Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
AU_1200
Jesper Kirkeskov

Dimittender i appel til ministeren i ECTS-sag: Giv os dispensation

I et åbent brev til, viser det sig, den forkerte minister, beder 22 dimittender om dispensation fra at skulle tilbage og tage de 30 ECTS-point, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har fundet ud af, at de mangler.

Emneord:
22 tidligere studerende på Aarhus Universitet, som alle har taget sidefag i psykologi med henblik på at kunne undervise på et gymnasium efterfølgende, har, som Magisterbladet også skrev torsdag, sendt et brev til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers for at bede om hjælp til at finde en løsning på, at de er tvunget til at skulle tage 30 ECTS-point mere, fordi universitetet har begået en fejl.

Det viser sig imidlertid, at uddannelses- og forskningsministeriet har sendt brevet videre til Undervisningsministeriet, da det er i mødet med virkeligheden, at problemet med deres kandidatbeviser opstår. Beviserne er nemlig gyldige, de kan bare ikke bruges til at tage pædagogikum. Og derfor hører problemet under gymnasieloven, vurderer uddannelses- og forskningsministeriet. Det har fået de studerende til at sende et brev direkte til undervisningsminister Merete Riisager (LA) også.

Brevet, som universitetsavisen på Aarhus Universitet, Omnibus, er i besiddelse af, henvender sig direkte til ministeren i en appel for at finde en løsning på problemet. De mener nemlig, at de har gjort deres for at sikre sig, at de havde undervisningskompetence med deres nuværende uddannelse, men at universitetet ganske enkelt har givet dem rådgivning på baggrund af fejlagtige antagelser.

"Da vi påbegyndte kandidattilvalget i Psykologi, var det imidlertid med en studieordning, der eksplicit lovede undervisningskompetence (og dermed mulighed for at opnå pædagogikum) i Psykologi uden ovennævnte rammeudvidelse. Vi er gået denne vej i god tro, eftersom vi er blevet lovet, at vi efter gennemført kandidatuddannelse ville have undervisningskompetence", skriver de blandt andet.

LÆS OGSÅ:
211 dimittender fra Aarhus Universitet har problemer med deres eksamensbevis
Dimittender raser over håndtering af ECTS-sag


Seks grunde til, at dimittenderne vil have dispensation
I brevet forklarer de tidligere studerende, hvor de mener, at det må være op til universitetet og de relevante ministerier at finde en løsning, der friholder dimittenderne fra at skulle betale regningen for de fejl, der er begået på universitetet.

Allerede torsdag opfordrede to af brevets medunderskriver på magisterbladet.dk den ansvarlige minister til at tage affære, blandt andet med henvisning til, at det vil ramme dimittenderne økonomisk, da de ikke både kan være fuldtidsstuderende og have et fuldtidsarbejde som underviser på et gymnasie.

I brevet går de endnu mere konkret til værks og giver seks grunde, der ifølge dem bør føre til, at ministeren giver dem dispensation fra at skulle tilbage på skolebænken:

  1. Studieordningen er den studerendes juridiske ret
  2. Kandidatbeviset bør ikke kunne tilbagetrækkes
  3. De faglige mindstekrav for psykologi er opfyldt
  4. Psykologi som videnskabsfelt er flerfakultært
  5. Indgrebet har store konsekvenser for deres tilværelse
  6. Beslutninger i sagen fremstår arbitrære
Undervisningsministeriet bekræfter i et skriftligt svar til Magisterbladet, at ministeriet har modtaget brevet fra de studerende, men ministeriet afviser at behandle sagen via medierne:

"Undervisningsministeriet oplyser, at ministeriet netop har modtaget den omtalte henvendelse, men undervisningsministeren har endnu ikke haft mulighed for at se eller besvare henvendelsen, og ministeren ønsker at svare de tidligere studerende på deres henvendelse direkte og ikke i medierne", skriver ministeriet.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen