Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
IMG_6734_1200

OVERBLIK: Det betyder OK18 for dig

Samtlige aftaler om fornyelse af de akademiske overenskomster på det offentlige område er offentliggjort, og urafstemningen blandt medlemmer af DM løber nu og frem til 24. maj.

Emneord:

Alle aftaler mellem de akademiske fagforeninger og de offentlige arbejdsgivere er nu blevet sendt til afstemning blandt medlemmerne. Det gælder de centrale aftalerne på det statslige, det kommunale og det regionale område, der faldt på plads sidst i april, og det gælder de særlige organisationsforhandlinger, der faldt på plads kort efter. På et møde i sidste uge vedtog DM’s hovedbestyrelse enstemmigt at anbefale et ja til aftalerne.

Aftalerne giver en samlet lønramme på 8,1 pct. I regionerne og kommuner går 6,8 pct. til generelle lønstigninger, i staten 6,1, pct. Hertil kommer såkaldte reststigninger, der er sammensat af lokalt forhandlede tillæg og anciennitetsstigninger. Her er stigningen i regioner og kommuner 0,6 pct. og i staten 1,5 pct. Forskellen skyldes hovedsageligt, at den lokale lønudvikling udmønter mere i staten end i kommuner og regioner.

Endelig udmønter puljer og andre formål 0,35 pct. i regioner og kommuner, i staten 0,53 pct. Puljerne er blandt andet med til at finansiere, at frokostpausen indskrives i overenskomsterne.   

Udover lønrammen på 8,1 pct., er det aftalt, at det såkaldte privatlønsværn bortfalder. Det betyder, at reguleringsordningen igen udmøntes ligeligt, hvis lønudviklingen i den private eller offentlige sektor ikke følges ad.         

På statens område er det blandt andet også aftalt:

-At ph.d.-studerende får fuld pensionsdækning – dvs. 17,1 pct. af deres løn.
-Nyuddannede får ret til fem feriefridage i det første ansættelsesår.
-Timelønnet undervisning overenskomstdækkes - dvs. at parterne har aftalt at påbegynde forhandlinger om en overenskomst i løbet af den kommende overenskomstperiode.
-Der oprettes ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Chefkonsulenter uden personaleledelses benævnes femover seniorkonsulenter.
-Oprettelse, lønindplacering og aftaler om tillæg i stillinger som special- og chefkonsulenter indgås fremover uden godkendelse af tillidsrepræsentant/fagforening.
-Teknisk og administrativt personale på selvejende intuitioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet omfattes af overenskomsten.
-Forhøjelse af løn til ansatte på basisløntrin 1 og basisløntrin 2
-Forbedring af vilkår ved geografisk flytning af arbejdspladser.
-Forbedring af flyttegodtgørelse
-Frivillig lederuddannelse i håndtering af psykisk arbejdsmiljø.
-Mulighed for 42-timers arbejdsuge (plustid) uden godkendelse fra fagforeninger for alle ansatte.
-Midlertidigt ansatte forskere får samme mulighed for forlængelse af ansættelse ved barsel som post.docs.
-Eksterne lektorer er ikke længere sikret 100 arbejdstimer per år.
-Projekt om kompetenceudvikling via rotationsstillinger  

På det kommunale område betyder resultatet af organisationsforhandlingerne blandt andet, at:

-Basisløntrin 1 og basisløntrin 2 stiger med henholdsvis 4.400 kr. og 8.600 kr.
-Rådighedstillægget fastfryses frem de næste tre år.
-Pensionstillægget forhøjes på 1. april 2019 med 0,33 pct. til 18,63 pct.
-Muligheden for, at den enkelte medarbejder kan aftale en højere ugentlig arbejdstid end 37 timer, permanentgøres.
-Forsøgsordning med mulighed for lokalt at aftale andre lønforhandlingsregler permanentgøres.
-Projekt om kompetenceudvikling via rotationsstillinger. 

På det regionale område er følgende aftalt, at:

-Basisløntrin 1 og basisløntrin 2 stiger med henholdsvis 4.400 kr. og 8.600 kr.
-Fastfrysning af rådighedstillægget ophæves (var ellers aftalt i hovedaftalen mellem Forhandlingsfælleskabet og regionerne).
-Mulighed for at vælge at hele eller dele af pensionsbidraget på 16,4 pct. udbetales som løn.
-Forsøgsordning om plustids gøres permanent.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen