Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
UlfHedetoft1200

Censorer sejrer: Tilkæmper sig 7 timers specialenorm

Dekanen på Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet ønskede at halvere specialenormen fra 10 til fem timer. Men efter en lang sej kamp, har censorerne nu fået tilkæmpet sig en ønsket norm på syv timer.

Emneord:
Hvor mange timer skal der afsættes til at bedømme et speciale på universitetet?

Det spørgsmål har der været dyb uenighed om på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet, hvor ledelsen med dekan Ulf Hedetoft i spidsen havde besluttet at tiden til at bedømme specialer på KU’s Humanistiske Fakultet skulle halveres fra 10 timer til fem timer. Det var censorerne dybt uenige i.

Efter måneders tovtrækkeri, er ledelsen nået gået med at acceptere censorernes krav om at tiden kun sættes ned fra 10 til syv timer.

”Der er ikke kommet nogen begrundelse for, hvorfor dekanen er vendt på en tallerken. Men nu har direktionen besluttet, at det bliver syv timer, og der er vi glade for”, siger censorformand for faget Historie Hanne Caspersen.

Nedsat tid en del af spareplanen

Ønsket om at halvere antallet af censortimer fra ti til fem timer på KU’s Humanistiske Fakultet indgik som en del af et større sparekatalog, som skal imødekomme de besparelser, universitet er underlagt.

Frem mod 2020 skal en tredjedel skæres væk.

I efteråret 2017 begrundede dekanen for Det Humanistiske Fakultet, Ulf Hedetoft, i en skriftlig kommentar bl.a. nedskæringen med, at censorerne ikke længere skal skrive en specialeudtalelse sammen med eksaminatoren.

Dekanen erkendte overfor Magisterbladet, at halveringen af specialenormen var en forringelse overfor de specialestuderende.

“Alle reduktioner er forringelser, men vi skal jo finde besparelserne et eller andet sted – eller rettere mange steder, sådan at en flerhed af områder bidrager”, skrev Ulf Hedetoft i en mail til Magisterbladet.
I november måned sendte en bred samling af studerende, videnskabeligt personale og censorformænd et åbent brev til Københavns Universitets bestyrelsesformand og rektor, henholdsvis Mads Krogsgaard Thomsen og Henrik C. Wegener, hvor de gjorde opmærksom på, hvilke uheldige følger det vil få at nedsætte tiden til bedømmelse af specialet.

Underskriverne pointerede også, at specialenormen er højere på andre universiteter: 10 timer på Aarhus Universitet, 9 timer på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet og 7 timer på Roskilde Universitet.

”Dekanen ønsker at tegne et billede af humaniora på KU som værende lønførende og har derfor meget behændigt undgået den helt oplagt sammenligning med humaniora på de øvrige universiteter”, lød det i brevet.

Men det brev førte ikke umiddelbart til nogen holdningsændring fra dekanen . Tværtimod, forklarer Hanne Caspersen.

Vendte på en tallerken
Lige før jul gik censorformandskabet fra Historie og Dansk med stor opbakning fra de andre fag i yderligere dialog med dekanen om beslutningen om at halvere tiden til vurdering af et speciale på KU Hum.

”Vi forfattede et åbent brev, som vi sendte til rektor og bestyrelsesformanden for KU. Og brevet kom i Politiken som også lavede et interview med dekanen, som her var helt afvisende overfor at normen kunne være større end fem timer”, siger Hanne Caspersen.

Ifølge Hanne Caspersen skete der først rigtige forandringer i sagen, da Dansk Magisterforening og Akademikerne havde et møde med dekanen. Her blev der skabt klarhed omkring, at timenormen til specialevurdering ikke bare kan sættes ned. Der findes nemlig et cirkulære, hvori der står, at man ikke bare kan sætte normen ned uden at arbejdsbyrden har ændret sig.

”Da det på KU Hum er blevet besluttet, at man fremover vil sætte sidetallet i specialerne fra 80 til 60 sider, måtte vi erkende, at vi blev nødt til at acceptere også at gå lidt ned i specialenormen fremover”, siger Hanne Caspersen. Vi foreslog derfor dekanen et kompromis på 7 timer.

Midt i januar måned skrev dekanen så pludselig, at han ville drøfte kompromisforslaget med parterne på fakultet. Det kom op i Samarbejdsudvalget og Akademisk Råd. Regner man det om i timer, har dekanen jo faktisk vundet i forhold til de oprindelige 10 timer, for i kompromisset har dekan endt med at spare tre timer, mens censorerne har vundet to tilbage.

”Men vi havde besluttet at syv timer var vores smertegrænse, som vi ville forsvare. Vejlederne får også et antal timer for at for at bedømme specialet, og de får pt. ti timer, ligesom vi får ti timer. Her havde dekanen sagt er de også får fem timer, men efter protester endte det på syv timer. Så vi synes, at det var rimeligt, hvis vi fik det samme”, siger hun.

Var dekanen ikke gået med til det kompromis, så havde censorerne kørt en sag om det i ministeriet for ifølge eksamensbekendtgørelsen, er det deres opgave at vurdere om, censor kan levere en sikker og fair vurdering af besvarelsen inden for de rammer, der er afsat. De mente ikke fem timer ville være forsvarligt.

”Det er klart, at når universiteterne leder alle steder efter besparelser, så er resultatet på de fem timer en bittersød sejr. 10 timers aflønning for specialevurdering 80 siders speciale var rimeligt. Syv timers aflønning for 60 siders speciale er acceptabelt, men bliver svært for ikke- erfarne censorer at kunne nå forsvarligt”, siger Hanne Caspersen.

Vi har lyttet til censorerne
Vi har på Magisterbladet har forsøgt at få en kommentar fra dekan på København Universitets Humanistiske Fakultet Ulf Hedetoft til forløbet og hans syn på konsekvenserne for universitets økonomi, at ledelsen ikke få gennemtrumfet fem timer, men nu lander på syv timer specialenorm. I en mail skriver han, at ændringen skyldes et kompromis med censorerne.

”Vi har lyttet til censorernes argumenter. Og de 7 timer er udtryk for et kompromis, som begge sider støtter. Konsekvensen for vores budget anser jeg for et internt anliggende, som jeg ikke vil kommentere på”, skriver Ulf Hedetoft.

Var dekanen ikke gået med til det kompromis, så havde censorerne kørt en sag om det i ministeriet for ifølge eksamensbekendtgørelsen, er det deres opgave at vurdere om, censor kan levere en sikker og fair vurdering af besvarelsen inden for de rammer, der er afsat. De mente ikke fem timer ville være forsvarligt.

”Det er klart, at når universiteterne leder alle steder efter besparelser, så er resultatet på de fem timer en bittersød sejr. 10 timers aflønning for specialevurdering 80 siders speciale var rimeligt. Syv timers aflønning for 60 siders speciale er acceptabelt, men bliver svært for ikke- erfarne censorer at kunne nå forsvarligt”, siger Hanne Caspersen.


Nye regler fra årsskiftet 2019
Næste gang specialerne afleveres er den 1. august. Men det bliver efter kravene i den gamle ordning, som lyder på maks. 80 siders speciale og 10 timer til bedømmelse, fastslår Hanne Caspersen.
Det vil sige at de nye regler først træder i kraft fra årsskiftet 2019.

”Vi vil holde øje med, at det ikke bliver før. Modellen er klar: Skal normen sættes ned, skal der være mindre arbejdsbyrde, og det kommer ikke bare fra den ene dag til den anden”.

Hanne Caspersen synes, at det har været et meget hårdt forløb. Hun har virkelig været i tvivl om, censorerne ville lykkes med at få deres krav igennem.

”Jeg er glad for resultatet og den store opbakning fra censorerne til vores sag. Jeg tror mange havde nægtet at fortsætte, hvis ikke vi havde fået denne ændring gennemført”, siger hun.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Grønlands Nationalmuseum

Arkivar - Grønlands nyere historie

Grønlands Nationalmuseum

Københavns Universitet

Projektleder til implementering af et nyt budgetsystem

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

HR-partner til Aarhus Universitet i Roskilde

Aarhus Universitet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen