Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Flyvemaskine1200
Jason Leung/Unsplash.com

624 danske forskere vil have deres universiteter til at gå forrest i klimakampen

I et åbent brev opfordrer mere end 600 danske forskere deres arbejdsplads til at vise vejen og blive mere klimavenlige. Konkret foreslår forskerne fem tiltag, som blandt andet indebærer markant færre flyrejser.

Emneord:
Danske forskere og andre ansatte på de danske universiteter bør i stigende grad droppe flyrejserne og skifte til mere klimavenlige transportformer.

Sådan lyder ét af i alt fem konkrete forslag, som 624 forskere i skrivende stund er medunderskrivere på. Forslagene er en del af et åbent brev, som forskerne har sendt til universitetsledelserne i et forsøg på at få dem til at tage mere ansvar og gå forrest i klimakampen.

Forskerne skriver blandt andet, at "det burde på nuværende tidspunkt ikke være nødvendigt at fremhæve klima-truslens omfang og alvor", men samtidig peger forskerne på, at det vil kræve "radikale" forandringer at nå målet om, at temperaturstigningen skal begrænses til 1,5 grader.

Derfor vil forskerne, som kommer fra alle grene af forskningsverdenen, have universiteterne til at tage et aktivt medansvar. Ifølge forskerne har universiteterne nemlig af tre konkrete grunde et særligt ansvar for at implementere en ambitiøs klimapolitik:

  1. Fordi forskere udleder meget CO2 i forbindelse med fx flyrejser til konferencer.
  2. Fordi videnskabelig troværdighed er et centralt emne i kampen mod klimaskepsis. Derfor bør universiteterne være med til at implementere de ændringer, som forskerne foreslår.
  3. Fordi universiteterne med deres unikke adgang til forskningsbaseret viden har "optimale forudsætninger" for at gå forrest i kampen mod CO2-udledning og komme med "nytænkende, tværfaglige og videnskabeligt fundererede" forslag til gode løsninger på klimaproblemerne.

"Omend masser af forskere på de danske universiteter forsker i og bidrager til debatten om klimaforandringer og mulige løsninger, er der ingen ambitiøs og tværgående klimapolitik på de danske universiteter. Med dette brev vil vi opfordre universitetsledelsen til omgående at udvikle og implementere en række vidtgående tiltag for drastisk at reducere universiteternes CO2-udledning", skriver forskerne blandt andet i det åbne brev.

Fem konkrete tiltag, som universiteterne bør implementere

I brevet efterspørger forskerne, at universiteterne tager sit ansvar for at præge kommende generationer alvorligt. Universiteterne har nemlig et "enormt potentiale" for at sætte dagsordenen og påvirke den retning, vi skal udvikle os i som samfund og derigennem skabe positive forandringer, skriver forskerne.

"På denne baggrund efterspørger vi hos universitetsledelsen et svar på, hvilke mål universitetet har for at reducere CO2-emissioner, samt hvilke konkrete indsatser universitetet gennemfører for at nå disse mål, både med hensyn til tekniske, administrative og adfærdsmæssige tiltag", spørger forskerne konkret i brevet.

Forskerne foreslår i samme ombæring fem konkrete tiltag, som universiteternes nye klimapolitik som minimum bør indeholde:

  1. Begrænsning af flyrejser og massiv støtte til klimavenlige transportformer på alle niveauer.
  2. Reduktion af energiforbrug og investering i vedvarende energikilder.
  3. Investering i teknologier, der muliggør fjerndeltagelse og præsentationer ved internationale konferencer.
  4. Prioritering af bæredygtige tilbud i kantiner og til konferencemiddage.
  5. Øget kildesortering.
    Kilde: 224 forskeres åbne brev til universitetsledelserne.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen