug for at få flere forskellige typer mennesker i spil, og vi skal være meget mere repræsentative. Det vil vi også få nogle bedre løsninger og produkter af". 

5 hurtige om jul

Last Christmas eller Det jul’ Det Cool? 

"Svært spørgsmål. Det må blive Last Christmas"

Pebernødder eller Klejner? 

"Klejner"

Vinterbolle eller julebolle?

"Vinterbolle"

Nisser eller engle? 

"Nisser"

Bløde eller hårde pakker?

"Jeg må svare hårde pakker på grund af bøger"

Hvordan er du nået hertil?

"Ved hårdt arbejde, høj integritet og ved privilegiet at kunne tage en kerne-humanistisk uddannelse ved stærke fagmiljøer. Jeg ser nogen ret tydelige overlap fra min uddannelse til det job, jeg har. For eksempel gør min humanistiske fantasi og forståelse, at jeg kan se på fortællinger som foranderlige ting. Jeg kan se, hvordan ting kan gøres på en anden måde".

Hvordan bruger du din humanistiske baggrund i dagligdagen?

"Der var lidt som jeg sagde før. Der er nogle metoder, man får med som humanist, som er rigtig nyttige i mit job. Mit arbejder er mest af alt relationsarbejde, hvor det kræver stærke relationelle evner og analytisk tæft. Her bruger jeg mine videnskabsteoretiske værktøjer til at samle information, indgå i samarbejder og danne forbindelser". 

Hvordan gør du en forskel? 

"Når jeg lykkes i mit arbejde, så betyder det noget på flere plan. Først og fremmest betyder mit arbejde, at de investeringer, samfundet kaster i uddannelse og forskning, kan blive brugt bedre, hvis for eksempel flere kvinder bliver forskere. Så udnytter vi potentialet bedre. Det gør også en forskel i universitetsmiljøet, at man lader mange forskellige mennesker komme til orde og stille spørgsmål, og så gør det en forskel på et helt individuelt niveau for personer, ansatte og studerende, som i dag ikke har samme muligheder i uddannelse, forskning og på arbejdspladsen som andre”.

 

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Danmarks Tekniske Universitet

Erfaren fundraiser med praktisk ansøgningserfaring

Danmarks Tekniske Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen