Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
CamillaGregersen3
Jacob Nielsen

Magisterforeningens formand er udpeget til Dataetisk Råd

Regeringen har udpeget formand og ni medlemmer til Dataetisk Råd, som skal give input og nuancer til den offentlige debat om dataetik, som fylder mere og mere.

Emneord:
Dataetisk Råd skal blandt andet drøfte spørgsmål og dilemmaer om brugen af data, som er forudsætningen for de nye teknologiske fremskridt. Business intelligence, big data, deep learning, kunstig intelligens m.m. sætter nye krav til databrug og giver derfor også anledning til nye dataetiske overvejelser, skriver regeringen i en pressemeddelelse fra Finansministeriet

Den nyudnævnte formand for Dataetisk Råd Johan Busse siger i pressemeddelelsen, at tillid er afgørende for borgernes opbakning til den digitale udvikling.

”Oprettelsen af Dataetisk Råd giver mulighed for at kvalificere fremtidens beslutningsgrundlag for en udvikling i harmoni med borgernes rettigheder, retssikkerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier”, siger Johan Busse, som er mangeårig borgerrådgiver i Københavns Kommune med tidligere karriere hos Folketingets Ombudsmand og Forbrugerombudsmanden

Justitsministeren, innovationsministeren og erhvervsministeren har udpeget formand og ni medlemmer til rådet, og formanden for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, er en af dem.

Magisterformanden mener, at der er et stort potentiale i den teknologiske udvikling, og at vi hele tiden skal have for øje, at udviklingen gavner vores samfund og den enkelte borgers rettigheder.

"Vi skal som samfund sikre, at de uanede teknologiske muligheder stiller os bedre, end før vi havde dem – både som samfund og som individer. Derfor skal vi tage de nødvendige dialoger, som gør os i stand til at høste gevinsterne, som dataudviklingen fører med sig samtidig med, at vi sikrer borgernes grundlæggende rettigheder. Det er en vigtig opgave for Dataetisk Råd, og jeg glæder mig meget til at bidrage til arbejdet", siger Camilla Gregersen.

"I Danmark indsamler vi enorme mængder af data om borgerne. Det giver gode muligheder, og data og teknologi skal bruges til at styrke forskningen, erhvervslivet og den offentlige sektor. Men der er en vigtig opgave i at sikre, at borgerne fortsat har tillid til, at deres data håndteres etisk ansvarligt”, siger magisterformanden, som mener, at både den offentlige og private sektor står over for nye problemstillinger vedrørende anvendelse og håndtering af data i takt med den teknologiske udvikling. 

Derfor vil der løbende opstå etiske dilemmaer, som kræver drøftelser og nye svar, som Dataetisk Råd skal give input til, mener Camilla Gregersen.

"Det er vigtigt, at vi har en samfundsdebat, hvor vi diskuterer og stiller de kritiske spørgsmål til udviklingen og anvendelsen af data og teknologi i både det private og i det offentlige. Regeringen har med Dataetisk Råd skabt et vigtigt fundament for udviklingen af et digitalt ansvarligt samfund", siger hun.

Regeringen har besluttet at nedsætte Dataetisk Råd på baggrund af anbefalinger fra ekspertgruppen for dataetik og i forbindelse med reformen ”Digital service i verdensklasse”

Formanden og de forløbigt syv medlemmer er:
Formand
Johan Busse, mangeårig borgerrådgiver i Københavns Kommune med tidligere karriere hos Folketingets Ombudsmand og Forbrugerombudsmanden
Medlemmer
Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening
Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen
Christiane Vejlø, CEO i Elektronista Media og tidligere formand for regeringens ekspertgruppe om dataetik
Mikkel Holm Sørensen, CEO i og stifter af /KL.7 og medstifter af Advice A/S
Jesper Bæk Overgaard, underdirektør i TDC for Data & Advanced Analytics
Jonas Christoffersen, direktør ved Institut for Menneskerettigheder
Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale transformationer ved Copenhagen Business School
Janne Rothmar Herrmann, professor (MSO) med særlige opgaver i sundhedsret og teknologi ved Københavns Universitet
Folketingets retsudvalg skal udpege yderligere to medlemmer, før det endelige råd er nedsat.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen