Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
DTUbillede

Stor fyringsrunde på DTU

Ledelsen på DTU har valgt at afskedige 20 procent af de fastansatte på DTU Energi. Men ifølge DM's tillidsrepræsentant på instituttet er det efter en stor indsats fra tillidsrepræsentanterne lykkedes at få ledelsen til at forlænge tidsplanen og give medarbejderne mulighed for at søge om frivillig fratrædelse, seniorordninger og deltid, så antallet af fyrede er blevet mindre.

Emneord:
I begyndelsen af april fik medlemmerne af Arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalget - ASU - på DTU Energi en indkaldelse til et ekstraordinært ASU-møde. I et vedhæftet notat kunne tillidsrepræsentanterne læse om den planlagte fyringsrunde, som skulle præsenteres på mødet i ASU allerede to dage senere. 

DTU Energi skal spare 12,5 millioner fra 2019, og derfor valgte ledelsen at afskedige 20 procent af de fastansatte på instituttet, som i alt tæller omkring 120 medarbejdere. Hvis man også tæller de løst ansatte med, tæller fyringerne 10 procent af medarbejderne.

Sidsel Bjerre Andersen, er tillidsrepræsentant for DM’erne på DTU Energi, og hun var både chokeret og overrasket over, at hun ikke havde hørt om de planlagte besparelser og fyringsrunden langt tidligere.

”Vi plejer at blive orienteret i god tid, så ledelsen fulgte ikke de normale aftaler for samarbejde og regler for afskedigelser på DTU” siger Sidsel Bjerre Andersen, som fortæller, at hun godt var klar over at økonomien var stram, men havde indtryk af, at den holdt. 

Ved at orientere de tillidsvalgte så sent i processen, blev medarbejdersiden i første omgang afskåret fra at få indflydelse på processen og komme med forslag til såkaldte afværgetiltag, så som frivillige fratrædelser.

”Ledelsen havde allerede både fastlagt kriterier og tidsplan for fyringerne, og efter planen ville ledelsen allerede informere medarbejderne 17. april og overrække høringsbrev til de berørte medarbejdere dagen efter”, siger Sidsel Bjerre Andersen.

Undren over manglende dialog
De øvrige AC-tillidsrepræsentanter undrede sig lige så meget over den sene orientering, og tillidsrepræsentanterne kontaktede hurtigt hinanden og de respektive fagforeninger og blev enige om at foreslå, at tidsplanen blev forlænget og at stille spørgsmål om, hvorfor der ikke var lagt op til afværgeforanstaltninger. 

”Men ledelsen var ikke imødekommende på det første møde. De svarede stor set ”det kan ikke lade sig gøre” til det hele”, siger Sidsel Bjerre Andersen.

Efter mødet sendte medarbejdersiden en meddelelse til ledelsen, hvor de undrede sig over den manglende dialog, og fremførte igen ønsket om, at tidsplanen blev taget op til fornyet overvejelse. 

Tillidsrepræsentanterne havde lidt over en uge til at forberede sig til næste møde og var nu klædt bedre på. De sendte et notat til ledelsen inden mødet, hvor de påpegede, at ledelsen ikke havde overholdt samarbejdsaftalen i forhold til at orientere medarbejdersiden i god til, og at ledelsen heller ikke fulgte DTU’s egne retningslinjer ved ikke at tilbyde medarbejderne mulighed for fratrædelsesordninger m.v., når der sker økonomiske og organisatoriske ændringer. 

”Vi påpegede også, at der ikke havde været tid til en ordentlig dialog og en fair proces”, siger Sidsel Bjerre Andersen. 

Ledelsen skiftede mening
Det næste møde blev helt anderledes. Instutdirektøren gav dem ret i, at det ikke havde været en god proces, og sagde, at ledelsen gerne ville være med til at skabe en ordentlig proces fremadrettet. 

Ledelsen indvilligede også i at ændre tidsplanen, så der blev tid til at overveje alternativer. 

”Så efter halvanden uges hektisk aktivitet valgte ledelsen heldigvis at stoppe op og starte forfra”, siger Sidsel Bjerre Andersen, som glæder sig over den nye tidsplan, som betød, at medarbejderne fik 10 dage til at overveje, om de ville gå lidt tidligere på pension, søge frivillig fratrædelse eller om at gå på deltid. 

”Det ved jeg, at nogle har gjort, og det gør, at antallet af fyrede er reduceret i forhold til det oprindelige antal”, siger tillidsrepræsentanten og understreger, at det var vigtigt for gruppen af tillidsrepræsentanter.

”Hvis vi bare kan spare ét hoved, er det værd at vente på. Også selv om det sætter kollegerne i en situation, hvor de må leve i uvished i en forholdsvis lang periode”, siger hun. 

I det offentlige har medarbejdere ret til at blive hørt, når de har fået varslet en fyring, og de berørte medarbejdere på DTU Energi har høringsfrist indtil 8. juni. Sidsel Bjerre Andersen er ikke involveret i denne del af processen, da ingen medlemmer af DM er blevet varslet.

Bedre forberedt fremover
Sidsel Bjerre Andersen mener stadig, at indholdet i processen har været mere eller mindre håbløs, men at afskedigelsesprocessen nu i det mindste er ordentlig. 

”Jeg er selvfølgelig glad for, at ledelsen vendte på en tallerken og valgte at samarbejde med os. Men tiden inden har vi ikke fået tilbage. Vigtig tid, hvor vi kunne nå at få indflydelse på kriterierne for at afskedige osv., for vi kunne jo ikke nå at drøfte alt det, vi skulle”, siger hun.

”Men samarbejdet er på rette spor igen, og jeg har stadig tillid til min ledelse, selv om jeg vil være mere på vagt fremover”, siger Sidsel Bjerre Andersen og understreger, at tillidsrepræsentanterne har lært noget af processen.

”Vi har aftalt, at vi fremover vil holde formøder på medarbejdersiden inden møderne i ASU. Vi bliver nødt til at være mere årvågne og drøfte fælles fodslag. Vi skal bruge hinanden mere og støtte hinanden”, siger hun.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Institutleder ved Biologisk Institut

Syddansk Universitet

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik og Tilsyn søger en barselsvikar

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske...

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen