Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Dokumentation: Argumenter for ja og nej til ny vedtægt

Forslaget til ny vedtægt for DM er til urafstemning blandt Dansk Magisterforenings medlemmer mellem torsdag 12. marts og fredag 27. marts kl. 10.00. Her er argumenterne for et ja og argumenterne for et nej.

Emneord:
Argumenterne for et ja til vedtægten fra DM’s hovedbestyrelse:
"På vegne af Hovedbestyrelsen giver DM’s formand her fem gode grunde til at stemme ja til den nye vedtægt.

De vigtigste formål, som har været retningsgivende for arbejdet arbejde med en ny vedtægt, er:
 1. Nye udviklingsmuligheder for foreningen  - derfor giver den nye vedtægt både mulighed for at optage enkelte medlemmer fra flere typer universitetsuddannelser og for at optage andre organisationer.
 2. Øget vægt på arbejdspladsniveauet, tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner - derfor får arbejdspladsklubberne en mere central placering i de politiske fora, og foreningens inddeling i arbejdspladssektorer bliver forenklet.
 3. Bedre mulighed for at engagere sig og få indflydelse som medlem - derfor kan DM med den nye vedtægt oprette medlemsfora, som giver mulighed for medlemsinvolvering uden unødigt bureaukrati.
 4. Tilpasse vedtægten til strategien for DM i fremtiden- derfor bliver den politiske struktur ændret, og vi får en kongres, som skal sætte den politiske og faglige retning for DM i tre-årige arbejdsprogrammer.
 5. En mere fleksibel vedtægt, som ikke er detailregulerende- derfor har vi lavet en rammevedtægt med vejledninger i stedet for en vedtægt med en lang række bemærkninger og fortolkningsbidrag.
Ingrid Stage, formand i DM"

Her er argumenterne for et nej til vedtægten fra DM’s pensionistsektion:
"Pensionistsektionen kan ikke efter vedtægtsforslaget se sig repræsenteret i DM.

 • Pensionistsektionens medlemmer mister deres opstillingsret og stemmeret på alle niveauer i DM.
 • Pensionisterne er fremover ikke-ordinære medlemmer med indflydelse på linje med øvrige ordinære medlemmer.
 • Pensionisterne er fremover kun repræsenteret af 5 kongresdelegerede uden stemmeret på Kongressen.
 • Pensionistsektionens bestyrelse har under hele processen forsøgt med konstruktive argumenter at bevare indflydelse i den forening, hvor flertallet har været medlemmer i op mod 40-50 år.
 • Pensionistsektionens bestyrelse finder, at vedtægtsforslaget tegner et billede af en meget topstyret organisation, hvor en begrænset gruppe, nemlig Forretningsudvalget, tillægges en betydelig magt.
 • Pensionistsektionens bestyrelse er stærkt kritisk over for fratagelsen af pensionisternes mulighed for fortsat kontakt til deres gamle faglige område, hvilket mange hidtil har benyttet sig af.
 • Pensionistsektionens bestyrelse finder at medlemsdemokratiet i DM får trange tider fremover.
 • Pensionistsektionens bestyrelse gør opmærksom på at dette Repræsentantskabsmøde kan være sidste mulighed for at blive hørt. Fremover ønsker DM åbenbart ikke at høre pensionerede medlemmers mening.
Søren Schneider, Erik Pill Christensen og Henrik Hagemann"

Her er argumenterne for et nej til vedtægten fra Gitte Kristensen og Steen Simonsen, medlemmer af DM’s repræsentantskab:
"Vi har behov for nye vedtægter, der skaber bedre muligheder for medlemsindflydelse og en mere levende debat om foreningens politik.

Der er mange gode ideer og intentioner i forslaget til nye vedtægter, men vi udvider ikke medlemmernes mulighed for at engagere sig i og påvirke foreningens profil, retning, principper og overordnede politik, ved at indføre ordinære kongresser, der som udgangspunkt kun indkaldes hvert tredje år.  Vi må have et repræsentantskabsmøde eller en kongres mindst en gang årligt, når man ønsker at styrke medlemsdemokratiet. I det nuværende forslag er der flere områder der ikke er helt afklarede endnu. Så for, at vi får bedre vedtægter, anbefaler vi, Gitte Kristensen og Steen Simonsen, at du stemmer nej.

Vi er medlemmer af repræsentantskabet fra hhv. Honorarlønnede, timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende (HTDA) og klubben for Professionshøjskoler."

Læs hele forslaget til en ny vedtægt.

Læs mere om urafstemningen.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Lektorat i Medievidenskab

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofsområdet

Specialkonsulent/Chefkonsulent med funktion som barselsvikar for Styrel...

Grønlands Selvstyre, Miljøstyrelsen for Råstofsområdet

Allerød Gymnasium

Rektor

Allerød Gymnasium

Læs om

#vihylderhumanister Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Alternative arbejdsformer Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS Coronavirus CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Den nye hverdag Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Lederbloggen Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen