Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
CharlotteHeltBrunsgaard1200

Magistrene er moderne ledere

Regeringens ledelseskommission vil erstatte new public management med det personlige lederskab. En mere moderne ledelsesstil vil åbne døren for endnu flere magistre i både ledelse og topledelse, vurderer professor. Men der er en række fælder, de skal undgå at gå i, når de kommer sidelæns ind i jobbet, lyder advarslen samtidig.

Emneord:
En kandidatgrad i dramaturgi og æstetik & kultur er sjældent den snorlige vej til et lederjob.

Men for teamleder i Aabenraa Kommune Charlotte Brunsgaard faldt ledelsesopgaven hende naturligt fra starten.

“Jeg vaklede lidt mellem at blive fagspecialist eller gå ledervejen. Men allerede i mit første job hos TDC blev jeg ansat som lederaspirant, og det har altid faldet mig naturligt at tage ansvar og fylde en lederrolle ud”, siger hun.

I Aabenraa Kommune er Charlotte Brunsgaard i løbet af syv år gået fra et job som fagkoordinator til at blive teamleder med personaleansvar for først syv, og i dag 16, medarbejdere i Kultur, Miljø & Erhverv.

“Man kan sige meget grimt om excelark, men ud over at have et empatisk og samarbejdsorienteret blik på sin afdeling skal en god leder kunne skabe struktur og overblik. Det kan jeg”, påpeger den 47-årige cand.mag.

Både dramaturgi og kulturanalyse bruger hun dagligt, fx når hun som leder nu skal sætte et hold, der skal stå for den store markering af genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920.

“En så stor fejring kræver det helt rette miks af historiske, kommunikative og projektorienterede kompetencer hos tilrettelæggerne. Så kan de overlade til mig at arbejde med de politiske og økonomiske rammer og pleje de netværk i vidt forskellige kredse, som projektet kræver”, siger Charlotte Brunsgaard.

Hun er godt halvvejs i sin diplomuddannelse i ledelse og oplever selv, at lederfagligheden har afløst fagfagligheden.

“Men jeg kan alligevel sommetider få det som en gammel cirkushest, der lugter savsmuld”, siger hun.

Fællesskabets tjenere får størst succes
Størstedelen af magistrene i DM’s ledersektion har en profil, der flugter med Charlotte Brunsgaards.

En rundspørge blandt 1.200 medlemmer i lederjob viser, at DM’erne især bliver ansat inden for offentlig forvaltning, undervisning og forskning samt inden for kulturområdet.

Hovedparten har ledelsesansvar for 11-25 medarbejdere, men de er sjældent chef for andre ledere. Hver anden har en humanistisk kandidatuddannelse, og selv om lederidentiteten er stærkere end identiteten som specialist, er det under hver fjerde, der har gennemført en egentlig lederuddannelse.

Skal de selv vurdere, hvad der er vigtigst i rollen som leder, ligger samarbejde, empati og resultater i toppen. Ifølge professor og ledelsesforsker Lene Tanggaard fra Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet taler den vurdering lige ind i de mest moderne ledelsesteorier.

“Det sker lidt tøvende visse steder, men der er ingen tvivl om, at flere og flere virksomheder og organisationer kigger efter den næste chef – og topchef – andre steder end i de klassiske CBS- og djøf-miljøer”, siger Lene Tanggaard.

Tendensen kan også aflæses i udspillet fra regeringens ledelseskommission, som peger på, at det personlige lederskab skal erstatte new public management, siger hun.

“Fællesskabets tjenere – dem, der forstår at kommunikere, skabe relationer og drage omsorg for andre – er dem, der får størst succes i lederjobbet. Det dokumenterer den nyeste forskning. Ud over at være traditionelt feminine egenskaber er det også en del af den dannelse, som fx bliver styrket på de humanistiske uddannelser. Blandt andet derfor tror jeg, at vi vil se endnu flere magistre i lederjob i de kommende år”, forklarer Lene Tanggaard.

På kursus i empati
Når magistrene rekrutteres ind på mellemlederniveau i forvaltninger og virksomheder, skyldes det især to ting. Det mener Birgith Sloth, der er formand for DM’s ledersektion.

“Stærke fagpersoner er værdifulde i mange typer af lederstillinger på fx museer, i kommunale forvaltninger eller i den biokemiske industri. De forstår de ansattes jobindhold i dybden og kan samtidig overskue kompleksiteten fra et helikopterperspektiv”, siger Birgith Sloth.

Hun anslår, at ledersektionen i DM er vokset fra 500 til knap 2.000 på ti år.

Samtidig er omkostningerne ved dårlig trivsel og stress hos medarbejderne blevet så enorme, at virksomheder og organisationer nu må vende sig endegyldigt væk fra den datadrevne ledelse, mener hun.

“New public management er jo kommet så langt ud, at visse arbejdspladser sender deres chefer på kursus i empati”, påpeger Birgith Sloth.

Også DM’s formand, Camilla Gregersen, gør opmærksom på, hvor meget en god leder betyder for både resultater og trivsel på vidensarbejdspladser. Derfor er det også i den brede medlemsskares interesse, at DM gør en indsats for ledere med personaleansvar, siger hun.

“Vi har fulgt ledelseskommissionens arbejde, men vores fokus er på god ledelse hele året. Mange DM’ere prøver kræfter med ledelse i løbet af deres karriere. Når en leder får de ansatte til at blomstre, kan de positive effekter slet ikke gøres økonomisk op”, mener Camilla Gregersen.

Forventningsafstemning ved vandkøleren

Empati, samarbejdsevne og beslutningskraft er nogle af de vigtigste egenskaber i jobbet, hvis man spørger magisterlederne selv. Men at have for meget hjerte med er også en potentiel faldgrube. Det siger ledelsesrådgiver Lars Bo Hansen, som er partner i konsulenthuset Implement Consulting Group. Han er netop udkommet med bog nummer ti om ledelse.


“Modsat fx cand.merc.erne er mange magistre ikke gået målrettet efter et lederjob, lige fra de valgte uddannelse. Det ledelsesmæssige har ikke været deres ambition – det har det faglige været. De er kommet sidelæns ind i rollen, og derfor risikerer de hurtigere at blive lidt uklare”, forklarer Lars Bo Hansen.

Når de ikke ser sig selv som “fødte” og “naturlige” ledere, vil der være dele af den gode ledelse, som de føler sig ubekvemme med.

“Det kan eksempelvis være at være gode til at indgå præcise og konkrete aftaler om forventninger og prioriteringer”, siger Lars Bo Hansen.

Til gengæld vil magistre i rigtig mange tilfælde kunne levere det, som eksperten kalder for aftalebaseret ledelse.

“Topchefen kan godt opstille 55 overordnede mål for alle en gang om året, men det er langt mere værd for virksomheden, når mellemlederen afstemmer forventninger med sine medarbejdere ved vandkøleren, fx af, hvad de næste tre dage skal bruges på. Det sætter både en retning og giver mere ansvar til den enkelte medarbejder”, forklarer Lars Bo Hansen.

Hvad enten man bevæger sig på mellemleder- eller topniveau, skal ledelseshåndværket trænes, supplerer professor Lene Tanggaard.

“Branchekendskab er nødvendigt, så du kan ikke bare gå fra olieindustrien til kunstverdenen. Til gengæld er der i forskningen intet belæg for, at særlige persontræk er vigtigere end at have styr på de formelle ledelseskompetencer”, fastslår hun.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Give-Egnens Museum

Museumsleder til Give-Egnens Museum GEM

Give-Egnens Museum

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen