Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

MP Pension holder fast i omstridt lån trods medlemsklager

Et skandaleramt lån, som viste sig ikke at gå til fiskeri i tunfirmaet Ematum i Mozambique, har skabt debat mellem medlemmerne og den øverste ledelse i MP Pension. MP Pension har dog allerede udfaset en stor del af sin investering i det omstridte lån, oplyser Egon Kristensen, formand for MP Pension.

Emneord:
OBS: Efter henvendelse fra MP Pension har Magisterbladet valgt at ændre ovenstående manchet, ligesom vi har tilføjet en sætning nederst i artiklen, hvor vi citerer Egon Kristensen, der er formand for MP Pension, for, at pensionskassen har udfaset en stor del af sin investering i den omstridte obligation.

Man skal holde tungen lige i munden og være klar over, at man investerer i nogle markeder på vej frem, som derfor kan være præget af korruption og uregelmæssigheder, der ikke ville blive accepteret i en rent dansk kontekst.

Sådan kan man sammenfatte MP Pensions svar på en kritik, der blev rejst i Magisterbladets debatspalter af pensionskassens investering i en omstridt obligation, der har vist sig hverken at gå til det rigtige formål eller at have været lovlig.

Debatten er opstået, fordi det er kommet frem, at en række danske pensionskasser og banker har investeret i det, man troede var en statsgaranteret obligation - altså et lån - hvor pengene skulle gå til et tunfirma i Mozambique, som hedder Ematum. Problemet er, at det senere har vist sig, at statsgarantien blev underskrevet uden at være forelagt Mozambiques parlament, og derfor var den i første omgang ulovlig og dermed i strid med fx MP Pensions investeringspolitik. Hvad der måske er endnu værre, er at pengene ikke er gået til fiskeri og kystbevogtning og i stedet er strømmet ud af landet.

Tilbage står altså, at Mozambique nu hæfter for den store gæld i det omstridte firma, som aldrig har udført den opgave, det skulle. Regningen lander hos borgerne i det plagede syd-østafrikanske land, som nu hæfter for de godt 5 mia. kroner, som gælden løber op i. Det har fået en række medlemmer af MP Pension til at kritisere, at pensionskassen overhovedet i første omgang investerede i obligationen. Men Egon Kristensen, pensionskassens formand, køber ikke helt præmissen for kritikken, skrev han i et debatindlæg i Magisterbladet i november 2016.

"Som investor kan man godt vælge, at man ikke vil investere i lande, hvor der er problemer. Men så er der bare ikke ret mange lande, man kan investere i. Det, MP som investor gerne vil kendes på, er, hvordan vi reagerer, når vi mø- der uregelmæssigheder som fx korruption. Og her mener vi, at det gør mere gavn at arbejde for en udvikling i den rigtige retning end bare at vende ryggen til", skrev han dengang.

Kritikken fortsætter i Magisterbladets debatspalter
Selv om Egon Kristensen og MP Pension som nævnt i det næstsidste nummer af Magisterbladet i 2016 går ind i diskussionen med sine medlemmer, så er medlemmerne langt fra tilfredse med de svar, som formanden kommer på i forhold til deres kritikpunkter.

Derfor tog den samme gruppe af pensionskassemedlemmer sagen op i årets sidste nummer også. Og under overskriften 'Midlerne er forsvundet i elitens lommer' forklarer de, at de havde håbet, at Egon Kristensen og MP Pension ville komme med en redegørelse for, hvordan MP Pension er nået frem til at lave en investering i i Mozambique, der - ifølge afsenderne på det åbne brev - "både trækker Mozambiques udviklingen i den gale retning og som sætter medlemmernes midler på spil".

Da underskriverne af brevet ikke mener, at pensionskassen i tilstrækkelig grad har imødekommet opfordringen om at redegøre for baggrunden for investeringen, så gentager de deres opfordring og opfordrer pensionskassen til at justere regler og procedurer, så noget lignende ikke vil kunne gentage sig i fremtiden. Samtidig kalder de pensionskassens henvisning til, at den har fulgt med i obligationen udvikling gennem medierne for "overfladisk og passivt", når det kommer til Ematum-sagen.

"Vi vil derfor gentage vores opfordring til MP Pension om lave en fyldestgørende redegørelse for denne meget alvorlige sag. Det kan ikke gøres i et kort debatindlæg her i Magisterbladet, men vi beder MP fremlægge den relevante dokumentation på sin hjemmeside", slutter de 14 underskrivere brevet af med.

LÆS OGSÅ: Midlerne er forsvundet i elitens lommer


MP: En redegørelse ville være for ressourcekrævende

De 14 medlemmer af pensionskassen skal dog ikke regne med en redegørelse for forløbet fra MP Pensions ledelse. Det understreger Egon Kristensen i et svar til medlemmerne.

Her medgiver han, at investeringen i Ematum "bestemt ikke har været problemfri", men forsvarer samtidig, hvorfor pensionskassen også frem over vil kunne gøre lignende investeringer.

"I det hele taget er investeringer i det, vi kalder emerging markets-lande, ikke altid problemfrie. Men som jeg også understregede sidst, så mener vi generelt, at vi er med til at gøre en forskel ved at investere i disse lande, fremfor at lade være, samtidig med at vi kan få et afkast til medlemmerne. Landene lever ikke op til danske standarder, men det er der ikke ret mange lande, der egentlig gør", skriver han.

Han forklarer desuden, at han og pensionskassen vil bruge medlemmernes kritik til at blive bedre til i fremtiden at redegøre for samt forklare, hvordan pensionskassen investerer i statsobligationer. Men den mest centrale opfordring fra medlemmerne kan han ikke honorere, forklarer han.

"I efterspørger en redegørelse specifikt for Ematum-investeringen, men det kan vi desværre ikke efterkomme, da det vil være meget ressourcekrævende at lave den type redegørelser", understreger pensionskassens formand.

LÆS OGSÅ: En redegørelse ville være for ressourcekrævende, mener MP Pension

Danske Bank gør klar til at trække sig fra Ematum-investering
Investeringensdebatten har endda fundet vej fra Magisterbladets debatsektion til Informations spalter, hvor flere passager fra MP Pensions svar i Magisterbladet også er gengivet.

Her kommer Lars Koch, som er international chef i Oxfam Ibis - en international NGO, som arbejder for lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer i hele verden - med en skarp kritik af, at man overhovedet har investeret i Ematum i første omgang.

"Alle kunne se, hvis de havde kigget to minutter på Ematums forretningskoncept, at firmaet ikke var økonomisk bæredygtigt. Men investorerne har kunnet være ligeglade, fordi de vidste, at den mozambiquiske stat ville garantere obligationerne, også selvom det betyder færre penge til skoler og sundhed i Mozambique", siger han til Information.

Egon Kristensen forklarer, ifølge Information, at han mener, at MP Pension har overholdt sine etiske retningslinjer i forbindelse med investeringen.

Andre steder har både kritikken og det noget brogede forløb gjort indtryk. I Danske Bank har forløbet nemlig betydet, at banken er i fuld gang med at trække sig ud af den omstridte investering.

"Vi troede oprindeligt, at vi investerede i udvikling af fiskeri og kystbevogtning, men det har vist sig, at det gjorde vi ikke. Efter vi blev gjort opmærksomme på hemmeligholdte lånegarantier, gik vi i gang med at sælge obligationen fra", forklarer Thomas H. Kjærgaard, som er chefanalytiker i Danske Bank, til Information.

Samme melding kommer fra MP Pension, som ifølge Egon Kristensen gradvist har udfaset sit engagement i obligationen. I 2015 var den oprindelige investering på 41 millioner kroner,  men allerede i februar 2016 var engagement nedbragt til 14 millioner kroner. Og i dag har MP Pension blot 7 af de oprindelige 41 millioner kroner investeret i den omstridte aktie, oplyser Egon Kristensen.

"Havde vi vidst, hvad vi ved i dag, havde vi naturligvis aldrig engageret os og havde gerne været sagen foruden", understreger formanden for MP Pension.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen