Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Støtte fra DM til kritisk skolelærer

Et alvorligt angreb på en folkeskolelærers ytringsfrihed har fået DM´s Professionshøjskoleundervisere til at fare i blækhuset

Emneord:

Det er ikke hverdagskost, at DM´s politikere går ind i personsager, der ikke direkte vedrører deres egne medlemmer. Men en sag om ytringsfrihed, der involverer en folkeskolelærer i Odense, har fået DM Professionshøjskolers bestyrelse til at gøre en undtagelse.

”Vi ser med stor forundring og misbilligelse på den tjenstlige advarsel, som Odense Kommune har tildelt lærer Erik Schmidt”, skriver en samlet bestyrelse i et brev, som er sendt til Børne- og ungeudvalget og Rådmand Susanne Crawley Larsen, skoleleder på Agedrup Skole Mohammed Bibi, tillidsrepræsentant på Agedrup Skole Juliane Ludvigsen samt lærerne på Agedrup skole og Odense Lærerforening.

Uacceptabel adfærd
Professionshøjskoleunderviserne mener, at det var et angreb på folkeskolelærer Erik Schmidts ytringsfrihed, da han i maj måned blev indkaldt til en tjenstlig samtale med den begrundelse, at hans adfærd og attitude på en række personalemøder på Agedrup Skole har været uacceptabel og negativ.

Den tjenstlige samtale handlede om fire møder, der havde ny struktur og næste års skoleopgaver på dagsordenen, og hvor Erik Schmidt havde været i agiteret dialog med skolens nye leder, Mohammed Bibi, blandt andet om den måde, skolelederen havde valgt at differentiere forberedelsestiden på.

Den tjenstlige samtale ender med, at Erik Schmidt modtager en advarsel fra Odense Kommune, som hans skoleleder er medunderskriver på.  Erik Schmidt har i mellemtiden selv indgivet sin opsigelse og stopper efter 34 år som folkeskolelærer, når dette skoleår er omme.

”Jeg kan ikke være på en arbejdsplads, hvis jeg er usikker på, hvad jeg må sige, og hvad jeg ikke må sige”, har han sagt til fagbladet Folkeskolen.

En demokratisk ret
I støtteerklæringen fra DM´s professionshøjskoleundervisere står der endvidere:

”Erik Schmidt har på personalemøder på Agerup Skole benyttet sig af sin demokratiske ret til at forholde sig kritisk til ledelsens visioner for udmøntningen af den nye lov om arbejdstid. Dette medførte såvel en tjenstlig samtale som en skriftlig tjenstlig advarsel. Vi anser det for et alvorligt angreb på offentligt ansattes ytringsfrihed”.

Formand for sektionen i DM Hans Beksgaard mener, at sagen giver anledning til dyb bekymring.
”Hvis ikke uddannelse kan ledes dialogbaseret, står vi over for et kæmpe problem i Danmark.

Ikke blot en udfordring. Vi ser Erik Schmidt som et ikon for den kritiske borgers ret til at ytre sin mening i et demokratisk samfund og specielt i en skole, der skal opdrage til demokrati”, udtaler Hans Beksgaard.

Sagen gav i starten af august anledning til en række spørgsmål fra Enhedslisten til uddannelsesminister Christine Antorini (S). Ministeren har undladt at forholde sig til sagen om Erik Schmidt med henvisning til, at det er en personalesag.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen