Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
TroelsJuel
Markus Spiske, Unsplash

EU-parlamentsvalget er vigtigt – også for danske arbejdstagere

Valget til EU-Parlamentet er pga. flere store geopolitiske sager blevet kaldt det vigtigste i 100 år. Men lige så vigtigt er at få sat fokus på, at arbejdstagers rettigheder og løndannelsen er gået i stå, og at magten over udviklingen siver til EU. Derfor skal danskerne stemme med fødderne, fortæller bestyrelsesmedlem i DM Privat-sektoren.

Emneord:

Den politiske kontekst har ændret sig markant de sidste fem år. Store geopolitiske emner som Brexit, fake news, Rusland og Tyrkiet står centralt på dagsordenen, og derfor er valget til EU-parlamentet den 26. maj det vigtigste valg i unionen i 40 år. Det udtalte talsmand for parlamentet Jaume Duch Guillot tilbage i februar måned. 

“For fem år siden var der ingen, der talte om Brexit. For fem år siden havde ingen hørt om præsident Trump, og for fem år siden talte vi ikke på samme måde om Rusland, som vi gør nu”, sagde Jaume Duch Guillot ifølge Ritzau.

Men valget kan også få stor betydning for danske arbejdstageres rettigheder og for lønudviklingen, som er gået i stå. Det påpeger cand.scient.pol. Troels Juel, som til daglig er FOA-konsulent og sidder i Dansk Magisterforenings sektorbestyrelse for privatansatte og selvstændige. Han er desuden aktiv i Enhedslisten.

“Magten siver fra dansk fagbevægelse til Bruxelles. Det betyder også, at medlemmer i DMP mister magt til Bruxelles. Derfor er det vigtigt, at vi har viden om og kan forholde os til, hvad der konkret sker i EU”, siger Troels Juel.

På besøg i Bruxelles
Han var derfor en del af delegationen fra DM Privats bestyrelse og DM’s landsklub for selvstændige og freelancere, som i midten af januar måned var i Bruxelles.

Delegationen mødtes med bl.a. fagbevægelsens kontor i Bruxelles, Rina Ronja Kari, som sidder i EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, Uni Global og Greenpeace omkring deres forsøg på at påvirke klimadebatten og mødtes med direktør for European Trade Union Institute (ETUI) Maria Jepsen omkring bl.a. europæisk løndannelse, og hvordan udviklingen er for midlertidige og såkaldte prekære ansættelser i Europa.

“Vi skulle blive klogere på, hvordan de problemstillinger håndteres på europæisk niveau”, siger Troels Juel og påpeger, at der er borgerligt flertal i Parlamentet, ligesom der er i de fleste EU-medlemslande og derfor også i Kommissionen, hvorfor traktaterne derfor trækker i en borgerlig retning.

“Eurosamarbejdet trækker også i en borgerlig retning, og selvom Danmark ikke er med i det, har vi skrevet under på EU’s finanspagt, som er motoren i EU-samarbejdet. Det er alt sammen fint, hvis man er borgerlig, men er man ikke det, så begrænser det mulighederne for sejre på vegne af EU’s lønmodtagere”, siger Troels Juel og konkluderer:

“Helt konkret er løndannelsen gået i stå. De sparepolitikker (austerity policies), som blev indført for ti år siden under finanskrisen, er blevet lov- og traktatfæstet. Det er der ikke blevet gjort op med, selvom vi er ude af krisen. Og det viser sig på den europæiske løndannelse”, siger Troels Juel.

Hvilken indflydelse har det så på udviklingen i Danmark og for DM Privats medlemmer? 
“Tingene hænger jo sammen. Mere og mere magt centreres på EU-plan, og derfor vedkommer det også os at forstå, hvad der foregår i Europa. Solidaritet og fælles sejre er måske ikke så moderne at snakke om, men der er gevaldige problemer med den europæiske løndannelse, som vi bliver nødt til at forstå og kunne håndtere ved at søge samarbejder og derigennem indflydelse”, siger Troels Juel.

Paneldebat i DM om EU
Han påpeger, at DM Privat er et handlingsfællesskab og bl.a. har stiftet et europæisk udvalg, som beskæftiger sig med internationale spørgsmål som disse for at få mere fokus på, hvordan problemerne kan løses.

“Det handler ikke om, hvorvidt man synes, EU er en god eller skidt ting. Det handler om, at vi bliver nødt til at forholde os til de udfordringer og handle på dem. Det gør vi ved at starte forneden med, at almindelige arbejdere og tillidsvalgte engagerer sig og involverer sig, og ved at forsøge at påvirke beslutningernes gang. Også selv om EU måske føles langt væk”.

“EU-parlamentsvalget giver en vigtig talerstol for den danske fagbevægelses sager. Hvem skal bestemme udviklingen for det danske arbejdsmarked i Danmark? Det skal arbejdsmarkedets parter i Danmark og herunder medlemmer af DM Privat”, siger Troels Juel.

Han mener, at EU-parlamentsvalget kan bruges til at få de danske politikere til at handle på den bekymring, som også de ofte udtrykker: At magten siver til EU.

“Det skal vi have sat fokus på. De danske politikere skal jo være med til at værne om den danske model, så vi kan løse problemerne lokalt og ikke så langt væk fra kongeriget. Vi skal turde udfordre EU og politikerne på, hvor magten over vores eget arbejdsmarked skal ligge. Og antaget at DM Privats bestyrelse er repræsentativ for medlemmerne, skal den grønne omstilling ske lige nu. Det kan kun gå for langsomt. Det er parlamentsvalget en oplagt platform til at snakke om”.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

NY CARLSBERGFONDET

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ

NY CARLSBERGFONDET

Syddansk Universitet, Kolding

Associate Professor in Organizational Communication

Syddansk Universitet, Kolding

Egedal Gymnasium & HF

REKTOR

Egedal Gymnasium & HF

Norddjurs Biblioteker og Grenaa Egnsarkiv

Biblioteksleder for Norddjurs Biblioteker og Grenaa Egnsarkiv

Norddjurs Biblioteker og Grenaa Egnsarkiv

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen