17.11.2017

Offentligt ansatte: Ingen ny OK uden betalt frokostpause

Det er meget, meget svært at forestille sig en ny overenskomst på det offentlige område, hvis ikke den betalte frokostpause indgår i aftalen, siger topforhandler.

17.11.2017

Udenlandske forskere meldt til politiet for at holde foredrag

Flere universiteter oplever, at deres udenlandske forskere bliver politianmeldt for at udføre opgaver, der er en naturlig del af forskningsarbejdet. Professor med speciale i skatteunddragelse kan miste opholdstilladelse, fordi hun har holdt oplæg for Skat. "Det er absurd ... Loven må ændres med det samme", siger DM-formand.

17.11.2017

Sandt eller falsk?
Vi tester 4 påstande om karriere

”Hvis man vil stige i løn, skal man skifte job”, og ”huller på CV’et, hvor man har været ledig, ser ikke godt ud”. Det er påstande eller forestillinger, som man med jævne mellemrum kan høre fremført. Men holder de vand?

16.11.2017

Færre ledige hjælpes i job fremover: Regeringen sparer indsatsen væk

En ny erhvervspakke skal sammen med regelforenkling i kommunerne give besparelser på over 1 mia. kr. Men besparelser i kommunerne forbedrer ikke indsatsen for at hjælpe ledige i job. Tværtimod, kritiserer Danske A-kasser. Endnu engang eksempler på, at indsatsen for ledige er i frit fald.

16.11.2017

Det skader dit helbred at være fanget i det forkerte job

Udvikling i jobbet er vigtigt for dit velbefindende, for ellers kan du blive fastlåst – og det går ud over helbredet. Det viser et nyt svensk studie. Fastlåshed er problematisk på et arbejdsmarked, der bliver stadigt mere konkurrencepræget og foranderligt, skriver forskerne bag.

15.11.2017

VIDEO: ”Meget større anerkendelse får man ikke"

Tillidsrepræsentant i Enhedslisten og cand.mag. i Teatervidenskab Nina Marie Ericsson arbejder for at skabe ordnede forhold for de ansatte og kalder sig selv ”strukturella”. Tirsdag modtager hun Dansk Magisterforenings Tillidspris og 25.000 kr. for sin særlige arbejdsindsats.

14.11.2017

Sådan går du på deltid uden at snyde dig selv

Deltid kan give rigtig god mening i en periode af dit liv, fx mens børnene er små. Men at gå ned i tid har også konsekvenser. Her er derfor seks ting, det er godt at vide, inden du beslutter dig for at gå på deltid.

13.11.2017

Ny erhvervspakke betyder færre penge til indsats for
syge og arbejdsløse

Kommunerne skal årligt spare 870 millioner kroner på beskæftigelsesindsatsen for bl.a. borgere på dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Det er en del af finansieringen af den erhvervspakke, som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale har indgået for at skabe bedre vilkår for erhvervslivet.

13.11.2017

Hvad har Niels Bohr, Gauguin og Stauning til fælles?

De er at finde på historiske registerblade med fødested, erhverv og bopæl, som nu er blevet digitaliseret af Københavns Stadsarkiv. Historiker Mikkel Thelle kalder databasen et kæmpe potentiale og vil bruge den til at undersøge københavnernes sociale mobilitet.

10.11.2017

KU og punkmusiker vil redde slangebidsofre

Københavns Universitet samarbejder med amerikansk musiker, der i årevis har injiceret sig selv med slangegift for at producere antistoffer mod slangebid. Håbet er, at det sænker prisen på modgiften, siger forsker.

10.11.2017

MP Pension investerer i firma, der ligger i skattely

MP Pension er én ud af 16 danske pensionskasser, som investerer penge i firma, der ligger i skattely. Direktøren for pensionskassen understreger, at det ikke er ulovligt, men han afviser ikke, at praksis kan ændre sig.

10.11.2017

Rebild har Danmarksrekord i magistre

Rebild Kommune har Danmarksrekord i at ansætte magistre, men kommunaldirektøren er ikke besat af DM’ere. Han vil bare have dem, der er bedst til jobbet. Og det er så magistre.

09.11.2017

Rapport: Udflytninger præget af usikkerhed og dårlig kommunikation

Ny rapport om udflytningen af statslige arbejdspladser viser, at kommunikation og medinddragelse af de ansatte var utilstrækkelig. "Fagligheden og ordentlige arbejdsvilkår bør være altoverskyggende, når man flytter statslige arbejdspladser af så stor betydning," siger Camilla Gregersen.

09.11.2017

6 ting forskningen fortæller os om udflytning af statslige arbejdspladser

Det er svært at forudse, hvad der sker, når en stat flytter sine styrelser ud af hovedstaden. Rambøll har dog i et litteratur-review af relevante videnskabelige studier fundet seks læresætninger. Det bliver blandt andet oftest dyrere end forventet, ligesom planlægningen tit går galt.

09.11.2017

DM: Husk nu at lytte til medarbejderne

Dansk Magisterforenings formand, Camilla Gregersen, opfordrer i en video til at gøre tre ting, næste gang statslige arbejdspladser skal flyttes ud i landet - blandt andet at inddrage de ansatte mere, så vigtig viden ikke går tabt.

09.11.2017

Redaktøren: Nej tak til rundkørselsskrumler!

Snart sagt enhver dansk provinsby har gjort det. Knaldet et rædselsfuldt skrummel af en skulptur op midt i en rundkørsel. Spild af penge. Nogen burde gøre noget, mener redaktøren.

08.11.2017

Protest: "Uacceptabelt" at halvere censors tid til specialet

Fremover får censorer kun fem timer til at bedømme et speciale på humaniora på Københavns Universitet. Det får nu repræsentanter for studerende, det videnskabelige personale og censorformændene til at samle sig i protest. Det er et eksempel på, hvorfor vi har brug for stærke fællesskaber, mener DM.

08.11.2017

Seks rektorer afviser interview om forskningsfrihed

Staten og virksomhederne har fået alt for stor magt over dansk forskning. Det konkluderer sociolog og professor emeritus Heine Andersen i en ny undersøgelse. Vi fremlagde hans forslag for landets otte rektorer, men kun to af dem ville interviewes.

08.11.2017

Eliteuniversitet: Bryd tavsheden!

Med web- og videokampagnen ”Breaking the Silence” opfordrer Cambridge sine studerende og ansatte til at melde sexchikane og overgreb

07.11.2017

92 procent af fædre oplever modstand mod at tage barsel

Fædrene peger på otte faktorer, der modarbejder, at de kan holde længere barsel. Noget, som 4 ud af 10 gerne ville have gjort. Mange arbejdspladser har en indgroet og gammeldags idé om, at barsel mest er til kvinder, siger DM-formand.

07.11.2017

Intet taxameterløft til humaniora, jura og samfundsvidenskab i 2020

Regeringen har ingen planer om at videreføre et ekstra bidrag til taxameterordningen for humanistiske, samfundsvidenskabelige og juridiske universitetsuddannelser. Det kan betyde besparelser på op mod 10 procent af det samlede budget. Men handler det i virkeligheden snarere om, at politikerne arbejder på en helt ny model for finansiering af uddannelserne?

07.11.2017

Enorme forskelle på kommunernes kulturbudgetter

Herning afsætter 2291 kroner per borger til kultur, mens Odder, Sorø og Solrød bruger under 1000. En forskel på 144 procent handler om prioriteringer, realøkonomi – og om et kommunalt selvstyre der virker efter hensigten, siger eksperter.

07.11.2017

Kulturkongen

Kig på kulturbudgettet, hvis du vil lære din kommune at kende. Herning Kommune bruger 2.291 kroner på kultur per borger om året, Odder kun 940. Mens kommunerne er forpligtede til fx at stille børnepasning til rådighed, så er der ifølge eksperterne tore frihedsgrader i kulturpolitikken.

06.11.2017

46.000 job kan blive sparet væk, hvis den betalte frokostpause forsvinder

Det offentlige kan undvære 46.000 medarbejdere, hvis man fjerner den betalte frokostpause, viser en analyse, der er bestilt af DA op mod overenskomstforhandlingerne. Men tallene er i bund og grund ubrugelige, siger professor i økonomi: ”Det eneste, der kan siges med sikkerhed, er, at det i første omgang vil øge arbejdsløsheden”.

02.11.2017

DM går ind i den kommunale valgkamp

Dansk Magisterforening går nu ind i den kommunale valgkamp med breve til 33 borgmestre rundt om i landet. Fagforeningen og kommunalpolitikerne har en fælles dagsorden om at stoppe nedskæringer, skriver DM-formanden.

03.11.2017

En filosofisk borgmester

Som kandidat i idehistorie har Middelfart-borgmester Johannes Lundsfryd Jensen nogle værktøjer til at se kommunens opgaver og løsninger fra flere forskellige vinkler, fortæller han.

03.11.2017

Tillidsfolk råber op: Vi i fagbevægelsen må kæmpe mod besparelser

"Staten må genoverveje de fortsatte besparelser, tage konsekvensen af kvalitets forringelserne og fjerne disse", skriver DM-tillidsrepræsentanter fra professionshøjskoler og erhvervsakademier i en fælles udtalelse, der er blevet enighed om på landsmødet i dag.

03.11.2017

København får ny megaskole med over 20.000 studerende

Professionshøjskolerne UCC og Metropol er blevet enige om at fusionere. Den nye skole får navnet ’Københavns Professionshøjskole’ og bliver en af Danmarks største videregående uddannelsesinstitutioner.