Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
6tingforskningenfortaelleromflytningafstatsligearbejdspladser

6 ting forskningen fortæller os om udflytning af statslige arbejdspladser

Det er svært at forudse, hvad der sker, når en stat flytter sine styrelser ud af hovedstaden. Rambøll har dog i et litteratur-review af relevante videnskabelige studier fundet seks læresætninger. Det bliver blandt andet oftest dyrere end forventet, ligesom planlægningen tit går galt.

Emneord:

I en rapport udarbejdet for Dansk Magisterforening, IDA og Djøf har konsulentvirksomheden Rambøll gennemført en gennemgang af videnskabelig litteratur om flytning af statslige arbejdspladser. De sammenfatter relevant teori, empiriske undersøgelser og udenlandske cases fra andre sammenlignelige lande. 

Reviewet afdækker ifølge Rambøll seks grundlæggende læresætninger, som man bør tage højde for i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser.

 1. Det er dyrere end forventet
  Omkostningerne per flyttet arbejdsplads har en tendens til at blive højere end forventet. Erfaringer fra Norge viser desuden, at prisen for at flytte job varierer utroligt meget på tværs af forskellige myndigheder og styrelser

 2. Planlægningen er den store faldgrube
  Det kræver en betragtelig grad af planlægning for at sikre en ordentlig flytning. Det er ofte her, der problemerne opstår. Erfaringer fra Storbritannien viser, at det kan være svært at sikre ordentlig gennemsigthed, når det handler om udvælgelse af de steder, arbejdspladserne skal flyttes hen til.

 3. De færreste flytter med
  Det er typisk langt de færreste, der vælger at flytte med, når arbejdspladsen rykker til en anden del af landet. Det er også meget få, der vælger at pendle, selv når det er muligt. I Norge har personaleomsætningen i flyttede styrelser været på mellem 90 og 99 procent. Det samme har været tilfældet i Sverige og Irland.

 4. Effekten på det lokale arbejdsmarked er uklar
  Forskellige studier af udflytning af offentlige arbejdspladser giver ikke noget entydigt svar på, om det har en positiv effekt på det lokale arbejdsmarked. Effekten er blandt andet påvirket af elasticiteten i arbejdsudbuddet og lønforholdet mellem det private og offentlige arbejdsmarked.

 5. Det sparer ingen penge
  Der er ikke reelle besparelser at hente for de udflyttede arbejdspladser, blandt andet fordi lejeudgifterne i praksis ikke er billigere i provinsen end i hovedstadsområdet. De besparelser, der kan være, vil i så fald primært ske gennem lavere løn, fordi erfarne medarbejdere bliver erstattet med nye medarbejdere med lavere anciennitet.

 6. Den offentlige service bliver svækket midlertidigt
  Udflyttede styrelser får sværere ved at udføre de samfundsopgaver, de er sat til at løse. Det er dog midlertidigt, om end det kan tage år at opnå samme niveau som før flytningen, fordi personaleomsætningen er så omfattende.

Det samlede litteraturreview kan læses i bilaget til Rambøll-rapporten (pdf, side 6).

LÆS OGSÅ: Rapport: Udflytninger præget af usikkerhed og dårlig kommunikation

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen