Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
smartphone1200

DM og Dansk IT nedsætter ekspertpanel, der skal ruste ungdommen til et digitalt samfund

Hvordan hjælper vi bedst muligt kommende generationer med trygt at finde vej gennem et stadigt mere digitaliseret samfund? En af måderne er ved at gøre det til en integreret del af læreruddannelsen, så den kommende generation af lærere er klædt på til at håndtere den dannelsesopgave, der ligger i at udstyre børn og unge med de rigtige kompetencer til at kunne begå sig i et digitalt samfund. Derfor nedsætter Dansk Magisterforening og Dansk IT nu et ekspertpanel, der skal sætte gang i debatten på området.

Emneord:
Ungdommen eksponeres for alt fra højreradikale budskaber til videoer om ekstreme vægttabsmetoder eller sågar såkaldt hævnporno, når de bevæger sig ud på internettet.

Det er nogle af de værste eksempler på de ting, der er frit tilgængelige for de unge, og samfundet bliver kun endnu mere digitaliseret i de kommende år, og derfor har der aldrig været større behov for at klæde samfundets yngste bedst muligt på til at begå sig i et stadigt mere digitaliseret samfund.

Nye teknologier, medier, platforme og deraf følgende dataetiske udfordringer stiller nemlig krav til den digitale dannelse af samfundets yngste. Den opgave skal blandt andet varetages ude på landets mange grundskoler, hvor lærerne og pædagogerne skal være med til at lære vores børn spillereglerne på de digitale platforme.

Derfor har Dansk Magisterforening (DM) og interesseorganisationen Dansk IT taget initiativ til at nedsætte et ekspertpanel, som skal komme med sit bud på, hvordan læreruddannelsen kan bruges til at løfte dannelsesopgaven i hverdagen ude på landets skoler.

"Digitaliseringen af vores samfund kommer til at ændre både vores arbejdsliv og privatliv. Derfor er det afgørende, at vi gør vores bedste for at forberede de kommende generationer på et stadigt mere komplekst digitaliseret samfund. Vi skal hjælpe dem med at forstå og beherske digitale teknologier, medier og platforme ved at gøre opmærksom på digitaliseringens fordele og begrænsninger", siger Camilla Gregersen, DM's formand, om baggrunden for at nedsætte panelet.

Digital dannelse kan få samme betydning som højskole- og andelsbevægelsen
Ekspertpanelet består af 14 medlemmer, hvoraf fire udgøres af repræsentanter for Dansk Magisterforening og Dansk IT, mens resten har repræsenterer en bred vifte af både interesser og fagekspertise.

På forhånd er målet med panelet at nå frem til et inspirations- og idékatalog, som kan bruges i det videre arbejde med at udvikle læreruddannelsen, så den kommende generation af lærere er rustet til at løfte den digitale dannelsesopgave.

Bjørn Ilsøe, formand for ekspertpanelet og til daglig institutchef på Københavns Professionshøjskole, ser vidtløftige perspektiver med panelets arbejde i de kommende måneder, hvis det kan have en effekt ude i virkeligheden.

"Hvis vi lykkes med at håndtere digital dannelse, kan det få samme positive, samfundsmæssige indflydelse som højskole- og andelsbevægelsen havde med indgangen til demokrati og en gryende industrialisering i 1800-tallet", lyder det ambitiøse skudsmål fra institutchefen.

Også Klaus Kvorning, formand for Dansk IT's udvalg for digitale kompetencer, håber, at panelets arbejde kan gøre en afgørende forskel for de kommende generationers evne til at begå sig i et stadig mere digitaliseret samfund.

"De digitale kompetencer, som vi skal have for at være oplyste borgere i et digitalt samfund, er sammensatte. Vi skal ikke alene bruge de digitale teknologier, vi skal også kunne skabe nyt ved hjælp af dem, og vi skal ikke mindst kunne forholde os medvidende og kritisk, når vi gør begge dele", forklarer han.

Panelet mødes første gang i dag, mandag den 19. november, og skal efter planen mødes én gang mere i 2018 og yderligere to gange i starten af 2019.

Panelets medlemmer:


Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen