Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
KimLowenstein_1200

Stor fyringsrunde blev pludselig meget større

Langt flere end forventet skal afskediges på UCC's pædagoguddannelse i en ny fyringsrunde. Cirka to tredjedele af de berørte er over 50 år, og ledelsen har afvist mange ældre medarbejderes ønske om frivilligt at gå ned i tid. "Det er mærkeligt, at man tilsyneladende bliver diskvalificeret, udelukkende fordi man har været længe på arbejdsmarkedet", siger TR.

Emneord:

20 medarbejdere på UCCs pædagoguddannelse blev i mandags varslet opsagt. Derudover har 11 fået frivillige aftaler om nedsat tid. Det skriver vicedirektør Lotte Nyboe i en mail. Langt størstedelen, hvis ikke alle, er magistre.

De lokale tillidsrepræsentanter forventer, at i alt 46 personer vil blive berørt af fyringsrunden, enten gennem opsigelse eller frivillige aftaler. Årsagen er dårlig økonomi, blandt andet forårsaget af årlige besparelser på to procent og et fald i antallet af studerende.

”Selve afskedigelsessamtalerne med de enkelte personer er foregået professionelt, men problemet er, at antallet af afskedigede er blevet langt større, end det først blev meldt ud. Som TR’er får vi det først at vide ganske kort tid før, fyringerne bliver meldt i organisationen – og vi sad alle og rystede på hovedet”, siger tillidsrepræsentant Kim Løwenstein. 

”Vi fik at vide, at der skulle spares 10 mio., men det er endt med besparelser for 17 mio. kroner. Økonomien bag de flere fyringer er i princippet blevet gennemgået for os på en PowerPoint-slide, men ingen har på noget tidspunkt sagt: Og det betyder, at så mange flere skal afskediges eller går ned i tid, end meldt i hovedsamarbejdsudvalget”.

Den forklaring kan Lotte Nyboe, der er vicedirektør på pædagoguddannelsen, ikke genkende. Hun skriver til Magisterbladet, at tillidsrepræsentanterne har været løbende orienteret.

"Tillidsrepræsentanterne ønskede ikke at kende navnene på de varslede før dagen før varslingsdagen. Så de blev først orienteret om navnene dagen før. Med hensyn til omfanget af besparelser redegjorde ledelsen allerede på LSU (det lokale samarbejdsudvalg, red.) før sommerferien, at man forventede at skulle spare i størrelsesordenen 10 mio. kr., men at tallet var baseret på et foreløbigt skøn, der meget vel kunne ændre sig", siger hun og pointerer, at der er også løbende er blevet orienteret om et stadigt dårligere budget.

De ældre bliver fyret eller fastholdt
Omkring to tredjedele af dem, der har fået varsling om afskedigelse, er over 50 år, vurderer Kim Løwenstein.

”Det er mærkeligt, at man tilsyneladende bliver diskvalificeret, udelukkende fordi man har været længe på arbejdsmarkedet. Mange havde søgt om nedsat tid og seniorordninger, fordi de gerne ville trappe ned i den sidste tid før pensionen, men deres anmodninger blev ikke imødekommet af ledelsen", siger han. 

Alder har imidlertid ikke været et kriterium for, hvem der skulle afskediges, siger vicedirektør Lotte Nyboe.

De varslede fyringer "handler først og fremmest om undervisningskompetencer, særlige faglige kompetencer og samarbejdskompetencer. Vi har også i høj grad forsøgt at imødekomme de ønsker, der har været om at gå ned i tid. Men det har ikke kunnet lade sig gøre i enkelte tilfælde, fordi vi har ladet hensynet til uddannelsens behov og gennemførsel veje tungest", forklarer hun til Magisterbladet.

Kommer oven i et dårligt arbejdsmiljø

”Deres verden er rystet. Det opleves meget voldsomt. Folk er ikke blevet tilbudt noget andet, de er bare blevet fyret, og der er i det hele taget enorm usikkerhed om, hvorfor den enkelte er blevet fyret. Hvad er begrundelsen for at det lige netop er mig? Det står ikke klart”, siger Hans Beksgaard, der er formand for professionshøjskolelærerne i DM

DM giver rådgivning til hver enkelt af de personer, som er blevet prikket. Det kan der være særligt brug for, fordi arbejdsmiljøet i forvejen er på et lavpunkt, forklarer Hans Beksgaard.

”Fyringerne falder oven i et dårligt arbejdsmiljø. Ledelsen har håndteret økonomien dårligt og arbejdsmiljøet dårligt, og nu kommer der en række dårlige fyringer. Det er til syvende og sidst en trussel mod den pædagoguddannelse, hvor omtrent en tredjedel af landets pædagoger bliver uddannet”, siger Beksgaard, der savner, at ledelsen reagerede bedre og tidligere på den dårlige økonomi. 

"Kaos kan have skræmt studerende væk fra pædagoguddannelsen på campus Carlsberg, så de økonomiske konsekvenser er blevet katastrofalt store. I den forbindelse efterlyses bedre og tidligere kommunikation om omfang og alvor for pædagoguddannelsen", siger han. 

Ledelsen: Vi har reageret i tide
Det er ikke et billede, vicedirektør Lotte Nyboe kan genkende.

"Fra 2016 er der gennemført en effektivisering af ledelse og administration. Derudover er der ikke ansat nye medarbejdere i faste stillinger, der er skåret ned på en række udviklingsprojekter og driftsmidlerne til blandt andet rejser og mødeforplejning er beskåret. Vi tager problemerne med arbejdsmiljøet på pædagoguddannelsen meget alvorligt", siger hun.

Tillidsrepræsentant Kim Løwenstein ærgrer sig over, at lige præcis pædagoguddannelsen bliver ramt hårdt. Her længe har man netop været i dialog om, hvordan man kunne spare i form af nye undervisningsformer og andre omlægninger, som kunne mindske antallet af afskedigelser, siger han.

”Det er en frustreret tid. Der er også en bekymring hos dem, der bliver tilbage. Hvordan skal de kunne dække det, der er tilbage, når der pludselig er så mange færre hænder? Der er en del uro for fremtiden.”

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen