Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
SteenThomsen1200

CBS-forsker gav ikke korrekte oplysninger i redegørelse om forskning

CBS-professor Steen Thomsen siger i en redegørelse, at han på grund af en forglemmelse ikke angav finansieringskilder i sin forskning. Men den forklaring stemmer ikke overens med oplysninger fra redaktøren ved et anset videnskabeligt tidsskrift.

Emneord:

CBS-professor Steen Thomsen har i en række videnskabelige artikler om erhvervsdrivende fonde undladt at oplyse, at hans forskning var finansieret af store erhvervsdrivende fonde.

Ifølge Steen Thomsen og hans forskningscenter skyldtes det, ifølge en kommentar til kritikken i Magisterbladet, i to tilfælde en forglemmelse, idet han i forbindelse med tidsskrifternes ’review proces’ blev nødt til at tage fodnoten med oplysningerne ud for at anonymisere manuskriptet.

”Vi har simpelthen glemt at sætte den ind igen”, har han tidligere sagt til Magisterbladet.

Men den forklaring bliver nu modsagt af redaktøren på et af tidsskrifterne. Og den stemmer heller ikke overens med de procedurer, forfattere skal følge, når de indsender manuskripter til tidsskriftet, Corporate Governance: An International Review (CGIR).

Når en forsker indsender et manuskript til CGIR, skal vedkommende først logge sig på tidsskriftets hjemmeside og herefter udfylde en elektronisk formular. I formularen er det utvetydigt påkrævet, at forfattere skal angive samtlige finansieringskilder.

”Benyt venligst ’tilføj finansiering’-knappen nedenfor og tilføj navnene på alle finansieringskilder”, fremgår det af et felt i formularen, hvor det endvidere hedder, at de indtastede informationer ”nøjagtigt skal matche det, der er inkluderet i manuskriptet”.

Med andre ord skal oplysningen om finansiering både fremgå af manuskriptet og indtastes i den elektroniske formular.  

Ifølge tidsskriftets redaktør, professor i finansiering ved University of Huston, Praveen Kumar, har Steen Thomsen ikke gjort nogle af delene.  

“Den information blev klart ikke angivet”, oplyser han i en skriftlig kommentar til Magisterbladet. Ifølge Praveen Kumar var det heller ikke tilfældet under review processen, eller da artiklen endeligt skulle publiceres.

Steen Thomsen ønsker ikke at udtale sig, men henviser til institutleder ved Institut for Regnskab Carsten Rohde.

Ifølge Carsten Rohde har Steen Thomsen gentaget forklaringen i en skriftlig redegørelse, der er bestilt efter Magisterbladets afdækning af Steen Thomsens videnskabelige praksis i forbindelse med hans forskning i erhvervsdrivende fonde.  

Forskningen omhandler de erhvervsdrivende fondes økonomiske og samfundsmæssige betydning og er finansieret af bl.a. Novo Nordisk.

Carsten Rohde skriver i en mail til Magisterbladet, at det ikke er Steen Thomsen, der har begået en fejl.

”Jeg har kontaktet Thomas Poulsen, der var ”corresponding author” på artiklen, og som stod for at indsende artiklen til tidsskriftet. Thomas medgiver, at han sandsynligvis har begået en fejl ved at angive, at der ikke var ekstern finansiering til artiklen”, lyder det fra Carsten Rohde.

Magisterbladet har efterfølgende spurgt Carsten Rohde, om Steen Thomsen har fremlagt forkerte oplysninger. For heller ikke i selve artiklen, som Steen Thomsen er hovedforfatter på, fremgik det ifølge redaktør Praveen Kumar, at forskningen var finansieret af erhvervsdrivende fonde.

”Det er ikke min forståelse, at forfatterne har påstået, at de fyldestgørende informationer på noget tidspunkt blev sendt til tidsskriftet, eftersom anonymiseringen sker før indsendelse. Jeg kan derfor ikke se at der er kommet ny viden og har følgelig ikke flere kommentarer”, skriver institutleder Carsten Rohde i en mail.

Vil ikke oplyse om interessekonflikter

Magisterbladet har tidligere spurgt Thomsen, hvorfor han i flere tilfælde ikke har oplyst i sin forskning, at finansieringen udgjorde en potentiel interessekonflikt, hvilket ellers er et krav ifølge ’Den danske kodeks for integritet i forskning’.

Steen Thomsen har ikke svaret på spørgsmålet, men i en kommentar på hans forskningscenters hjemmeside, ”Kommentar til kritik i Magisterbladet”, afviser centeret, at der skulle være tale om en interessekonflikt.   

Og i en kommentar til bladet Forskerforum giver Thomsen udtryk for, at han ikke er enig i de officielle danske retningslinjer på området. Ifølge disse skal forfattere altid oplyse om potentielle interessekonflikter.

”Ekstern finansiering indebærer ikke i sig selv en interessekonflikt. Det afhænger blandt andet af, om forskere har fuld forskningsfrihed, hvilket vi har haft i det pågældende projekt, der finansierer de pågældende artikler. Vi mener derfor ikke, at vi har interessekonflikter, som skal påtales særskilt, ud over, at finansieringskilderne burde have været offentliggjort”, siger han.

Den udlægning deler professor emeritus ved Københavns Universitet Heine Andersen ikke.

”Det er noget sludder at undskylde sig med, at man ikke oplyser om en potentiel interessekonflikt, fordi man ikke mener, der er nogen interessekonflikt. Hele pointen er jo, at andre skal kunne vurdere problemstillingen. Det tyder på, at han enten taler mod bedre vidnede eller ikke har sat sig ind i, hvad god videnskabelige praksis går ud på”, siger han.

Sagen kort:

Steen Thomsen havnede i mediernes søgelys, da han i en kronik forsvarede Danse Banks topledelse i den verserede hvidvaskningsskandale. Magisterbladet har efterfølgende afdækket, at Danske Bank er med til at finansiere forskning ved Steen Thomsens forskningscenter, Center for Corporate Governance. Magisterbladet har desuden afdækket Steen Thomsens forbindelser til en lang række bank- og erhvervsledere og, og hvordan han samtidig ved flere lejligheder har forsvaret disse erhvervsledere i Børsen. Endelig har Magisterbladet beskrevet, hvordan Steen Thomsen i en række tilfælde ikke har angivet potentielle interessekonflikter i sin forskning. Forskningen omhandlede fordele ved erhvervsdrivende fonde og var også finansieret af erhvervsdrivende fonde.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen