Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
camillagregersenbred
Jacob Nielsen

Nyt forslag: Selvstændige skal have lettere adgang til dagpenge

Optjeningen af dagpenge skal ske på baggrund af en persons aktiviteter på samme måde, som man også kender det fra skattesystemet, foreslår den ”lille dagpengekommission”. På den måde bliver det lettere at få ret til dagpenge for selvstændige og freelancere i dagpengesystemet.

Emneord:
Den såkaldt ”lille dagpengekommission” kommer nu med sit udkast til et nyt dagpengesystem, som er gearet til at håndtere de helt særlige problemstillinger, der opstår for selvstændige, honorarmodtagere, freelancere og en række andre personer, som ikke passer ind i den gængse lønmodtageropfattelse.

Forslaget er et nybrud i forhold til den nuværende måde at tænke genoptjening af retten til dagpenge, fordi man, ifølge forslaget, frem over vil kigge på personens samlede aktiviteter, herunder A-indkomst, B-indkomst og indkomst fra selvstændig virksomhed. Dermed bliver det lettere at anerkende, at en person kan kombinere flere typer af beskæftigelse.

”Modellen bygger på et indtægtsbaseret – og dermed objektivt – optjeningskrav, hvor reglerne samtidig knyttes til forskellige aktiviteter, og ikke til en fast definition af en person som en lønmodtager eller selvstændig”, står der i forslaget, som ifølge beregningerne vil give en årlig merudgift på 20 mio. kr.

Det er en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra Finansministeriet, Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet samt en såkaldt følgegruppe bestående af arbejdsmarkedets parter, der er kommet frem til løsningen.

DM: En stor sejr med en lille tidsel i buketten
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, lægger ikke skjul på, at hun anser forslaget til en ny dagpengemodel for en sejr for DM’s mange medlemmer, som ikke har et traditionelt lønmodtagerjob. Hun repræsenterede AC-organisationerne, da udspillet tirsdag blev afleveret i Beskæftigelsesministeriet.

”Vi har lagt mange kræfter i, at dagpengesystemet nu kan moderniseres til at omfatte flere af de grupper, der er selvstændige og i atypisk beskæftigelse. Specifikt løser forslaget mange af de problemer, som vores selvstændige og freelancere eller kombinatører i dag oplever i dagpengesystemet”, siger hun.

”Et af de problemer er, at man i det nuværende dagpengesystem enten er lønmodtager eller selvstændig. Det betyder fx at selvstændige, der driver en virksomhed og ved siden af har lønmodtagerbeskæftigelse, i dag ikke kan tælle lønmodtagertimerne, når de skal opfylde beskæftigelseskravet. Dermed bliver mange ikke berettiget til dagpenge og sikkerhedsnet. Hvis arbejdsgruppens anbefalinger gennemføres, tæller alle former for arbejdsindkomst med, uanset beskæftigelsesform”, fortsætter DM-formanden.

Men selv om forslaget overordnet løser mange af de udfordringer, der er med det nuværende system, så er der én ting, som Camilla Gregersen er ærgerlig over i den foreslåede model:

”Forslaget er samlet set en forbedring, men der er én ærgerlig tidsel. Det drejer sig om, at det kun vil være muligt at få dagpenge ved selvstændig bibeskæftigelse i 30 uger sammenlignet med 78 uger i dag. 30 uger er kort tid, hvis man vil prøve kræfter med den selvstændige tilværelse”, siger hun.

”Men på trods af dette, håber jeg, at Christiansborg tager og vedtager arbejdsgruppens forslag. Åbner vi for pakken, tror jeg at det ender med, at vi ikke får den tiltrængte inklusion af freelancere og selvstændige, som vi har arbejdet for i flere år”, tilføjer hun.

Hos dem, der vil skulle administrere de nye regler, hvis de vedtages, lyder der også ros for de grundlæggende tanker i forslaget. Men der er for lidt fokus på iværksætteri, mener Per Clausen, formand for Magistrenes A-kasse.

"Udspillet indebærer hårdt tiltrængte forenklinger og tryghed for mange flere. Men det ærgrer mig, at iværksætterne fortsat bliver glemt og klemt - løft dem dog via dagpengesystemet. Tænk, hvis den ledig opfandt det, Danmark skal leve af i fremtiden", siger han.

Sådan vil arbejdsgruppen skrue det nye dagpengesystem sammen:
  • Den ny model for optjening af dagpenge skal tages udgangspunkt i en persons samlede aktiviteter, her under A-indkomst, B-indkomst og selvstændig virksomhed. Dermed er det også muligt at kombinere fx deltidslønarbejde med selvstændig virksomhed.
  • Modellen bygger på et indtægtsbaseret optjeningskrav, som ikke er knyttet til en fast definition af en person som enten lønmodtager eller selvstændig.
  • Målet er, at det skal være lettere for dagpengesystemet at anerkende, at en person kan have flere typer beskæftigelse og ikke stilles dårligere i dagpengesystemet på grund af det.
  • Samtidig skal fleksibiliteten også tilskynde til, at det kan betale sig at arbejde så meget som muligt på så mange forskelige måder som muligt, fordi alle arbejdstimer tæller med.
  • Dagpengereglerne skal knytte sig til den enkelte persons aktiviteter på samme måde, som man kender det fra skattesystemet. Konkret kan en persons aktiviteter inddeles i fire kategorier: Lønmodtagerbeskæftigelse, selvstændig virksomhed, formueforvaltning/passivt ejerskab samt fritidsbeskæftigelse.
  • Det skal være lettere at kombinere dagpenge og deltidsarbejde, så man, modsat nu, godt må starte en selvstændig virksomhed, mens man er på dagpenge, også selv om man forventer at kunne komme til at leve af det.
  • Til gengæld er der kun mulighed for at modtage dagpenge samtidig med deltidsbeskæftigelse i op til 30 uger.
  • Det skal være lettere for selvstændige at dokumentere, at de er ophørt med at drive selvstændig virksomhed.

Arbejdsmarkedet parter har været repræsenteret af seks personer – tre fra hver side af bordet. Lønmodtagerne har været repræsenteret af hovedorganisationerne Akademikerne, FTF og LO, mens arbejdsgiverne har været repræsenteret af KL, Danske Regioner og DA.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen