Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

3 skud til Carsten Koch

Formand for Axcelfutures ekspertpanel Carsten Koch afviser, at han er blevet spændt for en vogn af kapitalfonden bag tænketanken.

Emneord:

Ud over at mødes, hvordan er ekspertgruppen under Axcelfuture i sit arbejde konkret kommet frem til anbefalingen, at SU’en skal omlægges til lån på kandidatdelen?
Blandt de syv forslagspunkter, vi har offentliggjort, og som overordnet har til hensigt at øge kvaliteten i det danske uddannelsessystem, er der flere forslag om at ændre SU-systemet med det helt centrale formål at kanalisere pengene videre til bedre uddannelseskvalitet. Èt af disse forslag er at konvertere SU på kandidatniveau til rentefri lån. Det er fremkommet efter at gruppen har gennemgået forskningsresultater på området koblet med erfaringer fra bl.a. Norge og Holland.

Magtforsker Christoph Ellersgaard mener, at ekspertgruppen i højere grad består af interessenter frem for uafhængige i eksperter i uddannelse. Du er både formand for Professionshøjskolerne og bestyrelsesformand for Professionshøjskolen UCC og formand for Axcelfutures ekspertpanel. Er du ekspert eller partskilde?
Jeg mener, at gruppen har været bredt sammensat af personer som fx som Jørgen Søndergaard (tidligere SFI og Kvalitetsudvalget), Inge Mærkedal (tidligere Uddannelsesministeriet), Stina Vrang Elias (DEA) og Lars Andersen (AE), hvis viden og erfaring, jeg mener er relevant og vigtig i den danske debat.  For mit eget vedkommende har jeg på intet tidspunkt i udvalget fremført synspunkter, der skulle fremme professionshøjskolerne på andre uddannelsers bekostning. Tværtimod er et godt kendskab til vilkårene i den danske uddannelsessektor også i det praktiske arbejde en væsentlig forudsætning for at komme med kvalificerede og praktiserbare forslag.

Christoph Ellersgaard mener, at Axcelfuture har fået nogle eksperters holdning i spil, som var kendt i forvejen og sat det ind i en ny ramme, så man kunne komme i medierne med et partsbudskab. Hvad er din holdning til konklusionen, at du i denne sammenhæng bliver brugt som ekspert af kapitalfonden Axcel i et spil om at få mest mulig medieomtale og offentlig bevågenhed for en bestemt dagsorden?
Vi ønsker med disse forslag en debat om kvaliteten og retningen i det danske uddannelsessystem. Det gør vi på baggrund af nogle fremskrivninger, som kraftigt indikerer, at vi står overfor ubalancer på det danske arbejdsmarked. Jeg har en stor interesse i at bidrage til et bedre uddannelsessystem til gavn for hele samfundet og intet interesserer mig mindre end, hvordan det formidles – bare det kommer ud til debat.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen