Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
DanHirslundFacebook
Büro Jantzen

OK18: Fuld pension til ph.d’ere og overenskomst for timelønnede undervisere

Ph.d. studerende får fremover fuld pension, mens der i den kommende overenskomstperiode skal forhandlinger i gang for at overenskomstdække timelønnede undervisere. ”Rigtig god udvikling”, mener talsmand for de løstansatte på Københavns Universitet. "Et gennembrud", siger DM-formand.

Emneord:
Forhandlingsparterne i OK18 har indgået forlig i weekenden efter ugers intense marathon-forhandlinger i forligsinstitutionen. Forhandlingerne er dog ikke kun endt med sejre i form af lønstigninger og en sikring af den betalte frokostpause.

I universitetssektoren er parterne på det statslige område også blevet enige om at ph.d. studerendes skal have fuld pension. I dag får de kun pension af 85 procent af deres basisløn. Det fremgår af forligsteksten, der skal til urafstemning i bl.a. Dansk Magisterforening. 

Parterne er også blevet enige om, at der i den kommende overenskomstperiode skal forhandlinger i gang for at overenskomstdække timelønnede undervisere, herunder eksterne lektorer og undervisningsassistenter på landets universiteter og professionshøjskoler. Det er Camilla Gregersen, der er formand for Dansk Magisterforening, meget tilfreds med. 

"Jeg er stolt over, at OK18 også blev gennembruddet til, at der skal være forhandlinger for, at vi kan overenskomstdække timelærerne, og at de dermed får langt bedre vilkår. For timelærerne har i alt for mange år haft dårlige forberedelsesnormer og karriereudsigter. Det er jo desværre sådan, at universiteterne er presset på økonomien, men det er min klare holdning, at den situation ikke skal gå ud over de ansatte," siger Camilla Gregersen.

I dag er disse timelønnede undervisere nemlig ikke dækket af en overenskomst, men af Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning.

Enigheden blandt parterne glæder Dan Hirslund, som er antropolog og ansat som post.doc på Københavns Universitet.

Han er talsmand for en gruppe løstansatte forskere og undervisere på KU, der er organiseret i en T-VIP-klub for midlertidigt ansatte videnskabelige medarbejdere. Dan Hirslund ser positive perspektiver i en overenskomst for de timelønnede undervisere.

”Det her kan fx give os muligheden for at få implementeret retten til pension for timelønnede undervisere, for det får de ikke i dag. Det blev for nylig underkendt i Højesteret. Nu bliver det muligt at forhandle om at få det indarbejdet i en overenskomst. Det utrolig positivt”, siger Dan Hirslund. 

LÆS OGSÅ: Dom: Tidsbegrænsede deltidsansatte har ikke krav på pension

LÆS OGSÅ: ”Jeg har været med til alt – undtagen de faste lærermøder”

En overenskomst på området kan også betyde øgede muligheder for, at timelønnede undervisere kan forske, påpeger antropologen.

”Tid til forskningsbaseret undervisning bør være en automatisk del af selve undervisningsforpligtelsen. Problemet er bare, at timelønnede undervisere ikke har tid til at bedrive forskning. Her kunne man godt forestille sig en overenskomst, der indeholder en minimumsprocent, der bliver sat til side, så timelønnede undervisere kan dygtiggøre sig”, siger Dan Hirslund.

Hellere færre ansatte end ustabile vilkår 
Som en fodnote til enigheden om en overenskomst for timelønnede undervisere, står der også i forliget, at overenskomstdækningen skal være ”udgiftsneutral”, hvilket kan betyde, at der vil ansættes færre undervisningsassistenter og eksterne lektorer på de enkelte institutioner. 

Dan Hirslund mener dog ikke, at det trækker noget fra det, han beskriver som ”en rigtig god udvikling”. For stabile arbejdsvilkår må gå forud for alt andet, mener han.

”Universitetssektoren er generelt i vækst, og det er vigtigt, at der bliver tilført flere midler. Derfor kan man godt spørge, om det nu er konstruktivt med en udgiftsneutralitet. Men jeg synes også, at det er vigtigt at fokusere på en formalisering af det her område”, siger han.

”Uden en formalisering sker der mange former for ansættelser, som ikke gavner mennesker, og som giver dårlige arbejds- og levevilkår. Så hvis valget stod mellem at ansætte færre, som så var ansat på ordentlige overenskomstvilkår eller ansætte flere, der fik uformelle kontrakter, ville jeg vælge det første”, tilføjer Dan Hirslund.

Dan Hirslund mener også, at ph.d. studerendes pensionsløft er en positiv nyhed. Indtil videre har denne gruppe skulle nøjes med pension af 85 pct. af deres basisløn, der nu hæves til 100 pct. af basislønnen.

”Ph.d’erne bliver ofte set som en slags studerendekategori. Den her fastlæggelse af deres pension som værende 100 procent af deres løn stadfæster endelig, at de ikke skal ses som studerende, men lønansatte arbejdere. Det er vigtigt”, afslutter Dan Hirslund.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen