Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
danmarkskort1200

Se listen: Her rammer konflikten

Fagforeningerne har nu udsendt strejkevarsler for hele det offentlige område. Få et overblik over de ramte arbejdspladser her.

Emneord:

Op imod 100.000 offentligt ansatte har i løbet af den seneste uge får besked om, at de skal nedlægge arbejde og forlade deres arbejdsplads fra 4. april, hvis ikke arbejdsgiverne og lønmodtagerorganisationerne bliver enige om kompromis inden da.

Strejkevarslerne omfatter det statslige, kommunale og regionale område og vil sætte store dele af det offentlige Danmark ud af drift. Herunder kan de se, hvor mange medlemmer de enkle organisationer har udtaget til konflikt, og hvor strejkerne vil ramme.

Lærerne
Danmarks Lærerforening har udsendt strejkevarsel for 5.516 skolelærere fordelt på 171 skoler i 10 kommuner. Det drejer sig om Ballerup, Gentofte, Haderslev, Herning, Høje-Taastrup, Kalundborg, Nyborg, Silkeborg, Vejen og Aalborg. Men også en række statslige arbejdspladser og en enkelt regional er udtaget.   
Se listen over skoler her


Pædagoger
følge BUPL skal 5.000 pædagoger i 12 udvalgte kommuner nedlægge arbejdet. De berørte kommuner er Ballerup, Høje-Taastrup, Helsingør, Gentofte, København, Kalundborg, Nyborg, Aalborg, Silkeborg, Herning, Vejen og Haderslev

Se listen over berørte institutioner

Sygeplejerskerne
Dansk Sygeplejeråd har udtaget ca. 6000 sygeplejersker til strejke. Det drejer sig om 4.500 ansat i regioner, 1.000 kommunalt ansatte og 100 sygeplejersker ansat i staten. I regionerne er op imod 240 afdelinger/afsnit på hospitaler og sygehuse udtaget til konflikt.
Find listerne over de berørte arbejdssteder her

Akademikerne
De 25 faglige organisationer samlet i Akademikerne har varslet konflikt for ca. 6000 statsansatte, 2.500 kommunalt ansatte og 3.000 reginalt ansatte. Strejken omfatter ni kommuner, 27 hospitaler, sygehuse og klinikker og 19 gymnasier. Blandt de øvrige 28 statslige arbejdspladser, der er udtaget til konflikten, er Banedanmark, DMI, Landbrugsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Vejdirektoratet, Udenrigsministeriet SKAT og Sundhedsstyrelsen, Københavns Professionshøjskole og UC Syd.
Find listerne her

FOA
Fagforbundet FOA har udtaget næsten 16.000 medlemmer til strejke. Strejken omfatter en lang række faggrupper i kommuner og regioner, herunder portører, SOSU’er, husassistenter, hjemmehjælpere, pædagogmedhjælpere, dagplejere.
Se listerne over berørte arbejdspladser her.
Se listerne her

Uddannelsesforbundet
Op imod 1.000 medlemmer af uddannelsesforbundet er udtaget til strejke på statslige arbejdspladser.  Strejken omfatter lærere på blandt andet VUC, AMU og produktionsskoler.
Liste over ramte institutioner

Socialrådgiverne
Dansk Socialrådgiverforening har udtaget 1.300 medlemmer til strejke i 31 kommuner, fire regioner og på en række statslige arbejdspladser
Listerne over arbejdspladser findes her

Socialpædagogerne
Socialpædagogernes har udpeget ca. 2700 medlemmer til konflikt. 67 pct. af de udpegede medlemmer arbejder på handicapområdet, som også er et af de største arbejdsområder for socialpædagogerne.
De berørte arbejdspladser er endnu ikke offentliggjort

HK
HK Stat har varslet konflikt for 2.100 medlemmer. Blandt de ramte statslige arbejdspladser er Politiets servicecentre, Banedanmark, SKAT, Fødevarestyrelsen og Statens Administration. HK Kommunal har varslet konflikt for knap 6.000 medlemmer i regioner og en lang række kommuner.
Liste over HK Kommunals strejkevarsler
Liste over HK Stats strejkevarsler

3F
3F har udtaget ca. 3.800 medlemmer til strejke i kommuner, regioner og statslige arbejdspladser. De udtagne er blandt andet rengøringsassistenter, omsorgsmedhjælpere og forsyningsmedarbejdere. Det vil få konsekvenser for blandt andet rengøring i daginstitutioner og på sygehuse, pleje på døgninstitutioner, tilsyn på forbrændingsanlæg og arbejdet på kirkegårde og krematorier.
Se hele listen her

Frie Skolers Lærerforening
De Frie Skolers Lærerforening har sendt strejkevarsel for omkring 1000 ansatte på 58 frie grundskoler og efterskoler på det statslige område.
Listen er her

Danske Fysioterapeuter
750 fysioterapeuter er udtaget til strejke.

Politiet
Store dele af Dansk Politikforbunds medlemmer er tjenestemænd, og dermed ikke omfattet af konflikten, men 114 overenskomstansatte medlemmer er udtaget til konflikt. Det drejer sig om ATK-måleoperatører, der betjener Politiets fotovogne, køreprøvesagkyndige og daktyloskopiteknikere.

Opdateres send et tip til tb@magisterbladet, hvis vi har glemt nogen.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen