Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
052018_p26px1200

Spidskandidaternes mærkesager

Det siger spidskandidaterne fra de syv lister, der stiller op til hovedbestyrelsen

Emneord:

Hvad er din vigtigste mærkesag?

Nina Louise Hallgren
Spidskandidat for DM Lederlisten
Sektor: DM Leder


Foto: Christian Høyer
Det er vigtigt, at DM’ere, som bliver ledere, vælger at blive i DM, fordi de her kan få den bedste rådgivning om og forhandling af deres løn og ansættelsesforhold og karriereudviklingsmuligheder. Og fordi de kan mødes med interessante lederkollegaer i andre organisationer.

Det er også vigtigt, at flere DM’ere ser ledelse som en karrierevej. De har meget at byde ind med i lederstillinger, og man behøver ikke at være et ondt menneske, bare fordi man er leder. Hvis man vil have indflydelse og påvirke retningen og rammevilkårene for såvel sine kollegaer som sig selv, så er en måde altså også selv at påtage sig lederrollen.

Anne Bisgaard Pors
Spidskandidat for listen De offentlige
Sektor: DM Offentlig


Foto: Hans Søndergaard
Dansk Magisterforening skal være en nærværende, inddragende og relevant fagforening for medlemmerne i hele deres arbejdsliv. En fagforening skal skabe ordentlige forhold for medlemmerne og sikre dem ordentlige overenskomster, arbejdsvilkår, arbejdsmiljø – og ikke mindst løn og pension. Det gør DM, og det skal DM også blive ved med.

Men DM skal også være en mere nærværende fagforening, som medlemmerne møder og bruger i deres hverdag. DM skal tættere på medlemmerne, tættere på arbejdspladserne og tættere på medlemmernes behov. DM er medlemmerne, og det er min ambition at skabe et DM, hvor vi bliver ved med at styrke rammerne om et godt arbejdsliv, men også et DM, der understøtter de vigtige netværk, den brugbare videndeling og det gode fælleskab på arbejdspladsen og på tværs af arbejdspladser.

Julia Bjerre Hunt
Spidskandidat for DM Privat og selvstændiges fællesliste
Sektor: DM Privat og selvstændige


Foto: Jacob Nielsen
DM skal være på forkant med viden om medlemmernes brancher og arbejdsopgaver og ikke mindst de forandringer, som vi ser på arbejdsmarkedet, herunder digitalisering, øget usikkerhed og selvfølgelig også de mange nye job- og indtægtsmuligheder for akademikere, der er opstået, og som vi selv er med til at fremme.

Jeg har en klar fornemmelse af, at den tid, vi er i, kommer til at stå i historiebøgerne som en tid, hvor det hele kunne være gået galt. Den brændende platform er der nu i forhold til den danske model, sammenhængskraften og bæredygtigheden i bred forstand. Det er den virkelighed, DM skal se sig selv i og agere ud fra.

Ronja Rose Ravnskov
Spidskandidat for DM Studerendes fællesliste
Sektor: DM Studerende


Foto: Hans Søndergaard
Vores uddannelser er udsultede. De studerende mistrives som aldrig før, feedback er stort set forsvundet, undervisningstallet er faldende, studiemiljøerne bliver dårligere, de sociale miljøer nedprioriteres. Alligevel bliver politikerne ved med at svinge sparekniven, og derfor er det min vigtigste mærkesag at kæmpe for investeringer i uddannelse. DM skal være en stærk stemme på den politiske scene og sige klart fra over for besparelser.

Vi skal kæmpe for et uddannelsessystem, som bygger på tillid og ro, så der bliver plads til fordybelse og nysgerrighed. Studerende skal turde tage chancer og gå nye veje, for det er sådan, vi lærer bedst og finder ny viden.

Erik Sigmund Christensen
Spidskandidat for listen DM Natur & Kultur
Sektor: DM Viden


Foto: Heidi Lundsgaard
Det akademiske arbejdsmarked er under forvandling. Ikke mindst på kulturområdet, hvor korte midlertidige stillinger forhindrer en tilknytning til arbejdspladsen og tvinger medlemmer ud i en nomadetilværelse, hvor det bliver vanskeligt at opretholde et normalt familieliv. Desværre er tendensen, at ansættelser på ikkeoverenskomstdækkede vilkår kommer til at ramme stadig flere af vore medlemmer, som med nedlæggelsen af faste stillinger må kaste sig ud i usikre ansættelsesforhold uden pension og andre goder, som fagbevægelsen har kæmpet for.

Derfor vil jeg arbejde for, at DM sætter dagsordenen for bedre muligheder for kompetenceudvikling, også for midlertidigt ansatte, en forlængelse af dagpengeperioden, så vi ikke længere tvinges ind på et uorganiseret arbejdsmarked, hvor vi underbyder hinanden, og en revision af loven om tidsbegrænset ansættelse.

Tommy Dale­gaard Madsen
Spidskandidat for DM Underviserlisten
Sektor: DM Viden


Foto: Hans Søndergaard
Gode uddannelser af høj kvalitet står øverst på dagsordenen for mig og den øvrige Underviserliste. Uddannelseskvaliteten skal forbedres og ikke forringes, som har været konsekvensen af de nedskæringer, der de senere år er rullet ud på uddannelsesområdet. De store besparelser, der bliver lagt op til de kommende år, kan ikke undgå at koste både på kvaliteten af uddannelsen og på arbejdsmiljøet for undervisere og forskere.

Vi vil sætte en kvalitetsdagsorden for at synliggøre de omkostninger, de vedholdende nedskæringer har på arbejdspladserne, men også mere generelt for samfundet som helhed. Med et fokus på bedre uddannelser gør vi DM til den bedste fagforening for undervisere og forskere. Vores mål er at gøre DM til den foretrukne fagforening for ansatte i undervisnings- og forskningssektoren.

Olav Wedege Bertelsen
Spidskandidat for Universitetslisten
Sektor: DM Viden


Foto: Aarhus Universitet
Karrieren som universitetslærer er blevet dårligere og sværere. Derfor arbejder jeg for bedre, klarere og mere trygge karriereforløb for universiteternes videnskabelige personale.

Der skal især tænkes helt nyt for de undervisere, hvis hovedbeskæftigelse i dag er en ansættelse som undervisningsassistent eller ekstern lektor. Ph.d.-studerende og postdocs føler en enorm utryghed og uforudsigelighed i deres daglige arbejde og i forhold til karrieren. Også de fastansatte oplever i stigende grad, at opskruede krav til individuel finansiering kombineret med det stigende antal fyringsrunder skaber utryghed og begrænser forskningsfriheden. Disse problemer begrænser sig dog ikke til universiteterne, men ses på hele vidensområdet.

Hvad skal fremtidens DM kunne tilbyde medlemmerne?
Udvalgte spidskandidater til hovedbestyrelsen svarer på spørgsmålet.


Julia Bjerre Hunt
Spidskandidat for DM Privat og selvstændiges fællesliste
Sektor: DM Privat og selvstændige

Vi skal selvfølgelig altid stå klar med relevant og opdateret rådgivning vedrørende løn, arbejdsmiljø, ledighed, jobskifte med videre, og hos DM skal fokus være på at finde kollektive svar på kollektive problemer. Hvis du har stress, skal du ikke sendes på et eller andet mindfulnesskursus. Så skal du have redskaber til at håndtere det sammen med dine kollegaer og finde frem til, hvad der udløser din stress, og hvad I sammen skal gøre ved det.

Men det, der er virkelig vigtigt for mig, er, at vi i DM finder andre måder at skabe fællesskaber og netværk på, og at vi kommer tættere på medlemmernes hverdag og arbejdsliv, hvad enten det er stabilt eller fragmenteret. Vi skal lytte og facilitere, så medlemmer mødes om fælles interesser eller fælles mål om forandring, og vi skal gøre det på måder, der passer medlemmerne. Ikke efter faste opskrifter.

Ronja Rose Ravnskov
Spidskandidat for DM Studerendes fællesliste
Sektor: DM Studerende

DM skal være en mere åben og inddragende fagforening. Medlemmer skal i højere grad være med til at udvikle vores politik, og vi skal blive bedre til at bruge de ressourcer og erfaringer, som vi medlemmer er i besiddelse af.

I fremtiden skal medlemmer i højere grad mærke DM i deres hverdag og føle sig inddraget i den politiske proces. DM skal ikke blot være den livline, som man ringer til, når det brænder på, men være den forening, som man aktivt kan spille ind i.

Vi er en forening, som består af mange forskellige typer med forskellige job, fagligheder og interesser. Diversitet er vores styrke, og det skal afspejles i vores faglige fællesskab.

Erik Sigmund Christensen
Spidskandidat for listen DM Natur & Kultur
Sektor: DM Viden

DM’s styrke skal være mangfoldigheden i medlemskredsen, hvor vi skal stå samlet, uanset om vi er humanister, teknisk naturfaglige eller samfundsfaglige. Vi ønsker alle en løn, som er til at leve af, og arbejdsvilkår, så vi kan passe vores arbejde og samtidig være noget for vores familie.

Vi skal ikke frygte at gå på arbejde, fordi vi bliver syge af stress. Vi skal arbejde for, at de unge får mulighed for at udvikle sig og trives i deres arbejdsliv. Vi skal turde tale politisk, når det har et fagligt sigte, udbygge samarbejdet med andre faglige organisationer og tænke os ind i de globale sammenhænge.

Olav Wedege Bertelsen
Spidskandidat for Universitetslisten
Sektor: DM Viden

DM skal være en relevant fagforening i hele arbejdslivet; også i perioder med arbejde i udlandet.

I fremtiden skal det være muligt for alle DM’s medlemmer at være aktive i DM’s organisation i forhold til sager, der aktuelt interesserer dem. Der skal være bedre muligheder for at engagere sig fra sag til sag. Fx skal de medlemmer i Aalborg, der er imod, at der skal skæres ned på antallet af engelsksprogede uddannelsespladser, nemt kunne melde sig som aktivister og fx arrangere en demonstration eller skrive læserbreve sammen.

DM skal i fremtiden sikre medlemmernes interesser gennem tættere og mere forpligtende samarbejder i fagbevægelsen. Særligt er der behov for, at de akademiske fagforeninger står langt mere samlet.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Københavns Universitet, Biotech Research & Innovation Centre, BRIC

Administrationschef søges til biomedicinsk elitecenter på Københavns Un...

Københavns Universitet, Biotech Research & Innovation Centre, BRIC

Syddansk Universitet

Lektorat i dansk sprog og kommunikation

Syddansk Universitet

Aarhus Universitet

Ambitiøs uddannelseskonsulent til DPU i København

Aarhus Universitet

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen